Faktalink (DBC)

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 450 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess til faktalink.dk
 Opdateringsfrekvens  Opdateres løbende via opdateringer i 870971-basen
 Tekniske specifikationer   Submitter: 870971
 Format: faktalink
 Transfil: kommer ind med de øvrige 870971-poster
 Kilde (originalformat): danMARC2, ISO2709 og Latin-1-tegnsæt - fra 870971-basen  
 Encoding: UTF-8
 Hostname:
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen opdateres løbende og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren.

I praksis betyder det, at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.

(Kilde: https://faktalink.dk/faktalink-verden-viden)

 

Brugsscenarier

Faktalink er en primærkilde, dvs. det er muligt at søge og vise artikler fra Faktalink ligesom f.eks. katalogposter i brønden.

 

Mapning

Faktalink benytter standardkonverteringen fra danMARC2 til DKABM.

 

Attachments

Faktalink titel-titelmatch.jpg