Comics Plus

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 24441 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess
 hasCover
 Opdateringsfrekvens  månedlig
 Tekniske specifikationer 

 Submitter:150070
 Format: comics  
 Kilde: LibraryPass
 Originalformat: MARC21
 Encoding: UTF-8
 Hostname:  library.comicsplusapp.com
library.librarypass.com

 Status  i drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Comics Plus giver adgang til flere end 19000 digitale tegneseriehæfter og grafiske romaner. Tegneserierne er med få undtagelser på engelsk.

Værtsnavn: library.librarypass.com

eks.: 

https://library.librarypass.com/product/com.iversecomics.tokyopop.bloodivores.vol.one.english.11132018

 

Mapning

Standard MARC21 til danMARC2 til DKABM konvertering bruges med tilføjelse af enkelte standard emneord til alle poster.

https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.2/?action=search&query=rec.id=150070-comics:IV12755AlSp&agency=100200&profile=test&objectFormat=dkabm&outputType=xml&relationData=full&start=1&stepValue=20