JED mapping

Her kan du se den aktuelle mapning fra DKABM til JED og fra danMARC2 til JED.
Denne mapning er autogeneret ud fra den seneste konfiguration af koden, således at den altid bliver holdt opdateret.
Dette betyder også, at da denne konfiguration reelt bruges til at danne selve JED, bruges der syntax som svarer til maskinkode.

Mapning fra DKABM/MARC til JED er ikke en en-til-en-opgave.
Konfigurationen angiver derfor kun ned til det niveau, det har været muligt at definere specifikt hvilke DKABM eller Marc-felter data skal tages fra.

Derfor er dette ikke en udtømmende liste over alle niveauer i JED-skemaet. For hele JED-skemaet se JED documentation.
F.eks. under DKABM -> JED Work under JED-tagget "series" er ikke angivet de under-tags der findes (series.title, series.numberInSeries etc.), da der benyttes en speciallavet funktion til at fordele data fra dkabm dc:title[ @xsi:type = 'dkdcplus:series' ] til de respektive JED-tags.

Syntax forklaringer

For hvert JED-tag findes en angivelse af hvilken datalokation, der hentes fra og hvilket specifikt felt, der benyttes.

Datalokationer:

dkabm:record
(dkabm-posten)
marc
(marc-posten)
corepoWork
(selve værket i Corepo (Databrønden)
adminData
(adminstrative data fra Corepo-manifestationen)
ln:links
(Links fra Corepo-manifestationen)
jedObject
(manifestationens egne JED-data der allerede er genereret, da vi prøver så vidt muligt ikke at hente data ud flere gange)

Forklarede eksempler:

Eks.
DKABM work --> titles --> main
dkabm:record
dc:title[ not(@*) ]

dkabm:record = selve dkabm-posten i brønden
dc:title = feltet dc:title i dkabm
[ not(@*) ] = kun dc:title uden andre attributter (f.eks. ikke dc:title[ @xsi:type = 'dkdcplus:series' ])

Eks.
DKABM work --> titles --> sort
jedObject
titles.main[0]
mainLanguages[0].isoCode

jedObject = De JED-tags der allerede er blevet dannet ud fra dkabm/marc-posten
titles.main[0] = den første titel i titles.main (den på plads 0 i array'et)
mainLanguages[0].isoCode = isocoden for det første sprog i mainLanguages (den på plads 0 i array'et)

Eks.
MARC work --> titles --> main
marc
245*axnoghy
247*ga
248*ga
x08*a

MARC = MarcXchange-posten fra Corepo (Databrønden)
245*axnoghy = Felt 245 og delterne *a *x *n *o *g *h og *y
247*ga = som ovenstående etc.
248*ga
x08*a

