Bibliografi over Dansk Kunst

 Omfang  Ca. 67000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og marcXchange
 Opdateringsfrekvens  Opdateres ikke
 Tekniske specifikationer   Submitter: 159081
 Format: fagbib
 Kilde (originalformat): danMARC2
 Encoding: latin-1
 Status  klar til drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

BDK er en annoteret bibliografi, der omfatter dansk og udenlandsk litteratur om emner i dansk kunsthistorie publiceret siden 1600-tallet og frem til 2013. Bibliografien er udarbejdet af Danmarks Kunstbibliotek fra 1971 og frem til 2013, den medtager bøger, tidsskrifter, kataloger og artikler og indeholder lidt over 67000 poster. Emnemæssigt dækker bibliografien dansk arkitektur, dansk billedkunst, dansk udstillingsvirksomhed, museologi og i mindre grad dansk design og kunsthåndværk, ligesom den omfatter danske arkitekter, kunstnere og kunsthistorikere.

BDK giver derfor en meget omfattende, men ikke komplet, orientering om, hvad der er publiceret inden for de nævnte emneområder fra 1600-tallet og frem til 2013. På den måde er bibliografien et unikt opslagsredskab for studerende, forskere og alle som vil orientere sig i et emne inden for dansk kunst til hurtigt at danne sig et overblik over litteraturen om danske kunsthistoriske emner.

 

Eksempelposter

<ting:container xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/" xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook"   xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<dkabm:record>
    <ac:identifier>000425625|159081</ac:identifier>
    <ac:source>Bibliografi over Dansk Kunst</ac:source>
    <dc:title>Den glemte skyforsker</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Den glemte skyforsker</dc:title>
    <dc:creator>Anneli Fuchs</dc:creator>
    <dc:creator xsi:type="oss:sort">Fuchs, Anneli</dc:creator>
    <dc:subject>Philip Weilbach</dc:subject>
    <dc:subject xsi:type="oss:sort">Weilbach, Philip</dc:subject>
    <dcterms:abstract>Om Philip Weilbach som skyforsker og hans betydning for denne videnskab</dcterms:abstract>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:date>2005</dc:date>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Artikel</dc:type>
    <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
    <dc:language>dansk</dc:language>
    <dcterms:isPartOf>Aktuel naturvidenskab, nr. 3, juli, s. 32-34 : ill.</dcterms:isPartOf>
  </dkabm:record>
  <marcx:collection
    xmlns:marcx="info:lc/xmlns/marcxchange-v1">
    <marcx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
      <marcx:leader>00000naai 22000004 4500</marcx:leader>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="001">
        <marcx:subfield code="a">000425625</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">159081</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">a</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="004">
        <marcx:subfield code="r">n</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">i</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="008">
        <marcx:subfield code="t">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">2005</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">dk</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="l">dan</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">4</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="009">
        <marcx:subfield code="a">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">xx</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="032">
        <marcx:subfield code="x">BDK</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="095">
        <marcx:subfield code="a">BDK: Bibliografi over dansk kunst</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">#23599</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="096">
        <marcx:subfield code="z">159081</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
        <marcx:subfield code="a">Den glemte skyforsker</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="260">
        <marcx:subfield code="c">2005</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="504">
        <marcx:subfield code="a">Om Philip Weilbach som skyforsker og hans betydning for denne videnskab</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="557">
        <marcx:subfield code="a">Aktuel naturvidenskab</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">nr. 3, juli</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="k">s. 32-34 : ill.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="600">
        <marcx:subfield code="a">Weilbach</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">Philip</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="700">
        <marcx:subfield code="a">Fuchs</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">Anneli</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
    </marcx:record>
  </marcx:collection>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2022-06-22</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>danmarcxchange</indexingAlias>
    <accessType>physical</accessType>
    <workType>article</workType>
    <collectionIdentifier>159081-fagbib</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>

 

<ting:container xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/" xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<dkabm:record>
    <ac:identifier>000425697|159081</ac:identifier>
    <ac:source>Bibliografi over Dansk Kunst</ac:source>
    <dc:title>Mellem Kattegat og Isefjord</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Mellem Kattegat og Isefjord : Rørvigs natur og kulturhistorie : Rørvig Naturfredningsforening 1926-2001</dc:title>
    <dcterms:abstract>Malernes Rørvig - en skitse/Gitte Valentiner, s. 264-285, ill. - Landvillaer, feriehytter og somerhuse/Nan Dahlkild og Flemming Skude, s. 301-322, ill.</dcterms:abstract>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:publisher>Rørvig Naturfredningsforening</dc:publisher>
    <dc:contributor>Bo Bræstrup</dc:contributor>
    <dc:contributor>Kurt Sørensen</dc:contributor>
    <dc:date>2001</dc:date>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Bog</dc:type>
    <dc:format>illustreret delvis i farver</dc:format>
    <dcterms:extent>416 sider</dcterms:extent>
    <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
    <dc:language>dansk</dc:language>
    <dcterms:spatial>Rørvig</dcterms:spatial>
  </dkabm:record>
  <marcx:collection
    xmlns:marcx="info:lc/xmlns/marcxchange-v1">
    <marcx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
      <marcx:leader>00000name 22000004 4500</marcx:leader>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="001">
        <marcx:subfield code="a">000425697</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">159081</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">a</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="004">
        <marcx:subfield code="r">n</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">e</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="008">
        <marcx:subfield code="t">m</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="u">f</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">2001</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">dk</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="l">dan</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">4</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="009">
        <marcx:subfield code="a">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">xx</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="032">
        <marcx:subfield code="x">BDK</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="089">
        <marcx:subfield code="a">L489-2</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="095">
        <marcx:subfield code="a">Endnu ikke indgået</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">BDK : Bibliografi over dansk kunst</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">#23672</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="096">
        <marcx:subfield code="z">159081</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
        <marcx:subfield code="a">Mellem Kattegat og Isefjord</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="c">Rørvigs natur og kulturhistorie</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="e">redaktion: Bo Bræstrup og Kurt Sørensen</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="c">Rørvig Naturfredningsforening 1926-2001</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="260">
        <marcx:subfield code="a">[S.l.]</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">Rørvig Naturfredningsforening</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="c">2001</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="300">
        <marcx:subfield code="a">416 sider</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">ill. delvis i farver</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="504">
        <marcx:subfield code="a">Malernes Rørvig - en skitse/Gitte Valentiner, s. 264-285, ill. - Landvillaer, feriehytter og somerhuse/Nan Dahlkild og Flemming Skude, s. 301-322, ill.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="591">
        <marcx:subfield code="b">bm</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="d">se</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="633">
        <marcx:subfield code="a">Rørvig</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="700">
        <marcx:subfield code="a">Bræstrup</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">Bo</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="700">
        <marcx:subfield code="a">Sørensen</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">Kurt</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
    </marcx:record>
  </marcx:collection>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2022-06-22</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>danmarcxchange</indexingAlias>
    <accessType>physical</accessType>
    <workType>literature</workType>
    <collectionIdentifier>159081-fagbib</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>