Anmeldelser (musik)

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 270.000 poster. Tilvækst på 6-8.000 poster årligt.
 Dataformat i webservice
 (opensearch)
 Addi-kilde, dvs. relateret materiale til det som de anmelder.
 Posterne findes i DKABM og MarcXchange
 Relationer  Pladeanmeldelsesposterne er udstyret med relationen "isReviewOf", og kobler sig til de musikposter, som de er en anmeldelse af. 
 Omvendt har disse musikposter en relation "hasReview", som peger på den aktuelle pladeanmeldelse.
 Tekniske specifikationer   Submitter: 870973
 Format: anmeld
 Transfil: b=databroend,f=870973.anmeld.[evtmere],o=anmeld,c=latin-1,t=dm2iso,m=[mailadresse]
 Kilde (originalformat): danMARC2, ISO2709 og latin-1-tegnsæt fra 870973-basen
 Originalformat: XML
 Encoding: UTF8
 Hostname:
 Status  I drift

 

Beskrivelse

Pladeanmeldelsesposter er bibliografiske registreringer af musikanmeldelser fra danske og udenlandske dagblade og tidsskrifter, samt Internet.
Anmeldelser i danske dagblade og udvalgte tidsskrifter er nationalbibliografi, og derfor registreres samtlige anmeldelser fra disse kilder. Anmeldelser i udenlandske magasiner samt fra Internet, registreres primært som supplement til de musikudgivelser, der tilbydes som en del af bibliotekskatalogiseringen - BKM.

Pladeanmeldelsesposterne i Brønden indeholder, for de nyere posters vedkommende, oplysninger om anmelder, et sigende citat fra anmeldelsen, samt anmeldelsens rating af musikudgivelsen. Der findes pladeanmeldelsesposter tilbage til 1984.

 

Brugsscenarier

  • Anmeldelser ligger i brønden som primær kilde til almindelig søgning
  • Anmeldelser optræder som supplerende materiale (addi kilde) via relationer, til det de anmelder
  • Der skal skabes link mellem registrering af manifestation og anmeldelsen, så man kan få præsenteret anmeldelsen sammen med manifestationen (og værket i form af værkmatch)
  • Anmeldelser værkmatches ikke
  • Det er muligt at få adgang til fuldtekstanmeldelsen hos InfoMedia hvis en sådan findes

 

Mapning

  • Følger standardmapning for danMARC2 til DKABM.