Mango Languages

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  51 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  Kun link til Mango's hovedside  
 Opdateringsfrekvens  opdateres ikke
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150065
 Format: mangolang 
 Originalformat: MARC21 og ISO
 Encoding: UTF-8
 Hostname: connect.mangolanguages.com
   erstat /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/ med bibliotekets Mango ID 
 Status  I drift

 

Kontaktperson ved data

Ambassadør, Inger Andersen (ian@vejlebib.dk)

Leverandør integration@mangolanguage.com eller meagan.snavely@mangolanguage.com

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Kilden omfatter 51 poster, der lister flere end 70 sprog, som Mango Languages tilbyder online sprogkurser indenfor. Kurserne er overvejende på engelsk og kan udover almindelige sprogkurser have forskellige emner, såsom 'Medical Spanish', 'Wine and Cheese - French' eller 'Superstitions - Arabic' m.fl.

 

Brugsscenarier

Der er lavet en post pr. sprog, som Mango Languages tilbyder kurser for. For at nå til selve kurserne, skal brugeren eksempelvis søge 'learn Spanish' eller 'learn Farsi', men en søgning på 'aramæisk' vil også give et resultat. Fra Mango Languages posten linkes til Mango's hovedside, hvor brugeren må logge på eller vælge gæsteadgang, for at kunne se og afprøve online sprogkurserne.

 

Dataleverance

Mangos MARC post opdateres ca. en gang om året. Den kan downloades fra:

http://mangolanguages.com/documents/support/MangoMARC.zip

 

Datakonvertering

Der er lavet en separat konvertering for mangoposterne.