FBS-FAQ

FAQ:  svar på hyppigt stillede spørgsmål

Pædagogiske Læringscentre og Netpunkt (udsendt 21.9.2016)

Pædagogiske Læringscentre (PLC), der skal kunne oprette lokalposter i Cicero, se denne præcisering:

Ved opsætning af adgang til Netpunkt skal PLC i Cicero anvende det 300XXX biblioteksnummer, der er genereret specielt til brug i FBS – og altså ikke det 6XXXXX nummer, PLC-erne plejer at anvende ved evt. anden brug af Netpunkt.

Systematic er i besiddelse af en samlet liste over de nødvendige opsætningsparametre for de medvirkende kommuner i FBS – alternativt kan informationen indhentes ved henvendelse til DBCs Kundeservice.
 
For information om opsætningen i Cicero henvises til FBS-udrulningssiden – specifikt opsætningsvejledningens pkt. 5.3.3: Brugernavn og password (Netpunkt login) til DBC services.