Ebook Central Library Complete

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 30.000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess
 hasOpenUrl
 Opdateringsfrekvens  Månedlig
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150008
 Format: public
 Kilde: Ebook Central
 Originalformat: MARC21, ISO2709 og MARC8-tegnsæt
 Encoding: Latin-1
 Hostname: ebookcentral.proquest.com
   erstat /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/ med bibliotekets Proquest-ID 
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Ebook (tidligere Ebrary) Public Library Complete er en e-bogspakke rettet mod folkebiblioteker indeholdende omtrent 30.000 titler - fortrinsvis fagbøger på engelsk

Adgang til den egentlige e-bog fordrer at biblioteket har tegnet licens, men DKABM-posten ligger et link, der fører til en preview-udgave af titlen. Adgang til fuldtekstudgaven gives via hasOnlineAccess.

Posterne er udstyret med Library of Congress-emneord, som har deres eget scheme: <dc:subject xsi:type= "dcterms:LCSH">Chronic diseases</dc:subject>.

 

Brugsscenarier

  • Man kan søge og finde e-bøger fra Ebrary som man søger og finder andre katalogposter i brønden, dvs. via metadata som forfatter, titel, emneord, udgivelsesår etc.
  • Ebrary e-bøger værkmatches med andre (fysiske, elektroniske og oversatte) bøger.
  • Der linkes direkte fra metadataposten til e-bog i fuldtekst hos ebrary.com.
  • Det fremgår i visning af posterne, at man skal befinde sig på biblioteket eller være låner med adgangskode for at kunne se fuldtekst.
  • Hvis der findes forsider for de enkelte titler/værker, skal de kunne vises sammen med posten.