Lokalbibliografi for Nordsjælland

 

 Omfang  Ca. 30.000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOpenUrl
 Opdateringsfrekvens  Ugentligt
 Tekniske specifikationer   Submitter: 159002
 Format: lokalbibl
 Transfil: b=aquapr1,f=159002.aquaIncr.[dato],t=dm2iso,c=latin-1,o=lokalbibl,m=Kildepost@dbc.dk 
b=danbib,f=159002.20161018.rec,t=iso,o=marc2,m=mtr66@helsbib.dk
 Kilde: Helsingør Bibliotek
 Originalformat: danMARC2, ISO2709 og ISO8859-1-tegnsæt
 Encoding: ISO8859-1
 XSEM-alias: MarcXchange
 Hostname:
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Indeholder ca. 30.000 poster

Materialetyperne er:

 • Bøger (hele bøger eller dele af bøger)
 • Tidsskriftsartikler
 • Kort (pt ca. 153)
 • Lydbøger (mest kassetter pt. ca. 110)
 • Video og dvd (pt. ca. 85)

Lokalbibliografien har i dag sin egen søgeside på www.lokalbibliografi.dk Den er finansieret af bibliotekerne i det gamle Frederiksborg Amt. På sigt er det ønsket, at en sådan samlet lokalbibliografi baseres på brønden.

Alle de lokalbibliografiske poster har et kommunekodenummer i felt 033, delfelt a. Mange poster - men ikke alle - har endvidere navn i deltfelt b. Den geografiske opdeling fremgår af følgende skema:

 Kommunenr. efter 2007   Kommunenr. før 2007   Navn efter 2007  Navn før 2007
 020*  020  Frederiksborg amtskommune   Frederiksborg amtskommune 
 201  201  Allerød  Allerød
 230  205  Birkerød  Rudersdal
 190**  207  Furesø  Farum
 210  208  Fredensborg  Fredensborg-Humlebæk
 210  227  Fredensborg  Karlebo
 217  217  Helsingør  Helsingør
 219  219  Hillerød  Hillerød
 219  231  Hillerød  Skævinge
 223  223  Hørsholm  Hørsholm
 240  235  Egedal  Stenløse
 240  237  Egedal  Ølstykke
 240**  171  Egedal  Ledøje-Smørum
 250  209  Frederikssund  Frederikssund
 250  225  Frederikssund  Jægerspris
 250  229  Frederikssund  Skibby
 250  233  Frederikssund  Slangerup
 260  211  Halsnæs  Frederiksværk
 260  221  Halsnæs  Hundested
 270  213  Gribskov  Græsted-Gilleleje
 270  215  Gribskov  Helsinge

*Materiale udgivet af amtskommunen, og materiale som omhandler mere end 3 kommuner.

**Der er ikke mange poster fra Furesø kommune efter 2007, da biblioteket ikke længere deltager i lokalbibliografien. Der er nogle, men ikke mange ældre poster fra Ledøje-Smørum, fordi kommunen hørte under Københavns Amt før kommunalreformen.

 

I forbindelse med indlæggelse af poster fra lokalbibliografien til Danbib, tilføjes nye kommunekoder og -navne til posten, hvis den kun har kode og navn fra før 2007. Dette ønskes også gjort for poster, der lægges i brønden.

 

