MasterFile Premier

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  I kilden: ca. 32 millioner poster
 I brønden: ca. 6 millioner poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  Halvårligt / Årligt
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150010
 Format: master
 CollectionIdentifier: 150010-master
 Kilde: Ebsco
 Encoding: UTF-8
 Hostname: search.ebscohost.com
 Status  I drift

 

Kontaktperson ved data

Ambassadør, Dina Lemming Pedersen (dilp@gentofte.dk)

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

MasterFile Premier er en artikeldatabase, der indeholder tekster fra akademiske tidsskrifter, magasiner, opslagsværker og landerapporter samt biografier og primærkilder.
Ca. 1700 periodika i fuld tekst - plus abstracts fra mange flere. Omkring 55.000 primærkilder (særligt om amerikanske emner). Ca. 450 opslagsværker i fuld tekst.

Databasen dækker næsten alle emneområder.

 

Selektion af kilden

Ambassadøren for Masterfile har i samarbejde med DBC valgt, at der skal selekteres på posterne da der ellers ville komme for meget ikke relevant materiale i brønden.

I alt er der 32 millioner poster i Masterfile, men på grund af selektionen kommer der 6 millioner poster fra Masterfile i brønden.

Poster fra Masterfile bliver valgt ud fra følgende kriterier:

- Posten skal have et link til en fuldtekstartikel.
- Artiklen skal være på mindst 500 ord.

Derudover selekteres der på dokumenttype.

 Poster med følgende dokumenttyper medtages 
 Advertising Review  Literature Review
 Architecture Review  Music Review
 Article  Music Video Review
 Book Review  Performance Review
 Web Site Review  Poetry Review
 Entertainment Review  Product Review
 Establishment Review  Short Story Review
 Exhibition Review  Television Review
 Festival Review  Video Game Review
 Film Review  Web Site Review

 

 Følgende dokumenttyper bliver ikke medtaget
 Biography  Script/play
 Correction notice  Sermon
 Image  Short Story
 Letter to the Editor  Speech
 Poem  Table of Contents
 Recipe  Tale
 Science Experiment