1. DKABM -> JED work
titles
main
dkabm:record
dc:title[ not(@*) ]
full
dkabm:record
dc:title[ @xsi:type = 'dkdcplus:full' ]
original
dkabm:record
dc:source
sort
jedObject
titles.main[0]
mainLanguages[0].isoCode
titlePlusLanguage
jedObject
mainLanguages
titles.main[0]
abstract
dkabm:record
dcterms:abstract
creators
persons
dkabm:record
dc:creator[ not( @xsi:type = 'oss:sort' ) ]
series
dkabm:record
dc:title[ @xsi:type = 'dkdcplus:series' ]
workTypes
adminData
workType
fictionNonfiction
code
adminData
genre
display
adminData
genre
mainLanguages
dkabm:record
dc:language[ @xsi:type = 'dcterms:ISO639-2' ]
workId
corepoWork
persistent-work-id
subjects
dkabm:record
Subjects på Work niveau indeholder emneord fra alle manifestationer i værket. Dubletter er blevet fjernet.
materialTypes
dkabm:record
materialTypes på Work niveau indeholder materialetyper fra alle manifestationer i værket. Dubletter er blevet fjernet.
genreAndForm
dkabm:record
genreAndForm på Work niveau indeholder genre og form betegnelser fra alle manifestationer i værket. Dubletter er blevet fjernet.
relations
relations
relations på Work niveau indeholder alle relationer fra alle manifestationer i værket. Dubletter er blevet fjernet.
workYear
dkabm:record
workYear på Work niveau indsamler værk-år fra alle manifestationer i værket og udvælger den ældste.
manifestations
first
corepoWork
Pid på den ældste manifestation i værket
latest
corepoWork
Pid på den nyeste manifestation i værket
bestRepresentations
corepoWork
Pid på alle manifestationer i værket sorteret. Bedste ligger på første plads i array'et.
De er sorteret således, at manifestationer med materialetype bog, dvd eller musik (cd) kommer først.
Dernæst så er de sorteret således, at DBC-katalogiserede poster kommer før øvrige
Dernæst så er de sorteret således, at KB-katalogiserede poster kommer før øvrige
Dernæst er de sorteret efter publikationsår. Nyeste først
Hvis publikationsår er det samme, er de sorteret efter recordCreationDate. Nyeste først
Hvis recordCreationDate er det samme, er de sorteret efter pid. Højere først
mostRelevant
corepoWork
De mest relevante manifestationer fra værket, således at der kun findes en manifestation per enhed(unit)
Da f.eks. 1. udgave af en bog kan være katalogiseret af flere biblioteker, og af f.eks. DBC, så matches disse sammen i enheder
Det er den bedste repræsentant for enheden, der udleveres baseret på bestRepresentation-reglerne. Hvis det forespørgende bibliotek selv har katalogiseret bogen, så får de deres egen manifestation
order
corepoWork
Pid på alle manifestationer i værket sorteret. Nyeste ligger på første plads i array'et.
Manifestationerne er sorteret efter publikationsår. Nyeste først
Hvis publikationsår er det samme, er de sorteret efter recordCreationDate. Nyeste først
Hvis recordCreationDate er det samme, er de sorteret efter pid. Højere først
all
corepoWork
Alle manifestationer i værket
2. DKABM -> JED manifestation
agencyId
jedObject
pid
titles
main
dkabm:record
dc:title[ not(@*) ]
full
dkabm:record
dc:title[ @xsi:type = 'dkdcplus:full' ]
original
dkabm:record
dc:source
alternative
dkabm:record
dcterms:alternative
sort
jedObject
titles.main[0]
languages.main[0].isoCode
titles.alternative[0]
titlePlusLanguage
jedObject
languages.main
titles.main[0]
abstract
dkabm:record
dcterms:abstract
access
links
url
audience
dkabm:record
dc:subject[ @xsi:type = 'dkdcplus:DBCN' ]
dcterms:audience
accessTypes
adminData
accessType
classifications
dkabm:record
dc:subject[ @xsi:type = 'dkdcplus:DK5' ]
dc:subject[ @xsi:type = 'dkdcplus:DK5-Text' ]
collectionIdentifiers
adminData
collectionIdentifier
contributors
persons
dkabm:record
dc:contributor
creators
persons
dkabm:record
dc:creator[ not( @xsi:type = 'oss:sort' ) ]
edition
summary
dkabm:record
dkdcplus:version
dc:date
edition
dkabm:record
dkdcplus:version
publicationYear
dkabm:record
dc:date
genreAndForm
dkabm:record
dc:subject[ @xsi:type = 'dkdcplus:genre' ]
hostPublication
dkabm:record
dcterms:isPartOf
identifiers
dkabm:record
dc:identifier
languages
main
dkabm:record
dc:language[ @xsi:type = 'dcterms:ISO639-2' ]
spoken
dkabm:record
dc:language[ @xsi:type = 'dkdcplus:spoken' ]
subtitles
dkabm:record
dc:language[ @xsi:type = 'dkdcplus:subtitles' ]
materialTypes
dkabm:record
