Match

Match Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 11.9.2019

Enhedsmatch
Værkmatch
Visning i bibliotek.dk
Uddybende om match

Enhedsmatch

Enhedsmatch er en rutine som skal sikre at brugeren ikke præsenteres for alle biblioteksposter der beskriver samme titel og udgave - det er uoverskueligt og for de fleste brugere unødvendigt at se mere end én post. Princippet er at der kun vises én katalogisering af samme manifestation. En manifestation defineres som en konkret udgave i en bestemt materialetype af et værk.

Kriterier for enhedsmatch
Litteratur
Match på ISBN, titel og overordnet materialetype (litteratur)
Hvis ISBN ikke findes: Match på titel, årstal, overordnet materialetype (litteratur), sprog og enten ophav (primært eller sekundært) eller forlag/udgiver
Noder
Match på ISBN, titel og overordnet materialetype (noder)
Hvis ISBN ikke findes: Match på titel, årstal, overordnet materialetype (noder), sprog og enten ophav (primært eller sekundært) eller forlag/udgiver
Musik
Match på titel, identifikationsnummer (f.eks. fra danMarc2 felt 538) og overordnet materialetype (musik)
Film
Match på titel, identifikationsnummer (f.eks. fra danMarc2 felt 538) og overordnet materialetype (film)
Anmeldelser
Ingen enhedsmatch
Artikler
Match på titel, ophav, årstal, materialetype og ISSN på værtspublikation
Periodica
Match på ISSN, titel og overordnet materialetype (årbøger for sig)
Andet
Match på titel, ophav og overordnede materialetype.
Der tages højde for at forskellige materialetyper, fx bog og lydbog ikke matches, selvom alle nævnte parametre er ens.
Poster fra kilder, fx Ebrary, bliver ikke matchet med biblioteksposter

Værkmatch

(Nedenstående gælder ikke flerbindsværker, disse matches kun på bindniveau)

For at vise brugeren at samme værk ofte findes i flere udgaver og flere materialetyper kan posterne vises i en samlet værkklynge.
I brønden værkmatches der dels på flere udgaver af samme værk dels på visse materialetyper hvor værkmatch skønnes relevant.
Principper for værkmatch

 • Alle udgaver af et værk der har samme materialetype, samles i ét værk
 • Et værk på forskellige sprog matches ikke
 • Artikler matches ikke med noget
 • Noder matches kun med sig selv (papirnoder og e-noder), men matches ikke med indspillet musik
 • Indspillet musik matches med sig selv (forskellige udgaver og forskellige materialetyper) men ikke med andet
 • Anmeldelser matches ikke, men relateres i stedet, fx til bog
 • Elektroniske materialer matches med det fysiske materiale (musik, bog, lydbog, periodika, film, spil, kort, noder)
 • Film matches med sig selv (forskellige udgaver og forskellige materialetyper), men ikke med bog. I stedet har bogposten en relation til filmatiseringen.
 • Spil matches med sig selv (forskellige udgaver og forskellige materialetyper), men ikke med fx bøger eller film
 • Periodika matches (papirudgaver og e-udgaver) hvis titel og udgiver er éns.
 • Kort matches (papirkort og e-kort) hvis titel og udgiver er éns.
 • Andet: Materialetyper der på mellemværk-niveau tilhører betegnelsen "Andet", matches ikke med noget - fx teateropførelser, arkitekturtegninger, dias osv.

Det angives ikke i posten hvilket værk posten evt. hører til. Det er en række opstillede regler der gennemløbes. Derfor kan der opstå situationer hvor poster ikke finder korrekt sammen.

Visning i bibliotek.dk

For at illustrere værkvisning beskrives her hvordan bibliotek.dk har implementeret værkvisning.
I det korte vis-format i bibliotek.dk præsenteres brugeren for de data der er fælles for et værk, uanset materialetype. Desuden vises ikoner for den overordnede materialetype.
I det udfoldede format i bibliotek.dk vises hver overordnede materialetype ("mellemværk") under en fane, fx Bøger, Lydbøger, Net. Flere udgaver inden for samme type kan ses ved at klikke på Vis alle udgaver.

 

Uddybende om match

Her kan du læse mere om matchregler i brønden: Match i brønden (pdf)