Global Issues in Context / Gale In Context: Global Issues

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 15.000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess til artiklen hos Gale
 Opdateringsfrekvens  Uregelmæssigt, ca. en gang om måneden
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150023
 Format: glicon
 Kilde: Gale
 Originalformat: XML
 Encoding: UTF-8
 Hostname : link.gale.com
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

 

Databasen lægger vægt på at belyse nutidige begivenheder og internationale spørgsmål ud fra en global vinkel. En række forskellige kilder bindes sammen til belysning af forskellige spørgsmål om verdens brændpunkter – det sociale, politiske, militære, økonomiske, miljømæssige, sundhed, kultur etc.

Databasen indeholder ca. 280 emner indenfor 8 hovedområder. Indholdet kommer fra mere end 400 fuldtekst nyhedskilder, magasiner og akademiske tidsskrifter, primærkilder f.eks. interviews samt information fra mere end 80 referenceværker fra f.eks Gale og Macmillan. Værket, der er en slags engelsksproget Faktalink, indeholder 200 landeprofiler og 250 ”emneportaler” – sidstnævnte udvides løbende. Udover tekst er der forskellige multimedier f.eks. links til videoer, billeder, podcasts og eksterne websites.

Global Issues in Context er i forhold til Europa World Plus mere nyhedsorienteret, bredspektret og har desuden de uddybende emneområder. Begge har landeprofiler, men Europa World Plus’ landebeskrivelser er væsentlig mere omfattende – til gengæld kobler Global Issues In Context landeprofilerne sammen med de udvalgte emner, der er fokus på.

Målgruppe

Gymnasieelever, studerende, forretningsfolk, der skal have baggrundsmateriale i forbindelse med udlandsrejser samt den almindeligt interesserede bruger.

 

Brugsscenarier

I forhold til de andre Gale kilder opstod der et problem med dubletter. P.t. er der 16.257 poster fra Global Issues in Context i brønden, omkring 13.000 af dem findes også i en af de andre kilder fra Gale (150023-biocon eller 150023-stucon). Der skal derfor indføres værkmatch for Gale kilderne.

 

Mapning

 Element    DKABM element    Værdi   Attribut   Attributværdi   Bemærkninger 
 meta:id/meta:value  ac:identifier        Hvis meta:id har attribut
 type=zzNumber.
 Sammensættes med
 submitternr. 150023
   ac:source  Global Issues
 in Context
     format glicon sendes med
 meta:title-display  dc:title        
 meta:indexing-term/meta:term/meta:term-value  dc:subject        Hvis
 meta:term/meta:term-type
 = SUBJECT
 essay:div/essay:p  dcterms:abstract        Hvis der findes en
 essay:div document-
 segment-type="Body text"
 og dens barn er en
 essay:p så bliver teksten
 af det første barn til
 abstract (hvis den er langt
 nok), ellers tag
 underlementerne
 "Introductory Text","Career
 Information", "Works" og
 "Awards and
 achievements" og forkort
 dem til ca.150 tegn
 meta:indexing-term/meta:term/meta:term-value  dc:description      Biography in Context  
   dc:publisher  Gale      
   dc:type  Artikel    dkdcplus:BibDK-Type   Skal muligvis ændres fra
 defaultværdien "Artikel" til
 at tage højde for
 originaldata, men det ved
 vi først, når vi har et større
 datasæt
 meta:id/meta:prefix + meta:id/meta:value  dc:identifier        Sammensættes af indhold
 i to elementer i
 orginaldata. Bruges til
 URL-dannelse
   dc:language  Engelsk      Skal muligvis ændres fra
 defaultværdien "Engelsk"
 til at tage højde for
 originaldata, men det ved
 vi først, når vi har et større
 datasæt
   dc:language  eng  xsi:type  dcterms:ISO639-2  Skal muligvis ændres fra 
 defaultværdien "eng" til at
 tage højde for originaldata,
 men det ved vi først, når vi
 har et større datasæt
 meta:publication-title  dcterms:isPartOf        
 gold:document-instance/gift-doc:document/gift-doc:metadata/gift-
 doc:document-metadata/meta:publication-date/meta:structured-
 date/meta:year
 dc:date        
   dc:audience  voksenmateriale       Tilføjes
   dc:audience  gymnasieniveau      Tilføjes
 /gold:document-instance/gift-doc:document/gift-doc: metadata/gift-
 doc:document-metadata/meta:descriptive-indexing/meta:indexing-
 term/meta:term/meta:term-type
 dcterms:spatial        Hvis type = GEO eller
 GEO_SCOPE