dc:type[ @xsi:type = 'dkdcplus:BibDK-Type' ]
workTypes
adminData
workType
notes
dkabm:record
dc:description[ not(@*) ]
physicalDescriptions
dkabm:record
dc:format
dcterms:extent
publisher
dkabm:record
dc:publisher
recordCreationDate
adminData
creationDate
relations
continuedIn
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#continuedIn
continues
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#continues
discussedIn
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#discussedIn
discusses
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#discusses
hasAdaptation
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasAdaptation
hasAnalysis
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasAnalysis
hasCreatorDescription
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasCreatorDescription
hasDescriptionFromPublisher
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasDescriptionFromPublisher
hasManuscript
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasManuscript
hasReusedReview
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasReusedReview
hasReview
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasReview
hasSoundtrack
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasSoundtrack
isAdaptationOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isAdaptationOf
isAnalysisOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isAnalysisOf
isDescriptionFromPublisherOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isDescriptionFromPublisherOf
isManuscriptOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isManuscriptOf
isReusedReviewOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isReusedReviewOf
isReviewOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isReviewOf
isSoundtrackOfGame
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isSoundtrackOfGame
isSoundtrackOfMovie
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isSoundtrackOfMovie
hasTrack
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcbib#hasTrack
isPartOfAlbum
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcbib#isPartOfAlbum
isPartOfManifestation
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcbib#isPartOfManifestation
series
dkabm:record
dc:title[ @xsi:type = 'dkdcplus:series' ]
source
dkabm:record
ac:source
subjects
dbcVerified
subjects
Findes ikke i DKABM
all
subjects
dkabm:record
dc:subject
dcterms:spatial
timePeriods
dkabm:record
dcterms:temporal
fictionNonfiction
code
adminData
genre
display
adminData
genre
pid
corepoWork
units[objects[manifestations][id]]
unitId
corepoWork
units[id]
workId
corepoWork
persistent-work-id
3. MARC -> JED work
titles
main
marc
001*b
008*t
009*ag
100*ahcef
110*saecikj
165*a
166*abcdfghtesrqmnpliou
239*tø
245*axnoghyæø
247*ga
248*ga
739*tø
full
marc
001*b
008*t
009*ag
239*tbø
245*abcuxnoghyæø
247*gacu
248*gacu
739*tbø
original
marc
009*a
239*tø
241*aønor
245*apx
parallel
marc
008*t
009*a
245*psqr
745*j
standard
marc
009*a
239*tbuvø7
240*aøsrqudefghjklmnow
translated
marc
242*aceno
tvSeries
marc
001*d
239*tø
245*ahgpø
666*o
sort
jedObject
titles.main[0]
mainLanguages[0].isoCode
titlePlusLanguage
jedObject
mainLanguages
titles.main[0]
abstract
marc
504*a
mainLanguages
marc
008*l
041*ap
universe
marc
846*a
945*az
workTypes
adminData
workType
creators
marc
001*b
004*a
005*z
009*a
100*aAheEfcb4å
110*asecikjb4å
245*ef
512*ae
530*ae
559*a
666*o
700*aAheEfcb4gqå
710*asecikjb4gå
900*aAheEfczå
910*asecikj4zå
fictionNonfiction
code
adminData
genre
display
adminData
genre
series
marc
001*b
008*djlt
009*a
018*a
041*ap
245*agGø
248*gGø
440*0acænopVv
512*it
526*ait
652*mno
654*mno
655*mno
666*o
840*acænoVvø
845*abcVv
945*az
workId
corepoWork
persistent-work-id
subjects
marc
Subjects på Work niveau indeholder emneord fra alle manifestationer i værket. Dog medtages ikke lokale emneord fra lokalbibliografier og folke- og skolebiblioteker. Dubletter er blevet fjernet.
materialTypes
marc
materialTypes på Work niveau indeholder materialetyper fra alle manifestationer i værket. Dubletter er blevet fjernet.
genreAndForm
marc
genreAndForm på Work niveau indeholder genre og form betegnelser fra alle manifestationer i værket. Dubletter er blevet fjernet.
relations
relations
relations på Work niveau indeholder alle relationer fra alle manifestationer i værket. Dubletter er blevet fjernet.
