DanBib via Zpunkt (lukker 11.1.2021)

DanBib via Zpunkt (lukker 11.1.2021) Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 23.11.2020

Den omtalte service, der knytter sig til den gamle Danbib-base lukkes den 11. januar 2021 og er erstattet af DBC's Zgateway, der knytter sig til DanBib i brønden (læs mere hér: http://www.danbib.dk/danbib-via-zgateway)

Den gamle DanBib-base ajourføres stadig i en vis udstrækning, men udvikles og vedligeholdes kun nødtørftigt.
 

Zpunkt er en netværksportal, der giver biblioteker med en Z39.50-klient mulighed for opkobling til en del af DBC's bibliografiske tjenester med henblik på især søgning og download. Her bruger du altså en lokal klient til at kalde op med.

DanBib er den mest brugte af tjenesterne, og Zpunkt kan give adgang til det samme som webservicen OpenSearch.
Det er kun grænsefladen, der er forskellig.

Adgangen til DanBib og de øvrige tjenester via Zpunkt kræver brugerkode.

Til brug for testopsætninger har du mulighed for at benytte DBCs test-target uden brugerkode og med adgang til en testdatabrønd med poster fra DanBib.

Detaljeret information om adgangen via Zpunkt finder du under

Opsætning af z-klient

Opsætning af z-klient Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 29. april 2019

Her beskrives, hvilke muligheder en z-klient har for samspil med DanBib og andre DBC-baser

Indhold:

Generelt

Adgang

Søgning og visning

Genbrug/download

Bestil

Generelt

En z-klient-opsætning er afhængig af mindst to faktorer, der influerer på funktionaliteten.

 • den lokale z-klients Z39.50-trimningsmuligheder
 • faciliteter på de targets, klienten skal samarbejde med

DBCs target hedder Zpunkt.
Formalia vedr. adgangsmuligheder findes under Adgang - Zpunkt.

De tekniske specifikationer kan ses i
Zpunkt - tekniske parametre for driftversion.
Adgang til DanBib m.fl. via Zpunkt kræver brugerkode. Se nærmere under Adgang

Der findes også en test-target til Zpunkt, som kan benyttes uden brugerkode. De tekniske specifikationer for denne testadgang kan ses i
Zpunkt - tekniske parametre for testversion.

Til toppen

Adgang

Adgang til DanBib m.fl. via Zpunkt kræver som nævnt brugerkode og password.

Brugerkode/password er opbygget i 'V3-style' og er den samme der giver adgang til netpunkt.

Brugerkoden:
Brugerkoden består af følgende elementer:
'user-id', 'group-id' og 'password' i denne rækkefølge:

 • User-ID=netpunkt
 • Group-ID=[biblioteksnummer]
 • Password=[tilsendt kodeord]

Fx: netpunkt/716700/pumpluft

Til toppen

Søgning og visning

En z-klient har en standardopsætning, som systemleverandøren er ansvarlig for.
Denne opsætning kan normalt trimmes indenfor nogle givne rammer.

Søgning

En søgning vil for de fleste z-klienters vedkommende være defineret som en såkaldt RPN-søgning, der bl.a. består af nogleattributkombinationer (forskellige egenskaber for en søgning).

Søgning i DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten er trimmet til det, vil der kunne søges i DanBib med de samme søgekoder (i de samme registre) og stort set med de samme afgrænsninger via Zpunkt som via søgning i netpunkt.dk, da Zpunkt opfylder kravene i danZIG-profilen.
Klienten har derudover mulighed for at benytte de supplerende DBC-søgekoder

Visning

Visning ("present" i Z39.50-sprog) er en del af z-klientopsætningen.
Det er trimningen af klienten, der bestemmer, hvor mange vis-formater, der er til rådighed i grænsefladen, og om visformaterne dannes i lokalsystemet eller modtages direkte fra target.

Visning af poster fra DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten ønsker det, vil den kunne bede om følgende vis-formater fra DanBib:

 • danMARC2 - inkl. separatformater for bind-, sektions- og hovedposter
 • MARC21
 • Kort og langt tekstformat (SUTRS brief og full i Z39.50-sprog)

Formaterne afviger en del fra visning i netpunkt.dk, da det forudsættes, at det er klienten, der udformer avancerede vis-formater.

Til toppen

Genbrug/download

Genbrug/download i Z39.50-sammenhæng er pt. det samme som visning ("present"), da en "visning" af en post indebærer, at posten sendes fra target til klient i det ønskede vis-format, hvorefter klienten "klarer resten".

En z-klient beregnet til genbrug vil i de fleste tilfælde være sat op til at bede om danMARC2-poster til visning, men alle de ovennævnte formater vil være til rådighed.

Hvis det lokale system har problemer med at håndtere standard-danMARC2-formatet, vil det være muligt at købe sig til et specialformat.

Til toppen

Bestil

- fra egen klient til DBCs bestilsystem:

Dokumentation for valgte standarder ses i danZIG-profilen (på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside).

