Historisk Atlas

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 12300 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  månedlig
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150043
 Format: atlas
 
 Kilde: Historisk Atlas
 Originalformat: json

 Hostname: historiskatlas.dk
 Status i drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

www.historiskatlas.dk

historiskatlas.dk skriver om sig selv:

"Historisk Atlas er en hjemmeside, hvor arkiver, biblioteker og museer i Region Syddanmark og Kulturregion Storstrøm formidler spændende lokalhistoriske steder."

Bidragydere til sitet er (også ifølge historiskatlas.dk):

  • Kulturarvsstyrelsen
  • Odense Kommune
  • Region Syddanmark
  • Undervisningsministeriet
  • Kulturregion Fyn
  • Kulturregion Vadehavet
  • Ribe 1300

Sitet er bygget op om et kort, hvor man har mulighed for at vælge et emne, en periode eller et geografisk sted som markeres på kortet. Herefter kan man klikke på en af markeringerne og læse mere om stedet og f.eks. få litteraturhenvisninger (der ser ud til at linke til bibliotek.dk via lokalid og lokalisering). Der vises endvidere billeder knyttet til det enkelte sted. Tekst og billeder ses i et pop-up vindue ovenpå atlasset.

Der findes ca. 12000 lokaliteter i brønden.

 

Brugsscenarier

Kilden implementeres ud fra to ønsker - generelt ønsker bibliotekerne at medtage data fra Historisk Atlas i Databrønden, og samtidig er kilden en del af http://wiki.dbc.dk/bin/view/Data/DigitaliseretKulturarv

Der er beskrevet nogle helt overordnede brugsscenarier i forbindelse med det projekt:

  1. En bruger får på Nationalmuseets hjemmeside mulighed for at søge på tværs af historiske data fra projektets leverandører. Dvs. der søges specifikt i den delmængde (Kulturarvs-delen) som projektet har tilført Brønden.
  2. En bruger får på Aalborg Stadsarkivs hjemmeside mulighed for at søge i Kulturarvs-delen af Brønden, såvel mht. søgning jf. pkt. 1, som specifikt i form af en søgning afgrænset geografisk til Aalborg Kommune.
  3. En bruger får på Helsingør Biblioteks hjemmeside mulighed for at søge jf. ovenstående punkter – samt mulighed for at søge på tværs af alle data i Brønden. Bibliotekerne får lokalt mulighed for at opsætte søgeadgange. Helsingør Bibliotek vælger på deres TING-hjemmeside at sætte Kulturarvs-delen op som afgrænset til et specielt faneblad, så adgang til søgeresultatet ikke interfererer med søgeresultatet fra den øvrige del af Brønden, men dog fremsøges i alle søgninger i Brønden.

I datagrundlaget findes link direkte ind til den enkelte lokalitet, og derfor har vi fået udtræk af metadata, og ikke fuld tekst.

Der findes ligeledes link til det første billede fra lokaliteten, som eventuelt kan vises i en grænseflade. Der er også mulighed for at angive højde og bredde på billede, hvis det skal opfylde en bestemt skærmopløsning for grænsefladen.

I posterne findes også angivelse af længde- og breddegrad, som overholder Googles standard. Det er således muligt at vise lokaliteten på et Google kort i grænsefladen, hvis man ønsker det.