Noget om søgning og søgefelter

Noget om søgning og søgefelter lho

Februar 2019

Søgesprog

Søgesproget i Netpunkt er CQL - det samme som i Cicero, DDB-CMS og Bibliotek.dk.

I CQL hedder de boolske operatorer and, or og not. Trunkering er en stjerne (*) og maskering er et spørgsmålstegn (?)

Parenteser bruges som altid.

Der skal altid være anførselstegn (" ")  omkring søgeudtrykket, hvis der er mere end et søgeord. Og det betyder det samme, som hvis der er and mellem ordene: "frank genom" søger det samme som frank and genom. Anførselstegn betyder altså ikke, at det er en frasesøgning.

Der skal være anførselstegn for at man kan lave en kommandosøgning. Ellers vil fx ti=vi kunne alt blive opfattet som ti=vi and kunne and alt. Altså kunne og alt vil blive søgt som fritekst. Så titlen skal søges: ti="vi kunne alt"

Eksempler:

em=(diabetes or sukkersyge) and (børn or unge) not voksne

"kvale interview"

kvale and interview

ti="mordet på kommandanten" and fo=murakami and bog

 

Søgekoder

I CQL kan man bruge to sæt søgekoder. Det ene er praksisregelsøgekoderne, hvor enkeltordssøgekoderne er to-bogstavskoder (fo, ti, em..) og langordssøgekoderne er på tre tegn (lem, lti, lfo...)

Derudover findes der brøndsøgekoderne, som for enkeltordssøgekodernes vedkommende er bygget op sådan:

Søgekoden er sat sammen af to dele.

For enkeltordssøgekodernes vedkommende er første del term. Herefter kommer den kategori, man søger.

Langordssøgekoderne starter med phrase.

 • forfatter søges med: term.creator eller phrase.creator
 • titel søges med: term.title eller phrase.title
 • emne søges med: term.subject eller phrase.subject.

Eksempler:

Forfatter:

 • fo="kim fupz aakeson"
 • term.creator="peter lund madsen"


Titel:

 • ti="gå glip"
 • term.title="lystens pioner"


Frasesøgning på forfatter:

 • phrase.creator="erling jepsen*"
 • lfo="jepsen erling*"

NB! Husk fødselsår (eller trunkering), når du søger på forfattere med langordssøgekoder.


Frasesøgning på titlel:

 • lti="guds bedste børn*"
 • phrase.title="gå glip"

NB! Husk undertitel (eller trunkering), når du bruger langordssøgekoder til at søge titler med undertitel.
 

Søgefelterne bruger brøndsøgekoder

Der er brugt brøndsøgekoder bag de prædefinerede søgefelter (titel, forfatter, emne mm) . Det vil sige, at søger du "psykiske sygdomme" i emnefeltet, søger du term.subject="psykiske sygdomme".

Og tilsvarende for forfattersøgning: Søger du "erling jepsen" i forfatterfeltet, søger du term.creator="erling jepsen"

Og for titel: Søger du "hvis det er" i titelfeltet søger du term.title="hvis det er".

Du vil måske opleve, at der er forskel på antal søgeresultater i søgninger fra søgefelterne sammenlignet med de søgninger, du laver med praksisregelsøgekoder i det store søgefelt. Det skyldes dels, at der er forskel på, hvilke data der søges i, dels at der i de registre, der ligger bag søgekoderne er forskel på den nærhed, man accepterer. Afstanden må være større mellem søgeord i term.creator-registret, end den må være i fo-registret. Dvs at term.creator="erling jepsen" vil give et lidt større resultat end fo="erling jepsen", fordi der søges på ordene hver for sig, og de må stå længere fra hinanden i term.creator-søgningerne.