"Du kan ikke findes i bibliotekets lånerregister" - browserproblem

"Du kan ikke findes i bibliotekets lånerregister" - browserproblem mdy fre, 19/07 2019 - 12:51

Opdateret 19.7.2019

Nogle brugere oplever, at de afvises ved bestilling med denne fejlbesked: "Du kan ikke findes i bibliotekets lånerregister".

Når de får den besked, er det fordi lånertjekket ikke har genkendt deres lånerdata.

Fejlen opstår ofte ved, at browseren husker passwords, fx pinkode, og indsætter dem i password-felter.

Vi har valgt at bruge et passwordfelt til indtastning af CPR-nummer for at kunne skjule indholdet. Det betyder, at der er to password-felter ved siden af hinanden:

CPR-nummer- og pinkodefeltet.

Og når så browseren husker og indsætter pinkode i password-feltet, sker det, at der indsættes pinkode i CPR-nummerfeltet.

Vi ser det i Chrome.

Så i de tilfælde: Tjek, om lånerdata står i de rette felter.