Nedlagte poster

Nedlagte poster mdy tir, 09/02 2021 - 14:58

Opdateret 7. oktober 2021

 

Praksis for nedlæggelse af dobbeltposter og poster på materialer der alligevel ikke udkommer

Dobbeltposter og poster på materialer, der alligevel ikke udkommer, nedlægges efter en varslingsperiode på 3 måneder.
I løbet af varslingsperioden har I mulighed for at overføre jeres beholdninger, lån, reservationer mm. til et nyt faustnummer (dobbeltposter) eller slette dem i god tid før posten bliver nedlagt (poster på materialer, der ikke udkommer).

Inden en post nedlægges ændrer vi titlen til: [POSTEN NEDLÆGGES DDMMÅÅÅ – BRUG I STEDET <FAUST>], hvis det er en post, hvor beholdningerne skal overføres til nyt faustnummer, eller til: [POSTEN NEDLÆGGES DDMMÅÅÅ - MATERIALET UDKOMMER IKKE IFØLGE FORLAGET], hvis det er en post, hvor beholdningerne skal slettes.
 
Eksempler
[POSTEN NEDLÆGGES 15.06.2021 – BRUG I STEDET 38628437] - Maskernes hus
[POSTEN NEDLÆGGES 15.06.2021 - MATERIALET UDKOMMER IKKE IFØLGE FORLAGET] - Ungdomsgaranti - EU politik og dansk praksis

Ændringen af titlen genererer en påhængspost hos jer, der har beholdning på materialet med oplysning om opstillingsændring, og I skal fremover selv holde øje med, når en post skal nedlægges og enten overføre beholdninger mm til det nye faustnummer eller slette dem.
NB! Hvis I i forvejen har en påhængspost med en lokal opstilling på materialet, vil der ikke blive dannet en ny påhængspost.

Hvis ændringen sker på et materiale, I har bestilt men endnu ikke modtaget fra jeres leverandør, anbefales det at I reserverer materialet for ved modtagelse at sikre jer, at der er overensstemmelse mellem de data, jeres leverandør har anvendt ved klargøringen og postens indhold.

Oversigt over nedlagte poster

I kan finde en oversigt over poster, der er på vej til at blive nedlagt, eller er blevet det, herunder.
Den samme oversigt indeholder også oplysning om hvilket nyt faustnummer, I skal overføre jeres beholdninger til i stedet, når det er en dobbeltpost.

Sådan flytter og retter I poster

Se vejledning om at overføre beholdninger mm til nyt faustnummer her https://danbib.dk/fbs-cicero#cicero

Se FBS – opstillingsændring og posttypeskift her https://danbib.dk/fbs-cicero#rettelser for generel vejledning til, hvordan I håndterer rettelser.

Hvis I ikke flytter jeres beholdninger, lån, reservationer mm. vil de ikke længere være synlige i jeres system, og dermed kan I ikke selv automatisk flytte dem over på det nye faustnummer.
I kan kontakte DBC via kundeservice for at få besked om jeres beholdninger, så I manuelt kan tilføje dem til det nye faustnummer. Vi kan imidlertid ikke give besked om lån og reservationer, så de oplysninger går tabt.

 

Oplever I problemer eller har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os via vores kundeservice, https://kundeservice.dbc.dk/

 

Alle nedlagte poster fra 2021 ff.

Herunder kan I finde en oversigt over poster, der er på vej til at blive nedlagt, eller er blevet det.

Nedlagte dobbeltposter

Faustnummer på post på vej til at blive nedlagt   Titel   

Faustnummer på post som     beholdninger skal overføres til

  Dato for nedlæggelse   
39049228 Sygeplejeskolen    38808591 28.07.2021
39038838 Camillas køkkengave 29331162 08.09.2021
39273829 Slim 39239035 15.09.2021
45287769 The Raven boys 45380807 29.09.2021
46928636 Snart i skole - danskbog 55140243 03.11.2021
39600331 Sexologi 47083478 22.12.2021
61342206 Elektroteknik - opgavesamling 29154627 12.01.2022
       
       

 

Nedlagte poster på materialer, der ikke udkommer

  Faustnummer på nedlagt post   Titel   Dato for nedlæggelse