Dansk Historisk Bibliografi

 Omfang  ca. 160000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og marcXchange
 Opdateringsfrekvens  Opdateres ikke
 Tekniske specifikationer   Submitter: 159082
 Format: fagbib
 Kilde (originalformat): danMARC2
 Encoding: latin-1
 Status  klar til drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Dansk Historisk Bibliografi (DHB) består af en nyere del, der dækker udgivelser fra perioden 1990-2016; og en ældre del, som stammer fra retrodigitalisering af de tidligere, trykte udgaver af Dansk Historisk Bibliografi, der dækker udgivelser fra perioderne 1840-1947 og 1966-76. De to dele rummer henholdsvis ca. 65.000 poster og ca. 98.000 poster; i alt ca. 163.000 poster.

Den nyere del har som noget unikt en tredimensionel klassifikation, der muliggør afgrænsede søgninger efter både tid, sted og emne. Dertil har den en meget bred dækningsgrad, idet selv mindre lokalhistoriske tidsskrifters artikler er registreret. Begge disse forhold gør, at bibliografien skiller sig ud fra ordinære biblioteksbaser, og den er derved et meget stærkt værktøj, som er uundværlig for såvel specialister som slægtsforskere og lokalhistorikere – og enhver, der ønsker viden om dansk historie.

 

Eksempelposter

<ting:container xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/" xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <dkabm:record>
    <ac:identifier>000075540|159082</ac:identifier>
    <ac:source>Dansk Historisk Bibliografi</ac:source>
    <dc:title>Sophus Bauditz. Hans Liv og Digtning. Paa Grundlag af efterladte Papirer</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Sophus Bauditz. Hans Liv og Digtning. Paa Grundlag af efterladte Papirer</dc:title>
    <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Gustav Bauditz</dc:creator>
    <dc:creator xsi:type="oss:sort">Bauditz, Gustav</dc:creator>
    <dc:subject>Genealogiske Arbejder omfattende flere Slægter</dc:subject>
    <dc:subject>PERSONALHISTORIE</dc:subject>
    <dc:subject>Sophus Bauditz (Forf., d. 1915)</dc:subject>
    <dc:subject xsi:type="oss:sort">Bauditz, Sophus (Forf., d. 1915)</dc:subject>
    <dc:subject>Speciel Del</dc:subject>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:date>1917</dc:date>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Bog</dc:type>
    <dc:format>illustreret</dc:format>
    <dcterms:extent>140 s.</dcterms:extent>
    <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
    <dc:language>dansk</dc:language>
  </dkabm:record>
  <marcx:collection
    xmlns:marcx="info:lc/xmlns/marcxchange-v1">
    <marcx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
      <marcx:leader>00000name 22000009 4500</marcx:leader>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="001">
        <marcx:subfield code="a">000075540</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">159082</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">a</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="004">
        <marcx:subfield code="r">n</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">e</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="008">
        <marcx:subfield code="t">m</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">1917</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">dk</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="l">dan</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">9</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="009">
        <marcx:subfield code="a">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">xx</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="032">
        <marcx:subfield code="x">DHB</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="096">
        <marcx:subfield code="z">159082</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="100">
        <marcx:subfield code="a">Bauditz</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">Gustav</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
        <marcx:subfield code="a">Sophus Bauditz. Hans Liv og Digtning. Paa Grundlag af efterladte Papirer</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="260">
        <marcx:subfield code="a">Kbh.</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="c">1917</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="300">
        <marcx:subfield code="a">140 s.</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">ill.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="529">
        <marcx:subfield code="a">Bruun, Henry: Dansk historisk bibliografi 1913-1942. Bd. IV: Personalhistorie, almindelig Del og speciel Del, A-J. Kbh. 1970., indførsel 31564, s. 86</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="u">http://images.kb.dk/dhb?b=6&amp;s=86</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="600">
        <marcx:subfield code="a">Bauditz</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">Sophus</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">Forf.</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="c">d. 1915</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="631">
        <marcx:subfield code="a">PERSONALHISTORIE</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="631">
        <marcx:subfield code="a">Genealogiske Arbejder omfattende flere Slægter</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="631">
        <marcx:subfield code="a">Speciel Del</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
    </marcx:record>
  </marcx:collection>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2022-06-23</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>danmarcxchange</indexingAlias>
    <accessType>physical</accessType>
    <workType>literature</workType>
    <collectionIdentifier>159082-fagbib</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>

 

<ting:container xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/" xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<dkabm:record>
    <ac:identifier>000075429|159082</ac:identifier>
    <ac:source>Dansk Historisk Bibliografi</ac:source>
    <dc:title>Lidt om Simoni i Nørre Nebel og Barfodslægten</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Lidt om Simoni i Nørre Nebel og Barfodslægten</dc:title>
    <dc:creator>H. K. Kristensen</dc:creator>
    <dc:creator xsi:type="oss:sort">Kristensen, H. K.</dc:creator>
    <dc:subject>Barfod</dc:subject>
    <dc:subject xsi:type="oss:sort">Barfod</dc:subject>
    <dc:subject>Genealogiske Arbejder omfattende flere Slægter</dc:subject>
    <dc:subject>PERSONALHISTORIE</dc:subject>
    <dc:subject>Speciel Del</dc:subject>
    <dc:description>&lt;I&gt;Barfod, Frederik, &lt;/I&gt;Historiker, t 1896. Brev 1843, se Nr. 36868.</dc:description>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:date>1936</dc:date>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Artikel</dc:type>
    <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">und</dc:language>
    <dc:language>sproget kan ikke bestemmes</dc:language>
    <dcterms:isPartOf>Fra Ribe Amt, IX, 1, 1936. 127-30.</dcterms:isPartOf>
  </dkabm:record>
  <marcx:collection
    xmlns:marcx="info:lc/xmlns/marcxchange-v1">
    <marcx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
      <marcx:leader>00000naai 22000009 4500</marcx:leader>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="001">
        <marcx:subfield code="a">000075429</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">159082</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">a</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="004">
        <marcx:subfield code="r">n</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">i</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="008">
        <marcx:subfield code="t">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">1936</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">xx</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="l">und</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">9</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="009">
        <marcx:subfield code="a">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">xx</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="032">
        <marcx:subfield code="x">DHB</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="096">
        <marcx:subfield code="z">159082</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
        <marcx:subfield code="a">Lidt om Simoni i Nørre Nebel og Barfodslægten</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="529">
        <marcx:subfield code="a">Bruun, Henry: Dansk historisk bibliografi 1913-1942. Bd. IV: Personalhistorie, almindelig Del og speciel Del, A-J. Kbh. 1970., indførsel 31453, s. 80</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="u">http://images.kb.dk/dhb?b=6&amp;s=80</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="557">
        <marcx:subfield code="a">Fra Ribe Amt</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">IX, 1, 1936. 127-30.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="559">
        <marcx:subfield code="a">&lt;I&gt;Barfod, Frederik, &lt;/I&gt;Historiker, t 1896. Brev 1843, se Nr. 36868.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="600">
        <marcx:subfield code="a">Barfod</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="631">
        <marcx:subfield code="a">PERSONALHISTORIE</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="631">
        <marcx:subfield code="a">Genealogiske Arbejder omfattende flere Slægter</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="631">
        <marcx:subfield code="a">Speciel Del</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="700">
        <marcx:subfield code="a">Kristensen</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">H. K.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
    </marcx:record>
  </marcx:collection>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2022-06-23</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>danmarcxchange</indexingAlias>
    <accessType>physical</accessType>
    <workType>article</workType>
    <collectionIdentifier>159082-fagbib</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>