Historiens Verden

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 1.600 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess - link direkte til kilden 
 Opdateringsfrekvens  Poster hentes en gang pr. måned
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150062
 Format: hisver
 Originalformat: json
 Encoding: UTF-8
 XSEM-alias: DKABM
 Hostname: historiensverden.dk
 Status  I drift

 

Kontaktperson ved data

Leverandør, Ida Mose (imose@historisk-akademi.dk)

Ambassadør, Bente Christiansen (bentec@roskilde.dk)

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

HistoriensVerden.dk er en dansksproget historieportal, der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede. Portalen er bygget op af en række tekster, der gennemgår de forskellige verdenshistoriske epoker, og giver brugeren et historisk overblik samt en kronologisk gennemgang for at skabe forståelse og sammenhæng.

Udover de grundlæggende historietekster, suppleres epokerne med biografier, leksikonartikler og kilder samt et stort billedkartotek. På nuværende tidspunkt er den kronologiske afgrænsning op til år 2000 – derefter er udgivelsesplanen at dække 5-års perioder således at næste periode vil omfatte 2000-2005.

His­to­ri­ens Verden er pro­du­ce­ret af Det His­to­riske Akademi, som er en formidlingsvirksomhed, hvis fokus ligger inden for historie, religion og arkæologi.

 

Eksempel

<ting:container
  xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting"
  xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/"
  xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/"
  xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook"
  xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <dkabm:record>
    <ac:identifier>029d84c3-1ed9-485a-bf6c-2264791d55aa|150062</ac:identifier>
    <ac:source>Historiens Verden</ac:source>
    <dc:title>Douglas om en skræmmende fremtid (21. aug. 1858)</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Douglas om en skræmmende fremtid (21. aug. 1858)</dc:title>
    <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Hans Bæk Hansen</dc:creator>
    <dc:creator xsi:type="oss:sort">Bæk Hansen, Hans</dc:creator>
    <dc:subject>Lincoln-Douglas debatterne</dc:subject>
    <dc:subject>Den amerikanske Borgerkrig</dc:subject>
    <dc:subject>Verden i tidlig moderne tid</dc:subject>
    <dcterms:abstract>Den 21. august 1858 trådte Lincoln og Douglas op på en platform i Ottawas midtby og indledte den første af syv debatter. Stephen A. Douglas åbnede debatten med at frems...</dcterms:abstract>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:publisher>Historiens Verden</dc:publisher>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Netdokument</dc:type>
    <dc:language>dansk</dc:language>
    <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
    <dc:description>Kilde</dc:description>
    <dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">https://historiensverden.dk/kilder/usaogamerikaitidligmodernetid/denamerikanskeborgerkrig/lincoln-douglasdebatterne/douglasomenskraemmendefremtid(21aug1858)</dc:identifier>
  </dkabm:record>
  <ting:originalData>
    <json>{"id":"029d84c3-1ed9-485a-bf6c-2264791d55aa","title":"Douglas om en skræmmende fremtid (21. aug. 1858)","subtitle":null,"authors":[{"firstName":"Hans","lastName":"Bæk Hansen"}],"url":"https://historiensverden.dk/kilder/usaogamerikaitidligmodernetid/denamerikanskeborgerkrig/lincoln-douglasdebatterne/douglasomenskraemmendefremtid(21aug1858)","summary":"Den 21. august 1858 trådte Lincoln og Douglas op på en platform i Ottawas midtby og indledte den første af syv debatter. Stephen A. Douglas åbnede debatten med at frems","themes":["Lincoln-Douglas debatterne","Den amerikanske Borgerkrig","Verden i tidlig moderne tid"],"language":"Dansk","genre":"Kilde","related":["0094ca3a-d682-47f7-a770-f6a67a6aefbd","029d84c3-1ed9-485a-bf6c-2264791d55aa","29d280b5-98c4-4f8e-b99d-46bada08bf10","3d62457c-09dc-4ad2-bc15-1ad4f3dbbec9","3f27a851-e923-48f6-ab22-b45c1ce0b276","445844f7-67d0-41d6-b3bf-e6b0e12cd616","596bb5f5-71ab-4724-8a67-8095cc4c68e9","6b430140-5c19-4c67-925f-1378e7117603","6be460c9-a711-4d80-9b86-30db53fe5afe","7eaf61d1-7fbf-485c-a0ba-2980773ef319","7f774060-247c-46fe-8e78-6c6f2cec123a","a4f955ea-f38b-4fd2-b240-95649bb5b136","a7d6d917-78c4-4218-b200-5002809eeb2f","fa510e34-fc3d-4395-9aba-9e1927c58c9f","ffc55f6b-e204-464b-aefe-a61febc56fa3"],"createdAt":"2021-06-20T14:10:01.479098","updatedAt":"2022-05-24T13:57:21.296352"}</json>
  </ting:originalData>
  <ln:links
    xmlns:ln="http://oss.dbc.dk/ns/links">
    <ln:link>
      <ln:access>proxy</ln:access>
      <ln:accessType/>
      <ln:linkTo>website</ln:linkTo>
      <ln:relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</ln:relationType>
      <ln:url>https://historiensverden.dk/kilder/usaogamerikaitidligmodernetid/denamerikanskeborgerkrig/lincoln-douglasdebatterne/douglasomenskraemmendefremtid(21aug1858)</ln:url>
      <ln:collectionIdentifier>150062-hisver</ln:collectionIdentifier>
    </ln:link>
  </ln:links>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2021-06-20</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <indexingAlias>dkabm</indexingAlias>
    <accessType>online</accessType>
    <workType>literature</workType>
    <collectionIdentifier>150062-hisver</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>