Access Science

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 9000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess - link direkte til den enkelte artikel 
 Opdateringsfrekvens  uregelmæssigt, ca. en gang om året
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150066
 Format: artikler
 Kilde: AccessScience
 Dataformat: XML
 Encoding: UTF-8
 Hostname : www.accessscience.com
 Status  I drift

 

Kontaktperson for data

Leverandør, Yuan Bock ( yuan.bock@mheducation.com )

Ambassadør, Pia Bechmann ( piabechm@gmail.com )

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Den indeholder ca. 9000 signerede fuldtekstartikler. Basen dækker naturvidenskab meget bredt: matematik, astronomi, fysik, kemi, biologi, psykiatri og psykologi, medicin, landbrug og veterinærmedicin m.m. – på et højt fagligt niveau.

Flere af begreberne illustreres via video-sekvenser og animationer.

Brugsscenarier

Målgruppen for kilden er gymnasieelever, derfor er der tilføjet en facet.level:gymnasieniveau for kilden. Derudover findes der interne links i kilden, som henviser til relaterede artikler. Ambassadøren nævnte også at det ville være godt hvis der var også danske emneord.

Vi har adgang til metadata om fuldtekstartikler

 

Mapning

 Element  DKABM element   Værdi  Attribut   Attributværdi   Bemærkninger
 ID  ac:identifier        
 publication/databasename   ac:source  AccessScience      
 title  dc:title        
 keywords  dc:subjects        Separeret af ;
 abstract  dcterms:abstract         
   dc:description        
 publisher  dc:publisher  McGraw - Hill Education       
 documenttype  dc:type  article      Skal oversættes fra engelsk
 language  dc:language  Engelsk      Skal oversættes fra engelsk
 author  dc:creator    xsi:type  dkdcplus:aut  Flere er opdelt med komma;
 Skal tjekkes om AccessScience Editors 
 pubyear  dc:date        
 ISBN  dc:identifier    xsi:type  dkdcplus:ISBN   
 DOI          
 pubstatus    online      
 URL  dc:identifier    xsi:type  dkdcplus:URL  Også i hasOnlineAccess

 

Eksempel

 

<class="noteramme">
<dkabm:record> 
  <ac:identifier>129100|150066</ac:identifier>
  <ac:source>AccessScience</ac:source>
  <dc:title>Cherry</dc:title>
  <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Cherry</dc:title>
    <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">R. Paul Larsen</dc:creator>
  <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Arthur H. Graves</dc:creator>
  <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Michael Szkolnik</dc:creator>
  <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut"> Kenneth P. Davis</dc:creator>
  <dc:subject>brown rot</dc:subject>
  <dc:subject>cherry leaf spot</dc:subject>
  <dc:subject>cherry</dc:subject>
  <dc:subject>fruit</dc:subject>
  <dc:subject>powdery mildew</dc:subject>
  <dc:subject>Prunus</dc:subject>
  <dc:subject>sour cherry (P. cerasus)</dc:subject>
  <dc:subject>sweet cherry (P. avium)</dc:subject>
  <dc:subject>tree</dc:subject>
  <dcterms:abstract>Sweet or sour fruit of the Prunus genus, in the order Rosales. There are cultivated and wild varieties of cherries. FruitFruit, treeRosales</dcterms:abstract>
  <dc:description>AccessScience</dc:description>
  <dc:publisher>McGraw-Hill Education</dc:publisher>
  <dc:date>2014</dc:date>
  <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Artikel</dc:type>
  <dc:identifier xsi:type=dkdcplus:ISBN></dc:identifier>
  <dc:language>Engelsk</dc:language>
  <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">eng</dc:language>
</dkabm:record>