Hent dataleverancer med ftp

Sidst opdateret: 10.2.2015

Som alternativ til download af dataleverancer fra DBCs posthus via http, er det muligt at hente DBCs standarddataleverancer med ftp til posthus.dbc.dk.

Du skal have et særligt login og password for at kunne hente dataleverancer med ftp. Du får det ved henvendelse til DBC kundeservice.

Efter login på ftp-serveren vil man have adgang til underkataloger, der indeholder de dataleverancer, som biblioteket abonnerer på.

Følgende oversigt viser hvilke dataleverancer, der er placeret i hvilke underkataloger

Dataleverancens navn

Underkatalog på posthus.dbc.dk

Filnavngivning

Dansk bogfortegnelse

DBF_dM2

DKB{ååuu}S.S00

Decentrale poster

decentrale_dM2

DEC{ååuu}S.S00

Digitale materialer - alle = netpublikationer

netpublikationer

NET{ååuu}S.S00

Digitale materialer - begrænset

digitale_begraenset

DIG{ååuu}S.S00

eReol

ereol

ERE{ååuu}S.S00

Faktalink

faktalink

FL{ååuu}S.S00

Filmcentralen

filmcentralen

FSC{ååuu}S.S00

Filmstriben - biblioteksportal

filmstriben_bibl

FSB{ååuu}S.S00

Filmstriben - fjernadgangsportal

filmstriben_fjern

FSF{ååuu}S.S00

Folkeskoleegnede titler

FG_dM2

FOG{ååuu}S.S00

Forfatterweb

forfatterweb

FW{ååuu}S.S00

Netlydbog.dk

netlydbog

NLY{ååuu}S.S00

Nye og ajourførte anmeldelsesposter

anmeldelser_dM2

ANM{ååuu}S.S00

Nye og ajourførte artikelposter

artikler_dM2

ART{ååuu}S.S00

Nye og ajourførte poster

nyeogajour_dM2

UGE{ååuu}S.S00

Suppleringsleverancer til Nye og ajourførte poster

nyeogajour_suppl_dM2

UGE{ååuu}S.S00

Totalopdatering

total_dM2

kmd{ååuu}b

Udenlandsk litteratur - CB selektion

CB_selektion

CB_UGE{ååuu}S.S00

 

NB! Husk at dataleverance-filer skal overføres som binære filer.

Til toppen


For yderligere oplysninger kontakt DBCs Kundeservice kundeservice.dbc.dk