Brugsscenarier

 • I første version ønskes det, at udelukkende lokalbibliografiske poster med '020' eller '217' i felt 033 delfelt a skal være søgbare i Helsingørs brønd
  • Øvrige lokalbibliografiske poster skal på sigt kunne inkluderes og fungere sammen med 020 og 217 posterne
  • For kode '020' og '217' er det ikke relevant at kunne skelne mellem gamle og nye kommunekoder, da de er det samme før og efter 2007
 • Poster fra lokalbibliografien skal matches med poster fra katalogen, såfremt der findes et match, for at brugeren kan finde/bestille/reservere materialet
  • Såfremt der er match mellem lokalbibliografi og beholdning skal der helst kun vises én post for brugeren (det foretrækkes at denne post består af metadata (særlige emneord) fra lokalbibliografi-posten, da denne er mere udførlig end beholdningsposten)
  • GUI ønskes designet således, at hvis en lokalbibliografipost ikke matcher en katalogpost, hvor beholdning kan vises, så får brugeren i stedet mulighed for at sende mail til biblioteket, hvis de ønsker at få fat i materialet
 • Der skal være en hasPart/isPartOf-relation mellem artikelposter fra lokalbibliografien og den tilhørende værtspublikations katalogpost (hvis den findes)
  • Hvis værtspublikationspost ikke findes skal artikelpost stadig vises og GUI designes så bruger f.eks. får mulighed for at sende mail til biblioteket, hvis de ønsker at få fat i materialet
 • Der skal være en hasPart/isPartOf-relation mellem 'del af bog'-poster fra lokalbibliografien og den tilhørende bogbeholdningspost (hvis den findes)
  • Hvis bogpost ikke findes, skal 'del-af-bog'-post stadig vises og GUI designes så bruger f.eks. får mulighed for at sende mail til biblioteket, hvis de ønsker at få fat i materialet

 

Søgning og visning

Helsingørs ønsker til hvilke felter, der skal være søgbare og visbare:

  danMARC-felt  Søgbart   Visbart   Kommentarer
 033 (kommunekode) x x  Delfelt a skal bruges til at danne nye emneord (se hvilke under Mapning).
 Delfelt b, som indeholder kommunenavn er ikke altid til stede i posten og kan derfor ikke
 anvendes.
 100 (forfatter) x x  
 245 (titel) x x  
 504 (indholdsbeskrivende note) x x  
 520 (note om værkets bibliografisk historie)   x

 Dette felt er ikke med i Styrelsens mapningsspecifikation, og DBC skønner, at feltet ikke er
 så relevant for slutbrugerne at det bør mappes til DKABM.
 Når vi har udviklet en webservice der kan udlevere MarcXchange kan hvert enkelt bibliotek
 vælge at hente oplysninger derfra i stedet for.

 526 (note om værkets sammenhæng med andre værker)   x  Dette felt er ikke med i Styrelsens mapningsspecifikation. DBC analyserer i øjeblikket
 (pr. 2.9.2010) brugen af dette felt som en del af ønsker til at kunne vise serieoplysninger.
 530 (indholdsnote) x x  
 534 (note om partielt indhold) x x  
 557 (periodicum som vært for l-analyse)   x  Titel, trykkeår, årgang, nr. og sidetal skal vises
 559 (generelt notefelt) x x  
 600 (personnavn som emneord) x x  
 610 (korporationsnavn som emneord) x x  
 630 (kontrolleret emneord) x x  
 631 (ukontrolleret emneord) x x  
 633 (stednavne som emneord) x x  
 652 (dk5 klassemærke) x x  Delfelt a og h (personnavnet er ikke gentaget i felt 600), delfelt b
 666 (kontrollerede emneord) x x  
 700 (personnavn, flere end en forfatter) x    
 710 (korporationsnavn) x    

Det skal være muligt at behandle data i felterne 504, 530, 534 og 559 på én måde og data i felterne 520 og 526 på en anden måde.

Det skal være muligt i et søgeresultat at udskille poster, der stammer fra lokalbibliografien. DBC opretter felt i alle poster fra lokalbibliografien, som f.eks. kan benyttes i facetbrowser som kilde-facet. På sigt skal lokalbibliografien måske indgå i en "kildeklynge" med Helsingør Leksikon, når/hvis Helsingør Leksikon kommer i brønden.

 

Mapning

Ovenstående ønskede søgbare og visbare felter konverteres i grove træk således (standardmapning):

  danMARC   DKABM
 033  -
 100  dc.creator
 245  dc.title
 504  dc.description
 520  -
 526  -
 530  dc.description
 534  dc.description
 557  dc.relation (isPartOf)
 559  dc.description
 600  dc.description
 610  dc.subject
 630  dc.subject
 631  dc.subject
 633  dc.subject
 652  dc.subject
 666  dc.subject + dc.coverage 
 700  dc.creator
 710  dc.creator

Vi skal have afklaret, om de marc-felter, der ikke er med i standard-mapningen, kan konverteres, og i så fald hvordan.

