FBS - søgninger til materialevalg

FBS - søgninger til materialevalg nla

Opdateret 14. oktober 2019

Søgning i forbindelse med materialevalg

Når I opretter søgninger i forbindelse med materialevalg, kan I have brug for at kunne udtrykke målgruppe, materialetype mm i søgestrengen.

Hertil kommer at I bør tage stilling til, om færdige forkatalogiseringer (katalogkoden FFK) skal indgå i materialevalget:

Færdige forkatalogiseringer er helt færdige poster på endnu ikke udgivet materiale, inkl. eventuel materialevurdering, der først vil få DBF- og BKM-kode ved udgivelsen, men som bibliotekerne kan starte bestilling af, så de kan indgå i biblioteket tættere på udgivelsestidspunktet. Søgning på BKM – med eller uden forkatalogiseringer nedenfor indeholder relevant vejledning.

Her viser vi, hvordan I kan finde relevante søgekoder og giver et par eksempler på gode søgninger. Hvis søgestrengene bruges i Ciceros materialevalgsliste skabelon skal katalogkoden med ugenummer ikke indgå i søgestrengen, se nærmere under http://fbsudrulning.dk/vejledninger/ > 2. Quick guides > Materialevalg
 

Søgekoder til at søge på målgrupper

Hvis I har brug for at angive målgruppe (voksne, børn, skolematerialer, forskellige alderstrin), finder I relevante søgekoder her:

Niveau og målgrupper

Søgekoden for målgruppe er sf.

Eksempel:

Søgning på voksenmaterialer: sf=v

Søgning på børnematerialer: sf=b

Søgning på skolematerialer: sf=s

 

Søgekoder til at søge på postens udgivelsesstatus

Hvis søgestrengen skal afgrænse på posternes udgivelsesstatus (ny titel, ny udgave, nyt oplag), kan man afgrænse med søgekoden uu på bibliotekskatalogiserede materialer.

Eksempel:

Søgning på nye titler (dvs. ikke tidligere registreret): uu=nt

Søgning på ny udgaver og oplag: uu=nu or uu=op

Se flere søgekoder her: Udgivelsesstatus

 

Materialetyper

Søges med ma=.

Fx ma=xx or ma=xe

xx er trykt materiale

xe er online materiale

Se alle materialetyper.

 

Forslag til standardsøgestrenge i forbindelse med materialevalg

Her er en række søgestrenge, der kan bruges som skabeloner i jeres materialevalgsarbejde.

 

BKM - nye titler, bogligt materiale

Søgning på bibliotekskatalogiseret bogligt materiale, som ikke er udkommet før eller ikke tidligere har været medtaget i bkm og som er markeret for børn:

Eksempel på søgning:

sf=b and uu=nt and ma=xx and kk=bkm201934 

 

Eksempel med Cicero skabelon (angives uden ugekode)

 

DBF - bogligt materiale

Nye materialer i Dansk Bogfortegnelse, som ikke er bibliotekskatalogiseret:

Eksempel på søgning:

kk=dbf201934 and uu=nt and ma=xx not (kk=bkm or kk=ffk)

 

BKM - nye udgaver og oplag, bogligt materiale

Nye udgaver og oplag af tidligere udgivet materiale:

Eksempel på søgning:

(uu=op or uu=nu) and ma=xx and kk=bkm201934

 

BKM -  med eller uden forkatalogiseringer

Hvis I ønsker at færdige forkatalogiseringer indgår i materialevalget:

Eksempler på søgninger:

(kk=bkm201942 or kk=ffk201942) and ma=xx

(kk=bkm201942 or kk=ffk201942) and sf=b and ma=ly

 

Hvis færdige forkatalogiseringer IKKE indgår i materialevalget:

kk=bkm201912 and ma=xx

kk=bkm201912 and sf=b and ma=ly

kk=bkm201912

 

Rettede titler BKR

Rettede poster søges med søgekoden kk=bkr

kk=bkr201942

 

Se også Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMarc2