Databrønd

Databrønd lho

Opdateret 15.8.2019

Her finder I svar på de oftest stillede spørgsmål om databrønden.

Hvis I har behov for mere uddybende information, så se afsnittet om databrønden

CQL-søgning

CQL-søgning mdy

Opdateret 13.5.2020

I databrønden bruges søgesproget CQL - Contextual Query Language. Det betyder, man i alle produkter, der benytter databrønden, skal søge med CQL: DDB-CMS, Bibliotek.dk, Netpunkt m.fl.

De vigtigste regler er:

  • Operatorerne er and, or, not
  • Hvis der er to eller flere søgeord, skal der anførselstegn rundt om søgningen: "leine rød mand". Der sættes and mellem søgeordene. Anførselstegnene betyder ikke, at det er en frasesøgning, og rækkefølgen i søgetermerne er uden betydning
  • Man kan bruge praksisregelsøgekoder (ti, fo, ma etc.) og brøndsøgekoder (term.title, phrase.creator etc.). Praksisregelsøgekoderne søger kun i Marc-formatet, mens brøndsøgekoderne søger i alle brøndens kilder.

Der er lavet genvejstaster til automatisk indsættelse af anførselstegn (eller citationstegn) i CQL-søgestrenge. For at kunne anvende genvejstasterne skal du selv installere et lille script på din PC. Vejledning til installering af genvejstaster Genvejstaster til anførselstegn ved CQL-søgning 

Oversigt over praksisregelsøgekoder på Slots- og Kulturstyrelsen: Praksisregelsøgekoder (pdf)

Oversigt over CQL-indekser og søgekoder Brønd- og praksisregelsøgekoder

Mere om søgning i databrønden: http://www.danbib.dk/sogning-bronden

Kilder i databrønden

Kilder i databrønden mdy

Opdateret 15.8.2019

I kan selv vælge kilder til jeres bibliotekssystem eller OPAC og dermed sammensætte jeres biblioteks profil. Valget af kilder afgør, hvad I og jeres brugere kan søge I, og hvilke relationer, der vises.

I styrer det fra VIP > Brøndprofiler.

Når I opretter en profil, kan I se de kilder I kan vælge imellem.

Om kildernes omfang og indhold: Kilder i Databrønden