Søgning i andre baser

Søgning i andre baser admin

Intro til Søgning i andre baser

ArticleFirst

ArticleFirst Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 14.09.2022

Kort information om søgning i ArticleFirst via Netpunkt.
Når du søger i ArticleFirst via Netpunkt, søger du i OCLC's database, men med Netpunkts brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan tilpasse brugergrænsefladen (navne på og definition af søgekoder, visformater inkl. ledetekster, tegnkonvertering etc).
 

Hjælp til ArticleFirst
Indhold i ArticleFirst
Søgning, visning og sortering
Bestilling via ArticleFirst i Netpunkt

Hjælp til ArticleFirst

DBCs Kundeservice kan kontaktes på Kundeservice.

Indhold i ArticleFirst

ArticleFirst er en artikelbase over indholdet i et stort antal tidsskrifter - med lokaliseringer på tidsskrifterne. Basen dækker fra 1990 og fremefter.
Vi henviser til OCLC for oplysninger om indholdet i basen. Der er ikke ét sted hvor alle oplysninger står, men OCLC ArticleFirst giver nogle informationer.
Nogle få generelle informationer:
Basen er et artikelindeks.
Ældste poster er fra 1990.
Basen opdateres dagligt.
Antal poster i basen kan du se på Netpunkt ved at klikke på "i" ud for ArticleFirst. Vi opdaterer denne information når vi får nye tal fra OCLC - dog højst månedligt.

Søgning, visning og sortering i ArticleFirst

Hvis du vil gøre dig fortrolig med ArticleFirst, skal du klikke på basen, læse søgeeksemplerne på forsiden og kigge i-teksterne ved søgefelterne.
Posterne fra ArticleFirst konverteres "on the fly" fra Marc21 til DanMarc2 - så godt som dette nu lader sig gøre.
Brug også OCLCs information om søgemuligheder, men husk at Netpunkt-søgekoder (lavet af DBC) kun kan ses i Netpunkts hjælpesystem.
Visning og sortering: posterne hentes uden lokaliseringsoplysninger fra OCLC. Dels fordi lokaliseringerne ikke kan bruges aktivt til noget i Netpunktsversionen, dels fordi det forbedrer svartiden væsentligt at undlade at få disse omfattende oplysninger med.

Bestilling via ArticleFirst i Netpunkt

Bestil hos Det Kgl. Bibliotek
Ønsker man at sende en bestilling til Det Kgl. Bibliotek, er der et særlig bestillink til dette. Det er i virkeligheden en "Skaf-bestilling", med den forskel at Netpunkt udfylder bestillingsblankettens felter. Bestillingen sendes som en DanBib-bestilling via BOB-systemet til Det Kgl. Bibliotek.
Så kan Det Kgl. Bibliotek, skaffe materialet i Danmark eller fra udlandet. Denne mulighed er pt. gratis for alle folkebiblioteker (samt Færøerne, Grønland og Sydslesvig).

Bestil i DanBib
Linket Bestil i DanBib udfører en søgning på den pågældende post's periodikum (værtspublikation) i DanBib. Denne søgning rammer i langt de fleste tilfælde et eller flere periodika i DanBib (men kan selvfølgelig også give 0 fund).
Når man vælger at bestille på et af bibliotekerne der har tidsskriftet, vil oplysningerne om artiklen blive indsat i bestilblankettens felter.
Hvis man vælger et bibliotek med z-bestil, skal man som vanligt selv vælge hvilket bind/volume på dette bibliotek som indeholder den ønskede artikel.

WorldCat

WorldCat Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 14.09.2022

Kort information om søgning i WorldCat via Netpunkt.
Når du søger i WorldCat via Netpunkt, søger du i OCLC's database, men med Netpunkts brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan tilpasse brugergrænsefladen (navne på og definition af søgekoder, visformater inkl. ledetekster, tegnkonvertering etc).
Information som står i hjælpeteksterne i WorldCat på Netpunkt gentages IKKE her.