workYear
marc
workYear på Work niveau indsamler værk-år fra alle manifestationer i værket og udvælger den ældste.
dk5MainEntry
marc
dk5MainEntry henter data fra classification objektet fra den manifestation som bruges som værkrepræsentation
manifestations
first
corepoWork
Pid på den ældste manifestation i værket
latest
corepoWork
Pid på den nyeste manifestation i værket
bestRepresentations
corepoWork
Pid på alle manifestationer i værket sorteret. Bedste ligger på første plads i array'et.
De er sorteret således, at manifestationer med materialetype bog, dvd eller musik (cd) kommer først.
Dernæst så er de sorteret således, at DBC-katalogiserede poster kommer før øvrige
Dernæst så er de sorteret således, at KB-katalogiserede poster kommer før øvrige
Dernæst er de sorteret efter publikationsår. Nyeste først
Hvis publikationsår er det samme, er de sorteret efter recordCreationDate. Nyeste først
Hvis recordCreationDate er det samme, er de sorteret efter pid. Højere først
mostRelevant
corepoWork
De mest relevante manifestationer fra værket, således at der kun findes en manifestation per enhed(unit)
Da f.eks. 1. udgave af en bog kan være katalogiseret af flere biblioteker, og af f.eks. DBC, så matches disse sammen i enheder
Det er den bedste repræsentant for enheden, der udleveres baseret på bestRepresentation-reglerne. Hvis det forespørgende bibliotek selv har katalogiseret bogen, så får de deres egen manifestation
order
corepoWork
Pid på alle manifestationer i værket sorteret. Nyeste ligger på første plads i array'et.
Manifestationerne er sorteret efter publikationsår. Nyeste først
Hvis publikationsår er det samme, er de sorteret efter recordCreationDate. Nyeste først
Hvis recordCreationDate er det samme, er de sorteret efter pid. Højere først
all
corepoWork
Alle manifestationer i værket
4. MARC -> JED manifestation
agencyId
jedObject
pid
titles
main
marc
001*b
008*t
009*ag
100*ahcef
110*saecikj
165*a
166*abcdfghtesrqmnpliou
239*tø
245*axnoghyæø
247*ga
248*ga
739*tø
full
marc
001*b
008*t
009*ag
239*tbø
245*abcuxnoghyæø
247*gacu
248*gacu
739*tbø
identifyingAddition
marc
008*t
245*ø
original
marc
009*a
239*tø
241*aønor
245*apx
parallel
marc
008*t
009*a
245*psqr
745*j
alternative
marc
008*t
009*a
239*t
241*a
245*acpsqr
512*it
520*it
745*ajklmnoæø
standard
marc
009*a
239*tbuvø7
240*aøsrqudefghjklmnow
translated
marc
242*aceno
tvSeries
marc
001*d
239*tø
245*ahgpø
666*o
sort
jedObject
titles.main[0]
languages.main[0].isoCode
titles.alternative[0]
titlePlusLanguage
jedObject
languages.main
titles.main[0]
abstract
marc
504*a
audience
ages
marc
666*u
childrenOrAdults
marc
006*e
008*ox
009*ag
039*a
504*a
505*a
512*a
517*a
650*a
652*mnqz
666*u
990*bcr
f06*b
generalAudience
marc
517*abcd
666*u
schoolUse
marc
008*o
990*b
levelForChildren8to12
marc
664*suy
996*a
let
marc
042*c
lix
marc
042*a
primaryTarget
marc
008*x
libraryRecommendation
marc
517*a
mediaCouncilAgeRestriction
marc
006*d2
517*a
players
marc
009*g
505*a
512*a
517*a
666*u
PEGI
marc
006*e2
517*a
accessTypes
adminData
accessType
catalogueCodes
nationalBibliography
marc
032*a
otherCatalogues
marc
032*x
classifications
marc
050*a
060*a
070*a
080*ax
082*ab
085*a
652*amnopvhefctbzqr
654*amnopvhefctbzqr
cataloguingLevel
marc
008*v
collectionIdentifiers
adminData
collectionIdentifier
contributorsFromDescription
marc
245*f
513*aefj
creatorsFromDescription
marc
245*ej
dateFirstEdition
marc
520*a
edition
marc
001*d
004*a
008*uazc
245*w
248*wj
250*abcdp
260*c
500*a
557*v
genreAndForm
marc
008*dj
009*abg
039*ab
245*abc
260*abc
440*a
504*abc
505*a
512*abc
520*abc
557*a
652*mv
666*alle delfelter
667*mo
745*a
856*u
990*b
hostPublication
marc
557*aøæijlvkz
558*aegwijlsvzr
identifiers
marc
002*bd
021*ae
022*a
028*a
248*zr
538*alle delfelter
languages
main
marc
008*l
041*ap
original
marc
041*c
parallel
marc
041*p
spoken
marc
041*s
subtitles
marc
041*u
abstract
marc
041*d
notes
marc
508*a
forVisuallyImpaired
marc
001*a
041*q
508*a
512*a
forHearingImpaired
marc
041*t
508*a
512*a
latestPrinting
marc
008*az
250*x
521*bgc
physicalDescription
marc
009*ag
300*alle delfelter
physicalDescriptions
marc
300*alle delfelter
501*a
512*a
materialTypes
marc
001*b
005*z
008*bdqtruhwm
009*ag
014*x
032*x
038*a
245*mø
260*a
300*en
501*a
504*a
505*a
512*a
557*a
