Dansk Anmeldelsesindeks 1979- (DBC)

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 370.000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 Addi-kilde, dvs. relateret materiale til det de anmelder.
 Posterne findes i DKABM og MarcXchange
 Relationer  isReviewOf relation til den bog (eller andet) som anmeldelsen omhandler
 isPartOfManifestation relation til post for den værtspublikation som anmeldelsen findes i. 
 Relationen er baseret på 014/016 felter i marcposterne
 hasOnlineAccess relation til Infomedia
 Opdateringsfrekvens  Opdateres løbende via opdateringer i 870971-basen
 Tekniske specifikationer   Submitter: 870971
 Format: anmeld
 Transfil: Kommer ind med de øvrige 870971-poster
 Kilde (originalformat): danMARC2, ISO2709 og Latin-1-tegnsæt fra 870971-basen
 Encoding: UTF-8
 Hostname:
 Status  I drift

 

Beskrivelse af kildens indhold

Dansk Anmeldelsesindeks 1979- består af en løbende indeksering og en maskinel retrokonvertering.

Dansk Anmeldelsesindeks 1991-

Danbib/bibliotek.dk indeholder løbende henvisninger til anmeldelser af bøger, film, musik, teater og udstillinger fra cirka 7 aviser og godt 700 tidsskrifter.

Dansk Anmeldelsesindeks 1991- indeholdt i marts 2010 300.000 henvisninger (incl. 1990).

I 1990 skete der en parallelpublicering på mikrofiche og til database. Posterne fra 1990 stammer reelt fra databasen.

Dansk Anmeldelsesindeks 1979-1990

Danbib/bibliotek.dk indeholder henvisninger til anmeldelser af bøger, film, musik, teater og udstillinger fra cirka 20 aviser og godt 600 tidsskrifter, indekseret til Dansk Anmeldelsesindeks 1979-1990 (mikrofiche). Posterne er dannet via maskinel retrokonvertering.

Dansk Anmeldelsesindeks 1979-1990 indeholder 260.000 henvisninger (excl. årg. 1990).

 

Brugsscenarier

  • Anmeldelser ligger i brønden som primær kilde til almindelig søgning
  • Anmeldelser optræder ligeledes som supplerende materiale (addi kilde) via relationer, til det de anmelder
  • Der skal skabes link mellem registrering af manifestation og anmeldelsen, så man kan få præsenteret anmeldelsen sammen med manifestationen (og værket i form af værkmatch)
  • Anmeldelser værkmatches ikke
  • Det er muligt at få adgang til fuldtekstanmeldelsen hos InfoMedia hvis en sådan findes

 

Datakonvertering

Posterne fra 1979 og 1980 ligger i Retrobasen 870978. Ved oplægning til Danbib/bibliotek.dk konverteres biblioteksnummeret til 870971

 

Mapning

Følger standardmapning for danMarc2 til DKABM.

 

Relationer

Relationer for anmeldelser

dias2.GIF