Omtaler fra forlag

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 136965 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM-poster og docbook
 Relationer  isDescriptionFromPublisherOf
 hasDescriptionFromPublisher
 Opdateringsfrekvens  Dagligt
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150015
 Format: forlag 
 Kilde og originalformat: Publizon Forlagsomtaler - proprietær XML
 Encoding: UTF-8
 Hostname:
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Beskrivelser fra forlag indeholder forlagsomtaler af deres udgivelser. Beskrivelserne kommer fra Publizon, og dækker de titler, der er en del af www.netlydbog.dk og www.ereolen.dk. Beskrivelserne varierer i form og indhold, men er som udgangspunkt mere omfangsrige, end de indholdsbeskrivende noter, der normalt findes i katalogposter.

Posterne findes som ADDI-poster i docbook-format (det fuldtekstformat, der benyttes i databrønden). Hver post er også udstyret med en mindre DKABM-del, denne rummer dog ikke den fulde beskrivelse fra forlaget, men kun en smagsprøve herpå.

 

Dataleverance

Der findes to Publizon API'er; et, der leverer fuld xml for alle aktive poster, samt et, der udleverer ISBN-13 på alle ikke-aktive poster.

Umiddelbart vurderes, at det ikke vil være nødvendigt, at slette ikke-aktive omtaler. Hvis omtalerne relaterer sig til andet, end den aktuelle ereol- eller netlydbogspost, vil posten stadig være i brug, trods en eventuel deaktivering af forlægget.

 

Mapning

 Pubxml element   DKABM element   Attribut   Attributværdi   Bemærkninger 
 product/external_ids/id  ac:identifier      Hvis id_type = ISBN13
   ac:source      "Forlagsomtaler"
 product/contributors/first_name +
 product/contributors/family_name 
 dc:subject      Hvis der er forekomst af By author i "type"
 product/title  dc:subject      
 product/title + product/contributor  dc:title      Indsat tekst: "Forlagsomtale af:" + sammensmeltning af indhold i "title"
 og i "contributors" (By author), adskilt af "af" (Eksempelvist:
 Forlagsomtale af: Kidnappet af Preben Dahl)
 product/title + product/contributor  dc:title  xsi:type   dkdcplus:full  Indsat tekst: "Forlagsomtale af:" + sammensmeltning af indhold i "title" 
 og i "contributors" (By author), adskilt af "af" (Eksempelvist:
 Forlagsomtale af: Kidnappet af Preben Dahl)
 prduct/description  dcterms:abstract (til og med 
 første punktum, efterfulgt
 af 2 punktummer)
     Al HTML-kode fjernes
 product/created_date  dc:date  xsi:type  dcterms:ISO639-2   Første fire tegn
   dc:language      "dan"
   dc:language      "Dansk"

 

Til docbook

docbook:article

 Pubxml element   docbook element   Note 
 product/title +
 product/contributor 
 docbook:title  Indsat tekst: "Forlagsomtale af:" + sammensmeltning af indhold i "title" og i "contributors" (By 
 author), adskilt af "af" (Eksempelvist: Forlagsomtale af: Kidnappet af Preben Dahl)
 product/description  docbook:section/docbook:para  
 product/publisher/name   docbook:info/docbook:author/docbook:orgname   

 

Eksempler

Eksempel på post i original xml

Eksempel på post i xml fra Publizon, inkl. en af DBC indsat wrapper, der angiver poststatus samt FAUSTnummer på den ereol-/netlydbogspost, omtalen omhandler.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DbcWrapper>
  <wroot>
    <wfaust>2 222 222 2</wfaust>
    <wstatus>n</wstatus>
    <wformat>eReolen</wformat>
    <root>
      <product>
        <created_date>2012-03-20T12:54:42.623Z</created_date>
        <updated_date>2012-03-20T12:54:42.623Z</updated_date>
        <title>Lov om betalingstjenester og elektroniske penge med kommentarer</title>
        <status>
          <id>9</id>
          <description>Active</description>
        </status>
        <language lang="iso 639-1">da</language>
        <coverimage>http://images.pubhub.dk/Media/covers/originals/860ad56a-68b8-4d0e-a4c5-522b94bb4a2d.jpg</coverimage>
        <thumbnailimage>https://images.pubhub.dk/thumbnails/4dc69822-62e2-40b6-b072-b24acfe9f440.jpg</thumbnailimage>
        <teaser>
          <link>https://download.pubhub.dk/samples/9788757494532.pdf</link>
        </teaser>
        <external_ids>
          <id_type>ISBN13</id_type>
          <id>9788757494532</id>
        </external_ids>
        <contributors>
          <type>By (author)</type>
          <first_name>Susanne</first_name>
          <family_name>Karstoft</family_name>
        </contributors>
        <formats>
          <format_id>50</format_id>
          <name>PDF with Adobe encryption</name>
          <size_bytes>2742272</size_bytes>
          <duration_minutes>0</duration_minutes>
          <duration_48kbit_seconds>0</duration_48kbit_seconds>
        </formats>
        <publisher>
          <name>DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag</name>
          <external_id/>
        </publisher>
        <first_published>2012-01-02T00:00:00</first_published>
        <description>Betalingsformidlingsområdet har i en længere årrække været i rivende udvikling, både fordi anvendelsen af f.eks. betalingskort 
og netbank er støt stigende, og fordi teknologien konstant giver nye muligheder. Reguleringen af betalingsformidlingsområdet har været under stadig forandring, 
siden den første betalingskortlov blev vedtaget i Danmark i 1984. Den nok mest indgribende ændring af den danske lovgivning siden 1984 består i 
implementeringen af betalingstjenestedirektivet (2007/64/EF af 13. november 2007) ved betalingstjenesteloven. Gennemførelsen af direktivet medfører 
lovregulering af en række forhold, som tidligere kun har været reguleret ved aftale. Direktivet opstiller endvidere nye strukturelle krav til udbydere af 
betalingstjenester, som i en vis udstrækning svarer til de krav, der hidtil kun har været gældende for pengeinstitutter. Denne bog tilsigter at klarlægge de 
mange tvivlsspørgsmål, som betalingstjenesteloven (sammenholdt med direktivet) giver anledning til, og at sammenfatte forarbejder og praksis på 
betalingstjenestelovens område.</description>
        <categories type="BIC_code">
          <category>L</category>
        </categories>
        <categories type="BIC_code">
          <category>LNPB</category>
        </categories>
        <costfree>false</costfree>
      </product>
    </root>
  </wroot>
</DbcWrapper>

