EBSCO ebook academic

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 140.000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  Månedlig manuel opdatering
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150057
 Format: ebscobog
 Kilde: EBSCO
 Originalformat: MARC21 og ISO2709 
 Encoding: MARC8
 Hostname: search.ebscohost.com 
 Status  I drift

 

Kontaktperson for data

Kontakt hos UCN, Kristine Agermose Hinrichsen KRH@ucn.dk

Vedr. levering af data, OCLC Customer support: support@oclc.org

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Ebsco ebook academic samlingen indeholder godt 140.000 poster på ebøger. Posterne indeholder link til ebogen, først vises et preview, adgang til se hele materialet kræver at biblioteket har et abonnement og at brugeren er logget på.

 

Dataleverance

Data hentes fra OCLCs Worldshare Collection Manager manuelt en gang om måneden.

 

Datakonvertering

Der benyttes DBCs standardkonvertering fra MARC21 til danMARC2 og derefter til DKABM.