Dansk artikelindeks 1979- (DBC)

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 670.000 tidsskriftartikler og 480.000 avisartikler
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange 
 Relationer  hasOpenUrl
 isPartOfManifestation relation til post for den værtspublikation som artiklen findes i. Relationen er baseret på 014/016 felter i marcposterne 
 hasOnlineAccess relation til Infomedia
 Opdateringsfrekvens  Opdateres løbende via opdateringer i 870971-basen
 Tekniske specifikationer   Submitter: 870971
 Format: artikler - bliver i brønden til to collectionIdentifiers "tsart" og "avis"
 Transfil: Kkommer ind med de øvrige 870971-poster
 Kilde (originalformat): danMARC2, ISO2709 og Latin-1-tegnsæt fra 870971-basen
 Encoding: UTF-8
 Hostname:
 Status  I drift

 

Beskrivelse af kildens indhold

Posterne i Brønden består af metadata for artikler (inkl. fortsættere, debatter og sammenskrivningsposter) fra Dansk Artikelindeks, foreløbig fra 1979 og frem.

Dansk Artikelindeks 1979- består af en løbende indeksering og en maskinel retrokonvertering.

 

Dansk Artikelindeks 1981-

Danbib/bibliotek.dk indeholder løbende henvisninger til artikler fra cirka 7 aviser og godt 700 tidsskrifter.

Dansk Artikelindeks 1981- indeholder (marts 2010) 950.000 henvisninger.

 

Dansk Artikelindeks 1979-1980

I Danbib/bibliotek.dk er der henvisninger til større artikler i ca. 500 tidsskrifter og 25 dagblade, indekseret til Dansk Artikelindeks 1979-1980. Posterne er dannet via maskinel retrokonvertering.

Dansk Artikelindeks 1979-1980 indeholder 72.500 henvisninger.

 

Brugsscenarie

Artikelbasen er en primær kilde, dvs at artikelposter kan søges og vises på lige fod med andre metadata (fx katalogposter).

Der er fire artikelposttyper: hovedposter, debatter, fortsættere og sammenskrivningsartikler. Sammenskrivningsartikler anvendes ikke længere. For de øvrige posttyper gælder, at de kan optræde som registreringer af trykte, elektroniske og blandede (dvs. at de findes både i trykt og elektronisk form) publikationer.

Hovedposten er primær kilde, mens debatter, fortsættere og sammenskrivningsposter er afhængige af hovedposten og derfor sekundære. De kan ikke søges direkte, og de skal kun vises som relation til den primære post.

 

Adgang til fuldtekst

Link til fuldtekst uden for brønden kan dreje sig om link til artikler på nettet, link til Infomedia og/eller link til artikler i DBC Webarkiv.

 • Link til artikler på nettet optræder som en url i artikelpostens felt 856*u - i DKABM i DC.identifier
 • Link til Infomedia optræder som Infomedias identifikationsnummer i artikelpostens felt n01 - i DKABM i DC.identifier
 • Link til artikler i DBC Webarkiv optræder som en katalogkode i artikelpostens felt 032xARK - i DKABM i DC.identifier

Felt 016a skal være tilstede for at man i en given brugergrænseflade kan bestille artikler.
Felt 016a angiver værtspublikationens faustnummer - i DKABM i DC.relation.

 

Mapning

Følger standardmapningen fra danMARC2 til DKABM.

 

Datakonvertering

Data skal konverteres til MarcXchange + DKABM

Ved konvertering af de retrokonverterede poster fra 1979 og 1980 vær opmærksom på følgende i formatet:

 • Posterne har katalogkoden DAI197900 og DAI198000 i felt 032x samt en DAR-kode for artikler
 • DK5-klassemærkets overskrift på registreringstidspunktet er anbragt i emneordsfeltet 631
 • Underdelingen i 99.4 er også anbragt i emneordsfeltet 600
 • DK5-klassemærkets overskrift på konverteringstidspunktet er anbragt i felt 086
 • De retrokonverterede poster ligger i base 870978, mens de øvrige artikelposter ligger i 870971. Ved konvertering til Danbib/bibliotek.dk konverteres de til biblioteksnummeret 870971

 

Testposter

Ca. 100 håndplukkede testposter:

 • Det kan overvejes at supplere med f.eks. en uges poster eller med "monster-post", hvor samtlige felter, der bruges i artikelregistreringen, findes...