 

Eksempel på DKABM og Docbook

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ting:container xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" 
        xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" 
        xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" 
        xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/" 
        xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" 
        xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
        xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
        xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook">
  <dkabm:record>
    <ac:identifier>9788793464100|150015</ac:identifier>
    <ac:source>Beskrivelser fra forlag</ac:source>
    <dc:title>Forlagets beskrivelse af: ADO OG JAAKU OG VIKINGERNE I GRØNLAND af Palle Petersen</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Forlagets beskrivelse af: ADO OG JAAKU OG VIKINGERNE I GRØNLAND af Palle Petersen</dc:title>
    <dc:creator>PalleP-forlag</dc:creator>
    <dc:creator xsi:type="oss:sort">PalleP-forlag</dc:creator>
    <dc:subject>ADO OG JAAKU OG VIKINGERNE I GRØNLAND</dc:subject>
    <dc:subject>Palle Petersen</dc:subject>
    <dcterms:abstract>Ado og Jaaku er grønlændere...</dcterms:abstract>
    <dc:date>2016</dc:date>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Omtale</dc:type>
    <dc:language>Dansk</dc:language>
    <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
  </dkabm:record>
  <docbook:article>
    <docbook:title>Forlagets beskrivelse af: ADO OG JAAKU OG VIKINGERNE I GRØNLAND af Palle Petersen</docbook:title>
    <docbook:info>
      <docbook:author>
        <docbook:orgname>PalleP-forlag</docbook:orgname>
      </docbook:author>
    </docbook:info>
    <docbook:section>
      <docbook:para>Ado og Jaaku er grønlændere. De leger at de møder Nordboerne - vikingerne - omkring år 1000-1100. Nordboerne kom fra Island. 
Dengang de kom, var der ingen grønlændere i Sydgrønland. Men næsten samtidig indvandrer et folk kaldte sig inuit - de rigtige mennesker - fra Canada. 
De bevæger sig langsomt ned gennem Grønland, og møder vikingerne.
Norboerne i Grønland var ikke vikinger og sørøvere, de var fredelige bønder, de blev kaldt: grønlændere. Inuit var fangere.
I begyndelsen gik det godt, men senere kom det til kampe mellem inuit og nordboere. Det blev koldere i Grønland, det blev sværere at dyrke jorden.
Omkring år 1400 forsvinder Nordboerne - vi ved ikke helt hvorfor. Derefter var inuit - grønlænderne de eneste, indtil den danske præst Hans Egede kom 
til Grønland omkring 1720. Han søgte nordboerne - da han ikke fandt dem, kristnede han inuit-folket - de blev derefter kaldt grønlændere.
Spændende fotografisk billedbog med mange billeder taget af PP under 1000-årsjubilæet for Leif den Lykkeliges opdagelse af Amerika.Grønlænderne 
kalder nu deres land: Kalaallit Nunaat og byer, som før havde danske navne, her fået de gamle grønlandske tilbage.Forfatteren Palle Petersen har arbejdet 
i Grønland og skrevet om landet siden 1970. Han har et hus i en bygd deroppe.
Palle Petersen har skrevet flere billedbøger om Grønland - sommer og vinter: bl.a. MIKI - en grønlandsk slædehund, GABAS SLÆDEHUNDE, PAVIAS VINTER, 
NAJAS SOMMER, ADO OG JAAKUU OG VIKINGERNE I GRØNLAND, INUK OG IVIK I DET GAMLE GRØNLAND, NUKA BLIVER FANGER, BØRNENE PÅ ISEN og KENDER DU KALAALLIT 
NUNAAT - Grønland? (Alle som e-bøger).
PP har skrevet over 100 bøger - også om børn i andre lande - og romaner for voksne. Han har modtaget flere priser for sine bøger - blandt andre 
Børnebogsprisen, Årets forfatter og Skolebibliotekernes pris.
Se: Kraks blå Bog - http://pallepetersen.mono.net</docbook:para>
    </docbook:section>
  </docbook:article>
<ting:originalData>