Adgang til brønden

Adgang til brønden Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 12.01.2018

Denne side giver en kort orientering om hvornår der skal afleveres IP-adresser til DBC ved implementering på Databrønden.

I forbindelse med implementering på Databrønden har nogle biblioteker afleveret IP numre til DBC.

Hvis DDB CMS ikke hostes hos DBC er der afleveret:

  • IP numre fra eksterne firewall på biblioteket (ydre IP) til DBC

     

Hvis biblioteket har ønsket mulighed for selv at arbejde direkte med webservicen har de afleveret:

  • IP adresse på egen server

BEMÆRK: Hvis der efterfølgende ændres i IP adresser er det vigtigt at der gives besked til DBC. Dette gøres via Kundeservice