Dansk Musiklitterær Bibliografi

 Omfang  ca. 20000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og marcXchange
 Opdateringsfrekvens  Opdateres ikke
 Tekniske specifikationer   Submitter: 159083
 Format: fagbib
 Kilde (originalformat): danMARC2
 Encoding: latin-1
 Status  klar til drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

I Dansk Musiklitterær Bibliografi (DMB) kan man finde oplysninger om alle aspekter af dansk musikliv inden for perioden indtil 1950 og igen fra 1993 til ca. 2017. Dens 20.225 poster indeholder henvisninger til såvel bøger som tidsskrift- og avisartikler samt en del digital formidling. Der er gennemgået et udvalg af tidsskrifter og bøger, som ikke umiddelbart har musik som emne, og det er derfor muligt at finde oplysninger, som det ellers ville være meget svært at få øje på. Der vil helt klart være informationer at hente både for uddannelsessystemet på stort set alle niveauer og for almene borgere, der f.eks. leder efter en slægtning, der var musiker, en præsentation af et værk, man skal høre til koncert, historien om orglet i den lokale sognekirke eller om populærmusikkens udvikling i Danmark. Basen er derfor et unikt opslagsredskab, hvis indhold ikke findes samlet via andre tilgange.

 

Eksempelposter

<ting:container   xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/" xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <dkabm:record>
    <ac:identifier>000084516|159083</ac:identifier>
    <ac:source>Dansk Musiklitterær Bibliografi</ac:source>
    <dc:title>Principielle Betragtninger til Formlæren</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Principielle Betragtninger til Formlæren</dc:title>
    <dc:creator>Herbert Rosenberg</dc:creator>
    <dc:creator xsi:type="oss:sort">Rosenberg, Herbert</dc:creator>
    <dc:subject>Formlære. Komposition. Melodilære. Figuration. Tempo. Takt</dc:subject>
    <dc:subject>Musikkens principper, teori og teknik</dc:subject>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Artikel</dc:type>
    <dcterms:extent>1 bd.</dcterms:extent>
    <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
    <dc:language>dansk</dc:language>
    <dcterms:isPartOf>Da. Musiktidss., 1943, s. 251-257</dcterms:isPartOf>
  </dkabm:record>
  <marcx:collection
    xmlns:marcx="info:lc/xmlns/marcxchange-v1">
    <marcx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
      <marcx:leader>00000naai 22000009 4500</marcx:leader>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="001">
        <marcx:subfield code="a">000084516</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">159083</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">a</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="004">
        <marcx:subfield code="r">n</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">i</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="008">
        <marcx:subfield code="t">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">dk</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="l">dan</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">9</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="009">
        <marcx:subfield code="a">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">xx</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="032">
        <marcx:subfield code="x">DMB</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="087">
        <marcx:subfield code="a">VII</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">49</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="096">
        <marcx:subfield code="z">159083</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
        <marcx:subfield code="a">Principielle Betragtninger til Formlæren</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="300">
        <marcx:subfield code="a">1 bd.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="557">
        <marcx:subfield code="a">Da. Musiktidss.</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">1943</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="k">s. 251-257</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="589">
        <marcx:subfield code="a">Km43-1ny.txt : line 4463</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="630">
        <marcx:subfield code="a">Musikkens principper, teori og teknik</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="630">
        <marcx:subfield code="a">Formlære. Komposition. Melodilære. Figuration. Tempo. Takt</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="700">
        <marcx:subfield code="a">Rosenberg</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">Herbert</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
    </marcx:record>
  </marcx:collection>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2022-06-23</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>danmarcxchange</indexingAlias>
    <accessType>physical</accessType>
    <workType>article</workType>
    <collectionIdentifier>159083-fagbib</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>

 

<ting:container xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/" xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<dkabm:record>
    <ac:identifier>000070842|159083</ac:identifier>
    <ac:source>Dansk Musiklitterær Bibliografi</ac:source>
    <dc:title>Kortfattet musikalsk Lomme-Ordbog</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Kortfattet musikalsk Lomme-Ordbog</dc:title>
    <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Georg Carl Bohlmann</dc:creator>
    <dc:creator xsi:type="oss:sort">Bohlmann, Georg Carl</dc:creator>
    <dc:subject>Opslagsværker</dc:subject>
    <dc:subject>Terminologi</dc:subject>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:date>1882</dc:date>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Bog</dc:type>
    <dcterms:extent>50 s.</dcterms:extent>
    <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
    <dc:language>dansk</dc:language>
  </dkabm:record>
  <marcx:collection
    xmlns:marcx="info:lc/xmlns/marcxchange-v1">
    <marcx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
      <marcx:leader>00000name 22000009 4500</marcx:leader>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="001">
        <marcx:subfield code="a">000070842</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">159083</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">a</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="004">
        <marcx:subfield code="r">n</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">e</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="008">
        <marcx:subfield code="t">m</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">1882</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">dk</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="l">dan</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">9</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="009">
        <marcx:subfield code="a">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">xx</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="032">
        <marcx:subfield code="x">DMB</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="087">
        <marcx:subfield code="a">I</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">3</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="096">
        <marcx:subfield code="z">159083</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="100">
        <marcx:subfield code="a">Bohlmann</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">Georg Carl</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
        <marcx:subfield code="a">Kortfattet musikalsk Lomme-Ordbog</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="260">
        <marcx:subfield code="a">[S.l.]</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="c">1882</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="300">
        <marcx:subfield code="a">50 s.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="589">
        <marcx:subfield code="a">Berg01.txt : line 916</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="630">
        <marcx:subfield code="a">Opslagsværker</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="630">
        <marcx:subfield code="a">Terminologi</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
    </marcx:record>
  </marcx:collection>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2022-06-23</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>danmarcxchange</indexingAlias>
    <accessType>physical</accessType>
    <workType>literature</workType>
    <collectionIdentifier>159083-fagbib</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>