DDB-CMS

DDB-CMS mdy

Sidst opdateret 15.08.2019

Her opsamles alle relevante problemløsningsforslag som det løbende support-arbejde med DDB-CMS'et genererer.

Prøv også at søge i DDB CMS vejledninger og manualer

Klik på det der måtte være relevant i spalten til venstre.

Dev-site kan ikke slettes

Dev-site kan ikke slettes hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

For webmaster-biblioteker: Hvis man under generering af nyt dev-site oplever at processsen går i stå,  kan det have forskellige årsager. Normalt kan dev-sitet slettes i kontrolpanelet.

Hvis sletning ikke kan gennemføres, oprettes en sag hos DBC: kundeservice.dbc.dk hvorefter DBC sørger for sletning så biblioteket kan starte processen på ny. 

 

Huskelister - problemer

Huskelister - problemer hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Hvis man oplever problemer med huskelister laves en sag i kundeservice.dbc.dk.

Sagen sendes typisk videre til DDB som herefter tager sig af problemet i samarbejde med den tredjepart som har udviklet funktionaliteten. DDB kommunikerer herefter direkte med biblioteket. DBC beholder dog sagen åben i deres sagssystem indtil DDB melder den løst. 

 

Hvilken version CMS?

Hvilken version CMS? hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Under "Indstillinger / Rapporter / Statusrapport" kan man se hvilken version ens DDB-CMS aktuelt kører på. Her ses versionsnummer på formen "ddb441". DDB udmelder ofte et andet nr. på formen "29.1"  som er den egentlige version. Webmaster-bibliotekerne som selv opdaterer deres sites, skal se efter den første type som vil være det software-pakkenavn der vælges i kontrolpanelet. 

Login-problemer

Login-problemer hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Hvis man af en eller anden grund har mistet sin mulighed for at logge ind i CMS'et, kan sitet's administrator eller lokaladministrator hjælpe med at generere et nyt password under "Indstillinger / Personer". 

Hvis det er administratoren eller lokal-administratoren som mangler mulighed for login laves en sag i: kundeservice.dbc.dk hvorefter DBC genererer og sender et nyt password til den pågældende. 

 

Opdatering af DDB-CMS

Opdatering af DDB-CMS admin

Sidst opdateret 15.08.2019

For redaktør-biblioteker skal enhver opdatering til en ny version bestilles hos: kundeservice.dbc.dk
Herefter kontakter DBC biblioteket for at lave en aftale.

For webmaster-biblioteker gælder at de selv vha. det i CMS'et indbyggede kontrolpanel selv skal forestå opdatering af nye versioner. Se evt. vejledning på DDB's wiki: 

https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel

Programmør-bibliotekerne står for alt på egen hånd. 

 

Oprettelse af redaktører mm.

Oprettelse af redaktører mm. hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Når man har brug for at oprette en ny f.eks. redaktør, så anbefales det at oprette en ny bruger selvom vedkommende allerede er alm. bruger af CMS'et. 

Det kræver en alternativ mail-adresse som ikke bruges til andet end at være brugerens unikke ID i Drupal. Der er derfor ikke noget forgjort ved at anvende en privat adresse. 

Brugeren oprettes kan oprettes af admin/lokaladmin under "Indstillinger / Personer". 

Oversættelse af tekster

Oversættelse af tekster hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

De fleste tekster kan ændres/oversættes vha. Drupals indbyggede sproghåndteringsfunktion under Indstillinger / oversættelser. 

Se iøvrigt DDB's vejledning

SSL-certifikat - fornyelse

SSL-certifikat - fornyelse hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Når biblioteket får besked fra certifikatudstederen - eller selv opdager - at biblioteks-sitet's sikkerhedscertifikat er tæt på at udløbe, skal der straks laves en sag hos DBC's kundeservice.dbc.dk

DBC generer så et såkaldt certifikat-request som sendes til biblioteket. Biblioteket bestiller på grundlag af filen et nyt SSL-certifikat som DBC efterfølgende installerer på sitet's webserver. 

 

Styling mistet for cms'et

Styling mistet for cms'et hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Hvis ddb-cms'et pludselig optræder uden layout og styling men kun som tektslinier kan det skyldes et kortvarigt problem som er blevet cached. Prøv først at se på cms'et i en anden browser. Hvis det her er OK slettes cachen i den første browser - hvorefter en ny test vil vise at sitet igen er i orden. 

Hvis problemet er mere sejlivet laves en sag hos DBC på: kundeservice.dbc.dk

 

Widgets - tilføjelse

Widgets - tilføjelse hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Tilføjelse af widgets er ikke en mulighed for redaktør-bibliotekerne hvor der ikke tilbydes individuel konfiguration.

Webmaster-bibliotekerne kan selv tilføje widgets hvis de ønsker det. Det er dog ikke noget DBC som standard tilbyder at hjælpe med.