Koder for tilgængelighed i 096 delfelt r

Sidst opdateret: 4. marts 2021

 

Bibliografisk Råd vedtog i 2011 at supplere den hidtidige anvendelse af danMARC2-feltet 096 delfelt u med et nyt delfelt r med kodet indhold, nemlig fem koder vedrørende materialets tilgængelighed.


Oversigt over koder i felt 096 delfelt r
Funktion
Søgbarhed
Visning
Bestil i bibliotek.dk
Nærmere beskrivelse af koderne

 

Oversigt over koder i felt 096 delfelt r

Delfeltet indeholder fem koder vedrørende materialets tilgængelighed som bibliotekerne kan anvende ved eksport til Netpunkt og bibliotek.dk:

  • a Udlånes ikke
  • b Interurbanlånes ikke automatisk
  • c Udlånes ikke men kopi tages
  • d Udlånes kun til bevogtede læsesale
  • e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt
  • f Udlånes kun til brug på stedet (ubevogtet læsesal og lign.)
  • g udlånes kun til egne brugere

 

Funktion

I Netpunkt og bibliotek.dk bliver delfeltet håndteret på følgende måde for forskningsbibliotekerne:

Dataindhold i posterne ved indlæggelse i Netpunkt og bibliotek.dk

  • Felter med 096 delfelt *u bliver suppleret med *ra, hvis *r ikke findes i feltet
  • Hvis 096 *r er inddateret i feltet, vil både *r og evt. *u passere uændret ind i baserne

Folkebibliotekernes håndbogsmarkering (som indberettes via lokaliseringsindberetningen) vil blive flyttet fra 096*uh til 096*ra. Indberetning sker indtil videre som hidtil.

Søgbarhed

Indholdet af delfelterne u og r er søgbare i Netpunkt med søgekode tg siden 4. kvartal 2011, og fra maj 2012 i bibliotek.dk. De poster der indeholder felter med 096 *u men ikke *ra i Netpunkt og bibliotek.dk, er suppleret med *ra direkte i registrene.

Visning 

096 vises kun i Netpunkt og kun i danMARC2-formatet

Bestil i bibliotek.dk

I bibliotek.dk kan poster med data i 096*r kun bestilles, hvis et af disse felter indeholder koderne b, c eller g, hvis ingen af dem gør, så vil posterne ikke kunne bestilles. 

Nærmere beskrivelse af koderne

a Udlånes ikke: Uanset årsag til at et materiale ikke kan udlånes, så anvendes denne kode. Koden skal ikke anvendes, hvis udlån ikke er spærret, men alene begrænset som dækket af nedenstående koder. Kode a udtrykker både spærring af udlån til bibliotekets egne lånere og spærring af interurbanudlån. Kode a bør anvendes både ved permanent spærring for udlån og ved tidsbegrænset spærring for udlån.

b Interurbanlånes ikke automatisk: Kode b anvendes hvis materialet kan være reserveret til lokal anvendelse. Bestillinger fra slutbrugere i bibliotek.dk vil derfor ikke med automatisk fjernlån blive dirigeret til biblioteker, hvis materiale alene har denne kode. Biblioteker, der anvender denne kode, forpligtiger sig til at udlåne materialet medmindre det aktuelt er forbeholdt egne brugere. Hvis et bibliotek har mulighed for at afmærke eksemplarerne løbende med f.eks. en status for ”p.t. ikke til fjernlån”, så bør en sådan afmærkning generere kode a og ikke kode b.

c Udlånes ikke men kopi tages: Kode c anvendes når biblioteket uden yderligere forbehold gerne tager kopier af materialet.

d Udlånes kun til bevogtede læsesale: Kode d anvendes hvis materialet alene udlånes til bevogtede læsesale. Der er i første omgang ikke knyttet funktioner i Netpunkt  eller bibliotek.dk til denne kode. Men bibliotekerne opfordres til anvende den: i første omgang for tydelig ”varedeklaration” og dernæst for at skabe en dækning, som gør der senere kan etableres funktionalitet ud fra koden.

e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt: Kode e anvendes når et bibliotek ikke ønsker at modtage bestilling på materiale, som endnu ikke er modtaget fra materialeleverandør.

f Udlånes kun til brug på stedet (ubevogtet læsesal og lign.): Kode f anvendes til materiale, som ved interurban udlån ikke må hjemlånes til låneren, men alene på benyttes på stedet.

g udlånes kun til egne brugere: Kode g anvendes til materiale, som ikke udlånes interurbant. Formålet med afmærkningen er at bestillinger afgivet i bibliotek.dk af bibliotekets egne brugere kan overføres med NCIP-opslag til de lokale bibliotekssystem.