Viderestil til fællesskaber

Senest opdateret: 12.07.2019.

Indhold


bibliotek.dk og viderestilling til lokale fællesskaber

bibliotek.dk indeholder en mulighed for at linke til et andet biblioteks OPAC - eller til et af flere i et fællesskab. Fx hvis det bestilte materiale ikke er anskaffet af brugerens eget bibliotek, men findes på et af fællesskabsbibliotekerne. Derved opnås at bestillinger dirigeres ned i fællesskabsbibliotekernes OPAC's, i stedet for at blive til et fjernlån.

Systemet understøtter ikke NCIP-bestillinger - brugeren skal altså skifte til en anden grænseflade.

Hvis ingen i fællesskabet har materialet, sendes bestillingen til bestilsystemet som forsøger at lave den til automatisk fjernlån. Og hvis det ikke lykkes, lægges den i bibliotekets BOB-base som bibliotek.dk-bestilling til videre behandling.

Når et bibliotek ikke har det bestilte materiale - men det haves på et af fællesskabsbibliotekerne - linker bibliotek.dk til dette. Det sker på bestillingens trin 2 i bibliotek.dk.

Hvordan opretter man sådan et fællesskab?

Det kræver at de enkelte bibliotekssystemer i fællesskabet kender hinandens lånere, og altså tillader at fællesskabsbibliotekerne kan oprette bestillinger i fællesskabsbibliotekets OPAC ud fra sædvanlige lånerdata (fx CPR-nummer og PINkode i "moderbiblioteket").

For at få bibliotek.dk til at linke til fællesskabsbibliotekerne kræver det at hvert fællesskabsbibliotek registrerer de øvrige biblioteker i fællesskabet i VIP-basen ved hjælp af to parametre:

  • biblioteksnummer på fællesskabsbibliotek
  • url til viderelink til fællesskabsbiblioteket

Denne url kan være den samme url som bruges til almindeligt opslag på en post i den lokale OPAC - eller det kan være en særlig url, fx til et regionalt fælleskatalog (som fx 'FYNBIB').

Registrering af fællesskab sker i VIP-basens afsnit C. bibliotek.dk 2. Viderestilling til fællesskaber.
Se mere i VIP-basen og i VIP-hjælpen.

Flere muligheder

Et fællesskab defineres i bibliotek.dk altså alene ved at hvert bibliotek opretter sit fællesskab i VIP-basen. Det gør mulighederne fleksible, fx:

  • Et bibliotek kan godt være medlem af flere fællesskaber. Som eksempel kan et folkebibliotek både være med i et regionalt fællesskab af andre folkebiblioteker og have et (andet) fællesskab med et lokalt uddannelsesbibliotek.
  • Et fællesskab kan godt kun gå den ene vej: fx kan et antal biblioteker have fællesskab med et større bibliotek, uden at det større bibliotek opretter fællesskab med de små i sin VIP-base.