Biblioteksvejviser

Sidst opdateret: 6.6.2019

Hvis man bruger Biblioteksvejviseren (Find bibliotek) uden at være i gang med at bestille, kan man slå op på alle de biblioteker som overhovedet vil vises i bibliotek.dk.
Nogle få af disse modtager ikke bestillinger gennem bibliotek.dk. Det står i så fald i oplysningerne om biblioteket:

Biblioteket modtager ikke bestillinger fra bibliotek.dk.

Man får samme besked, hvis man er i gang med bestilling og vælger et sådant bibliotek.
Biblioteksvejviseren kan altså bruges som en generel biblioteksvejviser, hvis brugeren fx vil se bibliotekernes egne hjemmesider, databaser - eller simpelthen vil have adressen eller telefonnummeret.
Færøerne og Grønland er ikke med i bibliotek.dk, fordi biblioteksloven ikke gælder for dem.
Bibliotekerne ajourfører selv hovedparten af de oplysninger, der bruges i bibliotek.dk via databasen VIP.
Introduktion til VIP

Webservice til VIP-basen

Til VIP-basen findes en webservice. Webservicen er en søgeservice baseret på SRU-standarden (http://www.loc.gov/standards/sru/). Webservicen kan tilgås enten via http GET (SRU/GET) eller via SOAP (SRU/SOAP).
I kan søge på biblioteksnummer, navn, type (fx Folkebibliotek eller Forskningsbibliotek) og opdateringsdato.
Webservicen til VIP-basen blev i 2004 udviklet i en demo-version i forbindelse med et DEFF-projekt. I januar 2008 er webservicen blevet udvidet med mulighed for at hente z39.50-oplysninger til brug i lånersamarbejdet (kræver login).
Læs mere om afprøvning af webservice til VIP-basen