Ebook Central Academic Complete

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 130.000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess
 hasOpenUrl
 Opdateringsfrekvens  Månedligt
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150008
 Format: academic 
 Kilde: Ebook Central
 Originalformat: MARC21, ISO2709 og MARC8-tegnsæt
 Encoding: UTF-8
 Hostname: ebookcentral.proquest.com
   erstat /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/ med bibliotekets Proquest-ID
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Ebook Central (tidligere Ebrary): Ebrary Academic Complete er en e-bogspakke primært rettet mod en akademisk målgruppe. Den rummer fortrinsvis fagbøger på engelsk.

Adgang til den egentlige e-bog fordrer et abonnement, f.ek.s via Bibliotekernes Licensguide. I DKABM-posten ligger et link, der fører til en preview-udgave af titlen. For adgang til fuldtekstudgaven, se under Relationer.

Posterne er udstyret med Library of Congress-emneord, som har deres eget scheme, eksempelvis: "<dc:subjectxsi:type= "dcterms:LCSH">Chronic diseases</dc:subject>".

 

Brugsscenarier

Man kan søge og finde e-bøger fra Ebrary som man søger og finder andre katalogposter i brønden, dvs. via metadata som forfatter, titel, emneord, udgivelsesår etc.

Ebrary e-bøger værkmatches med andre (fysiske, elektroniske og oversatte) bøger.

Der linkes direkte fra metadataposten til e-bog i fuldtekst hos ebookcentral.proquest.com.

Det fremgår i visning af posterne, at man skal befinde sig på biblioteket eller være låner med adgangskode for at kunne se fuldtekst.

Hvis der findes forsider for de enkelte titler/værker, skal de kunne vises sammen med posten.