559*a
650*a
652*m
666*so
r01*alle delfelter
r02*alle delfelter
notes
marc
001*b
245*awx
255*a
257*a
500*abc
501*a
502*alle delfelter
506*alle delfelter
507*0a
509*alle delfelter
518*alle delfelter
520*aibdertxz
532*alle delfelter
559*alle delfelter
publisher
marc
260*b
512*ie
recordCreationDate
marc
001*d
relatedPublications
marc
523*azuy
525*a
526*aitedxbuyrzn
860*itcgzuy
861*itcgzuy
863*itcgzuy
865*itcgzuy
866*itcgzuy
867*itcgzuy
868*itcgzuy
870*itcgzuy
871*itcgzuy
873*itcgzuy
874*itcgzuy
879*itcgzuy
relations
continuedIn
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#continuedIn
continues
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#continues
discussedIn
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#discussedIn
discusses
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#discusses
hasAdaptation
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasAdaptation
hasAnalysis
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasAnalysis
hasCreatorDescription
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasCreatorDescription
hasDescriptionFromPublisher
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasDescriptionFromPublisher
hasManuscript
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasManuscript
hasReusedReview
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasReusedReview
hasReview
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasReview
hasSoundtrack
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#hasSoundtrack
isAdaptationOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isAdaptationOf
isAnalysisOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isAnalysisOf
isDescriptionFromPublisherOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isDescriptionFromPublisherOf
isManuscriptOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isManuscriptOf
isReusedReviewOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isReusedReviewOf
isReviewOf
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isReviewOf
isSoundtrackOfGame
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isSoundtrackOfGame
isSoundtrackOfMovie
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcaddi#isSoundtrackOfMovie
hasTrack
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcbib#hasTrack
isPartOfAlbum
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcbib#isPartOfAlbum
isPartOfManifestation
relations
http://oss.dbc.dk/rdf/dbcbib#isPartOfManifestation
review
reviewByLibrarians
marc
001*b
559*abcdefghijy56
x08*a
rating
marc
504*a
shelfmark
shelfmark
marc
039*ab
652*mnobha
654*mnobah
postfix
marc
100*a
110*a
239*t
245*a
tableOfContents
marc
530*aitcpegdxmbuyz0
534*aitcpegdxbuy0
universe
marc
846*a
945*az
workTypes
adminData
workType
workYear
marc
241*u
520*a
fictionNonfiction
code
adminData
genre
display
adminData
genre
contributors
marc
001*b
004*a
005*z
009*ab
245*ef
512*aie
530*ae
559*a
666*o
700*aAheEfcbq4gå
710*asecikjbq4gå
720*ahcko4gå
900*aAheEfczå
910*asecikj4zå
creators
marc
001*b
004*a
005*z
009*a
100*aAheEfcb4å
110*asecikjb4å
245*ef
512*ae
530*ae
559*a
666*o
700*aAheEfcb4gqå
710*asecikjb4gå
900*aAheEfczå
910*asecikj4zå
gamePlatform
jedObject
materialTypes
manifestationParts
marc
531*a
652*m
770*alle delfelter
780*alle delfelter
795*abcuøvåefjply7
series
marc
001*b
008*djlt
009*a
018*a
041*ap
245*agGø
248*gGø
440*0acænopVv
512*it
526*ait
652*mno
654*mno
655*mno
666*o
840*acænoVvø
845*abcVv
945*az
source
marc
032*x
501*u
856*uzx
996*a
subjects
marc
001*b
008*t
033*b
512*a
600*ahkefcu
610*asecikj
620*abc
621*abefj
622*ab
630*abfgstu2
631*abfgst8
632*abc
633*au
634*abcdu
645*abcu
650*abcdevxyz
651*avxyze
660*axyzbcdev
661*abcd
662*abc
664*eny
665*nmurstip
666*fghtesrqnplio
667*fghtesrqnpli8
670*axyzbcdev
900*axyzbcdev
access
accessUrls
marc
856*uzy3
ereol
marc
001*ab
032*x
856*uzy3
infomediaService
marc
n01*a
interLibraryLoanIsPossible
marc
008*n
096*alle delfelter
501*b
856*u
dbcWebArchive
jedObject
catalogueCodes.otherCatalogues
digitalArticleService
jedObject
hostPublication.issn
openUrl
jedObject
creators
edition
identifiers
hostPublication
physicalDescriptions
publisher
materialTypes
pid
series
titles.main
volume
marc
245*g
pid
corepoWork
units[objects[manifestations][id]]
unitId
corepoWork
units[id]
workId
corepoWork
persistent-work-id