Hjælp til WorldCat
Indhold i WorldCat
Søgning, visning og sortering i WorldCat
Genbrug
Bestilling via WorldCat i Netpunkt

 

Hjælp til WorldCat

DBCs Kundeservice kan kontaktes på Kundeservice.

 

Indhold i WorldCat

Vi henviser til OCLC for oplysninger om indholdet i basen. Der er ikke ét sted hvor alle oplysninger står, men A global library resource giver nogle informationer.
Nogle få generelle informationer:
WorldCat er en fælleskatalog for biblioteker over hele verden - flest dog i USA. I WorldCat er bl.a. registreret bøger, periodika, musikoptagelser, noder, websites, film og video, computer programmer og manuskripter.
Ældste poster er ældre end 1000 e.Kr.
Basen opdateres dagligt.
Antal poster i basen kan du se på Netpunkt ved at klikke på "i" ud for WorldCat. Vi opdaterer denne information når vi får nye tal fra OCLC - dog højst månedligt.

Søgning, visning og sortering i WorldCat

Vælg WorldCat under Menu > Databaser.
Hvis du vil gøre dig fortrolig med WorldCat, skal du læse teksten under søgefelterne forsiden og kigge kigge i-teksterne ved søgefelterne.
Posterne fra WorldCat konverteres "on the fly" fra Marc21 til DanMarc2 - så godt som dette nu lader sig gøre.
Brug også OCLCs information om søgemuligheder, men husk at Netpunkt-søgekoder (lavet af DBC) kun kan ses i Netpunkts hjælpesystem.
Visning og sortering: posterne hentes uden lokaliseringsoplysninger fra OCLC.

Genbrug

Aftalen mellem OCLC og DBC betyder bl.a. at alle offentlige danske biblioteker uden ekstraomkostninger frit kan genbruge bibliografiske poster fra WorldCat.

Genbrugets omfang beregnes af DBC ved optælling af antallet af poster i DanBib med OCLC Control Number i felt 035.

Eksempel
035 00 *a(OCoLC)173198721

jf. danMARC2-formatet.

Posterne fra WorldCat konverteres "on the fly" fra MARC21 til danMARC2 - så godt som dette nu lader sig gøre.

WorldCat genbrugsvejledning (pdf)

Der kan også genbruges fra WorldCat via Zgateway. Se hvordan på: Zgateway mod eksterne baser.

Når biblioteket genbruger poster fra WorldCat og henter dem i danMARC2 via DBCs konvertering, oprettes automatisk korrekt formaterede 035-felter.
Disse 035-felter må ikke slettes eller ændres ved den efterfølgende overførsel af poster til DBC (Basis eller DanBib).
Vi anbefaler endvidere, at biblioteket overfører et evt. LC-nummer til felt 036 (placeret i felt 010 i MARC21-formatet)

Bestilling via WorldCat i Netpunkt

Bestilling i WorldCat-Netpunkt er i virkeligheden en "Skaf", med den forskel at Netpunkt udfylder bestillingsblankettens felter. Bestillingen sendes som en DanBib-bestilling via BOB-systemet, og kan kun sendes til biblioteker der i forvejen modtager bestillinger gennem DanBib.


Bestil hos Det Kgl. Bibliotek
Ønsker man at sende en bestilling til Det Kgl. Bibliotek, er der en særlig bestilknap til dette. Så kan Det Kgl. Bibliotek skaffe materialet fra udlandet eller købe det ønskede materiale. Denne mulighed er pt. gratis for folkebiblioteker.


Bestil i andre biblioteker
Den åbne boks til Bestil kan bruges hvis man ønsker at sende til andre biblioteker end Det Kgl. Bibliotek - vel typisk som opfordring til køb. Man kan kun sende til de biblioteker som i forvejen modtager bestillinger gennem DanBib, dvs. de skal kunne findes i Netpunkts biblioteksvejviser.


Bestilling direkte i USA
Ønsker I at bestille direkte i fx amerikanske biblioteker, skal I fortsat bruge OCLCs ILL-modul.