Z-klienten skal kalde op til DanBib via Zpunkt (zgateway.dbc.dk:210). Klienten skal her være sat op til at kunne hente poster i "Holdingsformat" i XML:

 • record schema: ZIG Holdings abstract schema (OID: 1.2.840.10003.13.7.2, vil blive ændret til 1.2.840.10003.13.7.4 i løbet af 2013, jfr Danzig-rettelse udsendt 27.3.2013: http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm.
 • element set name: B2:[biblioteksnummer] eller element set name: B2
 • record syntax: xml (OID: 1.2.840.10003.5.109.10)

Element set name angives som: B2:[biblioteksnummer], fx: B2:762100. Derved vises holdings i den rækkefølge som det er bestemt af bibliotekets "låneveje", dvs. sortering af lokaliseringer som biblioteket har valgt i VIP-basens afsnit om Låneveje (i D. Lånesamarbejde). Hvis ':[biblioteksnummer] ikke angives i elemenet set name, vises holdings i en default-rækkefølge.

Se mere i dokumentet:
Bestil-systemet i overblik.

- fra DanBib til egen Z-server

Uanset om I benytter egen Z-klient til at søge og bestille i DanBib (eller I fx bruger Netpunkt til dette), kan I benytte en lokal Z-server til at modtage illrequest (bestillinger) fra DanBib (netpunkt/BOB-basen) og afsende automatiske svar retur (illanswer) på disse bestillinger - hvis jeres lokale system har denne facilitet. Se nærmere beskrivelse af hvad der kræves i dokumentet:
Nyt "ILL-XML"-bibliotek?

Til toppen

Zpunkt mod eksterne databaser

Zpunkt mod eksterne databaser lho tor, 21/04 2016 - 15:12

Sidst opdateret: 05.03.2009

Hent poster via Zpunkt i danMARC2 fra WorldCat, Libris og Bibsys

Når du søger i WorldCat, Libris eller Bibsys via Zpunkt, søger du i henholdsvis den amerikanske, svenske eller norske database, men med dit eget bibliotekssystems brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan stille en MARC21-danMARC2-konvertering til rådighed.
Derudover tilbyder vi en oversigt over de Z39.50-attributkombinationer som DBC anvender ved søgning i baserne via netpunkt-klienten.

Hjælp til WorldCat, Libris og Bibsys
Indhold i WorldCat, Libris og Bibsys
Søgning i WorldCat, Libris og Bibsys
Visning og dermed Genbrug
Links til basernes Z39.50-dokumentation

Hjælp til WorldCat, Libris og Bibsys

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i WorldCat, Libris og Bibsys

Aktuelt indhold kan ses på netpunkt.dk ved at klikke på "i" ved baserne. Derudover henviser vi til de tre baser for detaljerede oplysninger om indholdet.

For WorldCat findes et stort dokumentationskompleks.
På www.danbib.dk-siden Hvad kan du finde oplysninger om i WorldCat? kan du læse lidt mere DanBib-information om WorldCat og finde et link til WorldCat-dokumentation.

For Libris kan LIBRIS - Nationella bibliotekssystem - Om LIBRIS give nogle informationer.
Kort fortalt er LIBRIS Sveriges nationale bibliotekssystem for forskningsbibliotekerne.
Der kan ikke skannes i Libris via Z39.50

For Bibsys kan BIBSYS - Om os give nogle informationer.
Kort fortalt er BIBSYS fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker.

Søgning i WorldCat, Libris og Bibsys

Du søger med de søgekoder og attributkombinationer som de tre basers Z39.50-targets stiller til rådighed.
Det kræver derfor en specifik opsætning af din Z39.50-klient at kunne udnytte adgangen via Zpunkt
På netpunkt.dk benytter vi:
WorldCat - attributkombinationer til søgning
WorldCat - attributkombinationer til skanning
Libris - attributkombinationer til søgning
Bibsys - attributkombinationer til søgning
Bibsys - attributkombinationer til skanning
Specielle søgeforhold kan du se ved at gå til baserne på netpunkt.

Visning og dermed Genbrug

Visning ("present") af poster via Z39.50 er ensbetydende med overførsel af posten til din Z39.50-klient.
Vi tilbyder din klient disse muligheder på z3950.dbc.dk port 210:

 1. WorldCat-basen - kaldes med base WorldCat (case sensitive)
 2. Libris-basen - kaldes med base libris
 3. Bibsys-basen - kaldes med base bibsys

Fra alle tre baser kan du hente poster i disse "present"-formater:

 1. Poster i danMARC2
 2. Poster i MARC21
 3. Poster i SUTRS

Benyt disse format-OID'er og elementsetnames:

Hentning af poster i danMARC2:
format-OID 1.2.840.10003.5.14
(evt. angivelse af elements dm2 hvis ønsket i klienten)

Hentning af poster i MARC21:
format-OID 1.2.840.10003.5.10
(evt. angivelse af elements marc21 hvis ønsket i klienten)

Hentning af poster i SUTRS:
format-OID 1.2.840.10003.5.101
elements f3 (giver det der svarer til full) eller
elements f1 (giver det der svarer til brief)

Links til basernes Z39.50-dokumentation

Supplerende oplysninger:
WorldCat: Kompleks dokumentation men start evt. her: Z39.50 Configuration Guide for OCLC Z39.50 Cataloging
WorldCat: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses på:
Searching Tips for OCLC Z39.50 Cataloging med tilhørende videreklik.
Libris: Kortfattet dokumentation for Z39.50-adgangen kan ses på:
LIBRIS via Z39.50
Bibsys: Dokumentation for Z39.50-adgangen kan ses på:
BIBSYS Z39.50 Service Description
Bibsys: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses i sin fulde udstrækning på:
NorZIG Z39.50 Profile version 2.