Uddybende information om dataleverancer

Sidst opdateret: 23.11.2015

Her kan du finde yderligere information om DBCs dataleverancer.
Du kan også finde hjælp til nogle af de generelle problemer, der kan opstå i forbindelse med indlæsning af dataleverancefiler til dit eget bibliotekskatalog.

Konkrete forhold vedr. indlæsning af poster i et bibliotekssystem - her må vi henvise dig til din systemleverandør.

Hvordan tegner jeg abonnement på en dataleverance?

Hvornår kan jeg hente ugeleverancen på DBCs Posthus?
Hvor længe ligger de færdige leverancer på DBCs Posthus?
Kan jeg uden videre indlæse en tidligere udsendt fil igen?
Hvordan indlæser jeg dataleverancer fordelt på to eller flere filer?
Jeg kan indlæse noget af leverancen, men ikke den hele. Hvorfor?

Hvilken af filerne med Folkeskolens Grundfortegnelse skal jeg bruge?


Hvordan tegner jeg abonnement på en dataleverance?

Du kan bestille dataleverancer ved at kontakte DBCs Kundeservice.

Til top


Hvornår kan jeg hente ugeleverancen (Nye og ajourførte poster) på DBC's Posthus?

Normalt vil de ugentlige dataleverancer være klar til download fra Posthuset senest fredag kl. 12.

Til top


Hvor længe ligger de færdige leverancer på DBCs Posthus?

De ugentlige leverancer vil være tilgængelige i minimum 16 uger fra de er lagt op på DBCs Posthus.
Det drejer sig om følgende leverancer:

 • Dansk Bogfortegnelse
 • Decentrale poster
 • Folkeskolens grundfortegnelse
 • Netpublikationer
 • Nye og ajourførte poster - inkl. eventuelle suppleringsleverancer
 • Nye og ajourførte poster fra Anmeldelsesbasen
 • Nye og ajourførte poster fra Artiklebasen
 • Totalopdateringen
 • Øvrige abonnementsleverancer vil kunne downloades fra DBCs Posthus i minimum 12 måneder efter publiceringen.

  Individuelle dataleverancer vil være tilgængelige i 30 dage efter, at de er blevet meldt klar til download.

  Til top


  Kan jeg hente dataleverancer med ftp?

  Som alternativ til download af dataleverancer fra DBCs posthus via http, er det muligt at hente DBCs standarddataleverancer via ftp fra posthus.dbc.dk.

  I vejledningen Hentning af dataleverancer med ftp kan du læse mere om, hvordan det kan gøres.

  Til top


  Kan jeg uden videre indlæse en tidligere udsendt fil igen?

  Nej, du skal være meget opmærksom på følgende:
  Hvis det er nødvendigt at indlæse tidligere udsendt en fil, skal du også indlæse alle efterfølgende filer igen. Hvis du ikke gør det, risikerer du, at du ikke længere har den nyeste version af en given post i lokalsystemet, da mange poster ajourføres løbende med nye data.

  Til top


  Hvordan indlæser jeg dataleverancer fordelt på to eller flere filer?

  Meget store leverancer kan være fordelt på 2 eller flere filer.
  I disse tilfælde vil filnavnet på første fil ende på '.S01', på den anden på '.S02' osv.

  En metode til indlæsningen kan være først at omdøbe filen, der hedder '.S01' til .S00 og derefter indlæse den, som du normalt indlæser en ugeleverance.
  Når første fil er indlæst, omdøbes filen, der hedder '.S02', til '.S00' og indlæses, og så fremdeles indtil alle leverancens enkeltfiler er indlæst.

  Vi anbefaler, at du kontakter din systemleverandør, hvis du er usikker på fremgangsmåden.

  Til top


  Jeg kan indlæse noget af leverancen, men ikke den hele. Hvorfor?

  Problemer af denne art kan blandt andet opstå, hvis der i leverancen forekommer meget store poster eller uventede tegnværdier.
  Der kan også være tale om egentlige fejl i data, som hindrer en korrekt indlæsning.

  Under alle omstændigheder vil vi skulle foretage en nærmere undersøgelse af datafilen for at finde frem til fejlens årsag.
  Du skal derfor i første omgang henvende dig til DBCs Kundeservice.


  Hvis det er muligt, vil vi meget gerne have oplyst det faustnummer, indlæsningen er gået i stå ved, når du henvender dig til os.

  Til top


  Hvilken af filerne med Folkeskolens Grundfortegnelse skal jeg bruge?

  Folkeskolens Grundfortegnelse leveres i forskellige filformater:
  Som ISO2709-filer (danMARC1 eller danMARC2) eller som kommaseparerede filer (BiblioMatik-fomat)

  Hvilke af filerne du skal bruge, afhænger af dit bibliotekssystem.
  Til de fleste systemer skal anvendes standardformat, dvs. ISO2709-filer i enten danMARC1 eller danMARC2.
  Kun til BiblioMatik skal du anvende de særlige BiblioMatik-filer.

  Du kan kende forskel på de forskellige filtyper ud fra deres filnavne:
  ISO2709/MARC-filerne kan kendes på, at sidste del af filnavnet er "S00", mens BiblioMatik-filerne har filtypebetegnelsen "BM3".

  Er du i tvivl om hvilket format du skal bruge, bør du altid kontakte din systemleverandør og få at vide, hvad du skal anvende til dit system.

  Til top