 

Version 2

Relationer v2

Relationer, der er nødvendige nu:
Påhængsposter:

 • Debatter
 • Fortsættere
 • Sammenskrivningsposter

 

              

En hovedpost kan godt stå alene.

Debatter, fortsættere og sammenskrivningsposter (herefter påhængsposter) er altid knyttet til en hovedpost.

Der kan godt være flere påhængsposter til samme hovedpost.

Påhængsposterne indeholder hovedpostens faustnummer i påhængspostens felt 014.

Hovedposten indeholder påhængsposternes faustnumre i hovedpostens felt 015.

Man kan se eksempler på alle posttyper under testposter
* Testposter_til_Artikelbasen_1979.doc: Testposter_til_Artikelbasen_1979.doc

 • Påhængsposter skal behandles som addi-kilde, dvs. at de kun vises i forbindelse med hovedposten. De skal således lægges ind i brønden som selvstændig kilde. Rækkefølgen af indlæggelse af hovedposter og påhængsposter har ikke betydning for om de "finder hinanden", men det ville give mest mening at få hovedposterne ind først. Påhængsposter kan skilles fra det øvrige artikelindeks vha. koden 014*xDEB (for debatter), 014*xFOR (for fortsættere) og 014*xSMS (for sammenskrivningsposter)

Følgende relationer vil endvidere, når og hvis de implementeres i brønden, være relevante for Artikel Indeks 1979-:

 • værkautoritet
 • Fuldtekst i Brønd - Fuldtekst i brønden bliver aktuel for Forfatterweb og Faktalink (Der kommer både en bibliografisk artikelpost og en fuldtekst i brønden)
 • manifestation af værk
 • emneautoritet
 • ophavsautoritet
 • DK5-autoritet
 • VP - Hvis man på et senere tidspunkt lægger værtspublikationsposter i brønden kan man overveje at skabe relationer mellem artikelposterne og VP-posterne

Kommentarer

 • Relation til manifestation af værk. Vi har fx nogle artikelposter med katalogkoden LIT i d09, der henviser til analyser af litterære værker med titel-emneord eller til analyser af forfatterskaber med f-emneordet forfatterskaber. Derudover er der en række poster, der også har fået titel-emneord på et eller flere analyserede eller omtalte værker, fx. litterære værker, film, kunstværker etc.. Endelig kan titlen på et omtalt værk optræde i noten. Der behøver ikke nødvendigvis at være en bibliografisk post på det omtalte værk. Vi vil gerne have, at der ved præsentation af et bestemt værk eller en bestemt forfatter også bliver dannet en relation til en evt. artikel på lige fod med henvisninger til anmeldelser og materialevalgsvurderinger
 • Værkautoritetsrelation. Vi har nogle artikelposter, der er registreringer af digte, noveller og andre skønlitterære former. Registreringspraksis har været skiftende. Titler eller førstelinier kan være angivet som titler i i 245 eller som note i 504/530. Vi vil gerne have, at der ved præsentation af et bestemt værk også bliver dannet en relation til en evt. manifestation i en artikel. * Emneautoritetsrelation. Emneordene er placeret i 600, 610, 630, 631, 666. Som udgangspunkt vil vi gerne have relationer mellem emneord og artikelposter. Som udvikling kunne vi teoretisk forestille os at kunne binde poster sammen via emneord, der ikke umiddelbart har en fælles forekomst af et emneord.
 • Ophavsautoritetsrelation. Ophav er i artikelposterne angivet i 700 og 710. Vi vil gerne have relationer mellem ophav og artikelposter.
 • DK5-autoritetsrelation. Klassemærker er angivet i 652. Vi vil gerne have relationer mellem klassemærker og artikelposter.

 

Attachments

Fuldtekst artikel uden for brønden.bmp

Artikelrelationer version 2.bmp

Artikel, hovedpost - påhængspost relationsdiagram.bmp

Mapning af artikelposter danMARC2 til DKABM.doc

Artikelindeks 1979 testposter faustnumre.txt

Artikelmapning.xlsx

Artikelrelationer.jpg