Besættelsestidsbibliografien

 Omfang  Ca. 13917 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og marcXchange
 Opdateringsfrekvens  Opdateres ikke
 Tekniske specifikationer   Submitter: 159080
 Format: fagbib
 Kilde (originalformat): danMARC2
 Encoding: latin-1
 Status  klar til drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Besættelsesbibliografien (BZB, fagbibliografikode BST), hvis egentlige titel er ”Samarbejde og modstand. En bibliografi”, er skabt i perioden 2002-2016; oprindeligt i trykt form, men siden konverteret til en online database.

Bibliografien registrerer litteratur, som omhandler den tyske besættelse af Danmark 1940-45, og som er udkommet efterfølgende, dvs. siden befrielsen i maj 1945 og frem til bibliografiens ophør i 2016. Basen rummer ca. 14.000 poster.

Bibliografien medtager både fag- og skønlitteratur samt film og tv-udsendelser (men ikke avisartikler), og den indeholder – ud over de egentlige værker om besættelsen – en stor mængde bøger og artikler, der kun delvist omhandler besættelsestiden, og derfor ikke kan fremsøges som sådan i ordinære biblioteksbaser, hvor disse er klassificeret under andre emner. Bibliografien anvender en meget fintmasket systematik, der hurtigt bringer brugeren frem til de mest relevante poster om det ønskede emne.

Bibliografien udmærker sig derudover ved bl.a. at have registreret modstandskampen helt ned på sogneniveau; endvidere er afsnittet om retsopgøret meget fyldigt, idet det registrerer alle trykte domme og tillige bringer et kort referat af sagerne samt disses udfald.

 

Eksempelposter

<ting:container xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/"
  xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <dkabm:record>
    <ac:identifier>000158012|159080</ac:identifier>
    <ac:source>Besættelsestidsbibliografien</ac:source>
    <dc:title>Danmark under besættelsen</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Danmark under besættelsen : - en bogliste fra biblioteket</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Litteraturliste 23. Udg. af Dansk bibliografisk Kontor</dc:title>
    <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">A. Tiedje</dc:creator>
    <dc:creator xsi:type="oss:sort">Tiedje, A.</dc:creator>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:date>1961</dc:date>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Bog</dc:type>
    <dcterms:extent>12 s.</dcterms:extent>
  </dkabm:record>
  <marcx:collection
    xmlns:marcx="info:lc/xmlns/marcxchange-v1">
    <marcx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
      <marcx:leader>00000name 22000004 4500</marcx:leader>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="001">
        <marcx:subfield code="a">000158012</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">159080</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">a</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="004">
        <marcx:subfield code="r">n</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">e</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="008">
        <marcx:subfield code="t">m</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">1961</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">4</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="009">
        <marcx:subfield code="a">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">xx</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="032">
        <marcx:subfield code="x">BST</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="087">
        <marcx:subfield code="a">1.1</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="t">Bibliografier</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="096">
        <marcx:subfield code="z">159080</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="100">
        <marcx:subfield code="a">Tiedje</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">A.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
        <marcx:subfield code="a">Danmark under besættelsen</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="c">- en bogliste fra biblioteket</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="260">
        <marcx:subfield code="c">1961</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="300">
        <marcx:subfield code="a">12 s.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="440">
        <marcx:subfield code="a">Litteraturliste 23. Udg. af Dansk bibliografisk Kontor</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="520">
        <marcx:subfield code="a">2. udg. 1968. 16 s. 3. udg. 1970. 22 s. 4. udg. 1976. 19 s.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
    </marcx:record>
  </marcx:collection>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2022-06-23</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>danmarcxchange</indexingAlias>
    <accessType>physical</accessType>
    <workType>literature</workType>
    <collectionIdentifier>159080-fagbib</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>

 

<ting:container xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/" xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<dkabm:record>
    <ac:identifier>000168257|159080</ac:identifier>
    <ac:source>Besættelsestidsbibliografien</ac:source>
    <dc:title>Højesterets Dom i Frikorps-Sagen.</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Højesterets Dom i Frikorps-Sagen.</dc:title>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:date>1945</dc:date>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Artikel</dc:type>
    <dcterms:isPartOf>Sagførerbladet, 24, 1945, s. 191-193.</dcterms:isPartOf>
  </dkabm:record>
  <marcx:collection
    xmlns:marcx="info:lc/xmlns/marcxchange-v1">
    <marcx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
      <marcx:leader>00000naai 22000004 4500</marcx:leader>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="001">
        <marcx:subfield code="a">000168257</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">159080</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">a</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="004">
        <marcx:subfield code="r">n</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">i</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="008">
        <marcx:subfield code="t">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">1945</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">4</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="009">
        <marcx:subfield code="a">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">xx</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="032">
        <marcx:subfield code="x">BST</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="087">
        <marcx:subfield code="a">9.2.0</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="t">Det retlige opgør</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="096">
        <marcx:subfield code="z">159080</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
        <marcx:subfield code="a">Højesterets Dom i Frikorps-Sagen.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="260">
        <marcx:subfield code="c">1945</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="557">
        <marcx:subfield code="a">Sagførerbladet</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="k">24, 1945, s. 191-193.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
    </marcx:record>
  </marcx:collection>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2022-06-23</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>danmarcxchange</indexingAlias>
    <accessType>physical</accessType>
    <workType>article</workType>
    <collectionIdentifier>159080-fagbib</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>