 

Felt 033a skal konverteres til et dc:subject-felt således :

 Værdi i 33a   Oversættes til 
 020*  Nordsjælland
 171**  Ledøje-Smørum kommune
 190**  Furesø kommune
 201  Allerød kommune
 205  Birkerød kommune
 207  Farum kommune
 208  Fredensborg-Humlebæk kommune 
 209  Frederikssund kommune
 210  Fredensborg kommune
 211  Frederiksværk kommune
 213  Græsted-Gilleleje kommune
 215  Helsinge kommune
 217  Helsingør kommune
 219  Hillerød kommune
 221  Hundested kommune
 223  Hørsholm kommune
 225  Jægerspris kommune
 227  Karlebo kommune
 229  Skibby kommune
 230  Rudersdal kommune
 231  Skævinge kommune
 233  Slangerup kommune
 235  Stenløse kommune
 237  Ølstykke kommune
 240  Egedal kommune
 250  Frederikssund kommune
 260  Halsnæs kommune
 270  Gribskov kommune

 

Datatilføjelse

 DKABM  Værdi
 ac.source  Lokalbibliografi Nordsjælland 
 dcterms:audience   ?

 

Relationer

 • Hvis der findes forsider for materialerne, skal der være relationer hertil (NB: Dette er forsideservice)
 • Relationer mellem artikler og værtspublikation (isPartOfManifestation/hasArticle)

 

Eksempel

<object>
 <dkabm:record>
  <ac:identifier>99068159|159002</ac:identifier>
  <ac:source>Lokalbibliografi</ac:source>
  <dc:title>Kronborg Ladegaard -et kongeligt landsted</dc:title>
  <dc:creator xsi:type="oss:aut">Harald Skougaard</dc:creator>
  <dc:creator xsi:type="oss:sort">Skougaard, Harald</dc:creator>
  <dc:subject>gårde</dc:subject>
  <dc:subject>sygehuse</dc:subject>
  <dc:subject>hospitaler</dc:subject>
  <dc:subject>Montebello</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">46.4 Kronborg Ladegård</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5-Text">Enkelte lokaliteter uden for København</dc:subject>
  <dc:subject>Helsingør kommune</dc:subject>
  <dcterms:abstract>Lidt om Kronborg Ladegård og det senere Montebello</dcterms:abstract>
  <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
  <dc:date>1992</dc:date>
  <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Artikel</dc:type>
  <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
  <dc:language>Dansk</dc:language>
  <dcterms:isPartOf>Folk og minder fra Nordsjælland. 1992. Årg. 47. S. 39-41 : ill.</dcterms:isPartOf>
  <dcterms:spatial xsi:type="dkdcplus:DBCF">Kronborg Ladegård</dcterms:spatial>
  <dcterms:spatial xsi:type="dkdcplus:DBCF">Frederiksborg Amts Sygehus, Montebello</dcterms:spatial>
 </dkabm:record>
 <identifier>159002:99068159</identifier>
 <relations>
  <relation>
   <relationType>isPartOfManifestation</relationType>
   <relationUri>721700:06744532</relationUri>
   <relationObject>
    <object>
     <dkabm:record>
      <ac:identifier>06744532|870970</ac:identifier>
      <dc:identifier xsi:type="dkdcplus:ISSN">0105-9610</dc:identifier>
      <ac:source>Bibliotekets materialer</ac:source>
      <dc:title>Folk og minder fra Nordsjælland</dc:title>
      <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">46.4 Nordsjælland</dc:subject>
      <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5-Text">Enkelte lokaliteter uden for København</dc:subject>
      <dc:description>Tidligere udgivet: Fredensborg : Dansk Bladforlag</dc:description>
      <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
      <dc:publisher>Helsingør Nordisk Forlag</dc:publisher>
      <dc:date>1976</dc:date>
      <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Årbog</dc:type>
      <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
      <dc:language>Dansk</dc:language>
     </dkabm:record>
     <identifier>721700:06744532</identifier>
    </object>
   </relationObject>
  </relation>
 </relations>
</object>