Biography in Context / Gale in Context : Biography

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 500.000 biografier
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess til artiklen hos Gale. Bemærk, at adgang til fuldtekst betinger, at biblioteket har licens til kilden
 Opdateringsfrekvens  Månedlig opdatering via ftp fra Gale
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150023
 Format: biocon
 Kilde: Gale in Context : Biography
 Originalformat: XML
 Encoding: UTF-8
 Hostname: link.gale.com
 Bemærk også, at URL'en indeholder en placeholder [PROVIDERSLIBRARYID], som skal håndteres af grænsefladen  
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Indeholder 600.000 biografier om mere end 525.000 personer igennem hele historien dækkende mange emner og fra mange lande. De enkelte artikler integrerer materiale fra periodica, reference-værker og multimedier.

 

Brugsscenarier

I testen viste det sig at der kommer støj fra poster hvor abstract bliver taget fra en afsnittet 'Works" som indeholder en liste af referencer. Vi har derfor ændret konverteringen sådan at disser poster får en slags teaser som abstract i stedet for hele rerencelisten.

 

Datakonvertering

Følger den konvertering der er benyttet til Gale Science in Context

 

Mapning

 Element  DKABM element   Værdi   Attribut   Attributværdi   Bemærkninger 
 meta:id/meta:value  ac:identifier        Hvis meta:id har attribut type=zzNumber. Sammensættes med submitternr. 150023
 meta:id/meta:prefix  ac:source  Gale Biography in Context      meta:id/meta:prefix skal være K for Biography in Context
 meta:title-display  dc:title        
 meta:indexing-
 term/meta:term
 /meta:term-value
 dc:subject        Hvis meta:term/meta:term-type = SUBJECT
 essay:div/essay:p  dcterms:abstract        Hvis der findes en essay:div document-segment-type="Body text" og dens barn er en essay:p så bliver teksten af det første barn til abstract (hvis den er langt nok), ellers tag underlementerne "Introductory Text","Career Information",  "Works" og "Awards and achievements" og forkort dem til ca.150 tegn
 meta:indexing-term/meta:term/meta:term-value  dc:description      Biography in Context  
   dc:publisher  Gale      
   dc:type  Artikel    dkdcplus:BibDK-Type   Skal muligvis ændres fra defaultværdien "Artikel" til at tage højde for originaldata, men det ved vi først, når vi har et større datasæt
 meta:id/meta:prefix + meta:id/meta:value  dc:identifier        Sammensættes af indhold i to elementer i orginaldata. Bruges til URL-dannelse
   dc:language  Engelsk      Skal muligvis ændres fra defaultværdien "Engelsk" til at tage højde for originaldata, men det ved vi først, når  vi har et større datasæt
   dc:language  eng  xsi:type   dcterms:ISO639-2  Skal muligvis ændres fra defaultværdien "eng" til at tage højde for originaldata, men det ved vi først, når vi har et større datasæt
 meta:publication-title  dcterms:isPartOf         

 

Eksempler

<dkabm:record>
  <ac:identifier>1606004356|150023</ac:identifier>
  <ac:source>Biography in Context</ac:source>
  <dc:title>Lisa Leslie</dc:title>
  <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Lisa Leslie</dc:title>
  <dcterms:abstract>Lisa Leslie would seem to have it all: beauty and poise, athletic talent that earned her four Olympic gold medals, a legendary career playing
  professional basketball within the Women's National Basketball Association for the Los Angeles Sparks, a modeling career that landed her in the pages of Vogue, 
  and an acting career in which she appeared on various television shows and commercials. The six-foot-five-inch Leslie has been one of the biggest names in women's 
  basketball since joining the U.S. national team for the 1996 Olympics. With her success--and her refusal to conform to any stereotype--she helped popularize 
  basketball as a sport any woman can play without sacrificing femininity or flair.</dcterms:abstract>
  <dc:description>Biography in Context</dc:description>
  <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
  <dc:publisher>Gale</dc:publisher>
  <dc:date>2009</dc:date>
  <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Artikel</dc:type>
  <dc:identifier>K1606004356</dc:identifier>
  <dc:language>Engelsk</dc:language>
  <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">eng</dc:language>
  <dcterms:isPartOf>Contemporary Black Biography</dcterms:isPartOf>
</dkabm:record>

 

Relationer

hasOnlineAccess relation med URL til at se artiklen hos Gale. Dele af URL'en skal dog udskiftes af det enkelte bibliotek med den adgangs-URL man har hos Gale, samt et evt. suffix. En URL i hasOnlineAccess-relationen kan f.eks. se sådan ud:
[URL]/ic/bic1/ReferenceDetailsPage/ReferenceDetailsWindow?displayGroupName=Reference&disableHighlighting=false&prodId=BIC1&action=e&windowstate=normal&catId=&documentId=GALE%7CCV2424500332&mode=view[URL-suffix]