PressReader

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 7400 poster
 Dataformat i webservice
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess - link direkte til avisen/tidsskriftet
 hasCover
 Opdateringsfrekvens  månedlig
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150060
 Format: pressdisp
 Originalformat: MARC21
 Encoding: UTF-8
 Hostname: www.pressreader.com
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

PressReader (tidligere Library PressDisplay) giver online adgang til ca. 7400 aviser fra 100 forskellige lande på 60 sprog. Via PressReader kan bibliotekernes brugere få adgang til aviser fra hele verden; ofte før den trykte kopi er tilgængelig i udgivelseslandet. Aviserne er holdt i deres oprindelige udseende, så alle detaljer fra den trykte avis er tilgængelige.

Der er op til 90 dages arkiv.

PressReader er et godt supplement til det udenlandske avishold.

Danske aviser kan kun læses, hvis man befinder sig i udlandet.

 

Mapning

 CSV-felter  MARC21 felter   DKABM element   Værdi   Attribut   Attributværdi   Bemærkninger 
 CID  001  ac:identifier  CID + submitter      
     ac:source  PressReader      
 Title / 
 Transliterated 
 Title
 245 *a  dc:title        
     dcterms:audience   Voksenmaterialer    xsi:type  dkdcplus:BibDK- 
 Type
 
 Edition  381 *a  dkdcplus:version        
 Type (1)*  Leader pos 7  dc:type  Avis (net)
 Tidsskrift (net)
     
 Publisher  260 *b  dc:publisher        
 Device
 Restrictions
 506 1 *a - Not
 accessible from
 dc:format        Der står også noget om access restrictions i feltet
 PressReader
 Link
 856 40*u  dc:identifier        
 ISSN  022 0 *a  dc:identifier    xsi:type  ISSN  
 Language  008 pos 35 - 37 -
 og 546a
 dc:language        
 Restrictions
 (LPD/PR)
 506 1 *a - Access 
 is blocked from
 dc:rights        Det har tidligere været opfattet i konverteringen, at der kun
 var adgang fra de nævnte lande. Det forholder sig muligvis 
 omvendt.
 Front page
 thumbnail
 856 42*u          linkXml i AdminData. Der er links til 3 forskellige
 billedstørrelser
 Country  008 pos 15-17  dc:description  Udgivelsesland: +
 value
     
 Schedule  500 *a  dc:description  Udkommer: + 
 value konverteret
 til f.eks. Monday - 
 Friday
     
 Type (2)*  307 *a  dc:description  Udkommer:
 + value 
     

 

Eksempler

Originaldata

001 2853
003 BRPR
005 20160601231046.0
006 mmr |es     b1
007 cr cn ---mncmn
008 150318cuuuu9999cn mr |es     b1fra d
035  *a(BRPR)2853
245 03*aLe Vortex de Bagotville
260  *bEric Gagnon Communications
300  *a20 p.
307  *a00:00
381  *aLocal
506 1 *aAccess restricted to authorized users and institutions.
538  *aMode of access: Internet.
540  *aTerms of Use:*uhttp://www.pressreader.com/help/TermsOfUse
546  *aFrench
856 40*uhttp://www.pressreader.com/canada/le-vortex-de-bagotville
856 42*uhttp://cache3-img1.pressdisplay.com/pressdisplay/docserver/getimage.aspx?file=28532016051200000000001001&page=1&scale=79
856 42*uhttp://www.pressdisplay.com/advertising/showimage.aspx?cid=2853&type=thumb120
856 42*uhttp://www.pressdisplay.com/advertising/showimage.aspx?cid=2853&type=thumb180
856 42*uhttp://library.pressdisplay.com
856 42*uhttp://www.pressreader.com
856 42*uhttp://about.pressreader.com/business_libraries.html

Post til brønd

174
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<es:referencedata xmlns:es="http://oss.dbc.dk/ns/es">
  <es:info submitter="150060" format="pressdisp" language="dan"/>
</es:referencedata> 
5541 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ting:container xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/"
xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dkdcplus="http://bi blstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/"
xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:xsi="http: //www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook">
  <dkabm:record>
    <ac:identifier>2853|150060</ac:identifier>
    <ac:source>PressReader</ac:source>
    <dc:title>Le Vortex de Bagotville</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Le Vortex de Bagotville</dc:title>
    <dc:description>Udgivelsesland: Canada</dc:description>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dkdcplus:version>Local</dkdcplus:version>
    <dc:publisher>Eric Gagnon Communications</dc:publisher>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Tidsskrift (net)</dc:type>
    <dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.pressreader.com/canada/le-vortex-de-bagotville</dc:identifier>
    <dc:language>Fransk</dc:language>
  </dkabm:record>
  <ting:originalData>
    <mx:record xmlns:mx="http://www.loc.gov/MARC21/slim" format="MARC21" type="Bibliographic">
      <mx:leader>00000nms a22000005u 4500</mx:leader>
      <mx:controlfield tag="001">2853</mx:controlfield>
      <mx:controlfield tag="003">BRPR</mx:controlfield>
      <mx:controlfield tag="005">20160601231046.0</mx:controlfield>
      <mx:controlfield tag="006">mmr |es b1</mx:controlfield>
      <mx:controlfield tag="007">cr cn ---mncmn</mx:controlfield>
      <mx:controlfield tag="008">150318cuuuu9999cn mr |es b1fra d</mx:controlfield>
      <mx:datafield tag="035" ind1=" " ind2=" ">
        <mx:subfield code="a">(BRPR)2853</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="245" ind1="0" ind2="3">
        <mx:subfield code="a">Le Vortex de Bagotville</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
        <mx:subfield code="b">Eric Gagnon Communications</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
        <mx:subfield code="a">20 p.</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="307" ind1=" " ind2=" ">
        <mx:subfield code="a">00:00</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="381" ind1=" " ind2=" ">
        <mx:subfield code="a">Local</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="506" ind1="1" ind2=" ">
        <mx:subfield code="a">Access restricted to authorized users and institutions.</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="538" ind1=" " ind2=" ">
        <mx:subfield code="a">Mode of access: Internet.</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
        <mx:subfield code="a">Terms of Use:</mx:subfield>
        <mx:subfield code="u">http://www.pressreader.com/help/TermsOfUse</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="546" ind1=" " ind2=" ">
        <mx:subfield code="a">French</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="856" ind1="4" ind2="0">
        <mx:subfield code="u">http://www.pressreader.com/canada/le-vortex-de-bagotville</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="856" ind1="4" ind2="2">
        <mx:subfield code="u">http://cache3-img1.pressdisplay.com/pressdisplay/docserver/getimage.aspx?file=28532016051200000000001001&
amp;page=1&amp;scale=79</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="856" ind1="4" ind2="2">
        <mx:subfield code="u">http://www.pressdisplay.com/advertising/showimage.aspx?cid=2853&amp;type=thumb120</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="856" ind1="4" ind2="2">
        <mx:subfield code="u">http://www.pressdisplay.com/advertising/showimage.aspx?cid=2853&amp;type=thumb180</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="856" ind1="4" ind2="2">
        <mx:subfield code="u">http://library.pressdisplay.com</mx:subfield> </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="856" ind1="4" ind2="2">
        <mx:subfield code="u">http://www.pressreader.com</mx:subfield>
      </mx:datafield>
      <mx:datafield tag="856" ind1="4" ind2="2">
        <mx:subfield code="u">http://about.pressreader.com/business_libraries.html</mx:subfield>
      </mx:datafield>
    </mx:record>
  </ting:originalData>
  <ln:links xmlns:ln="http://oss.dbc.dk/ns/links">
    <ln:link>
      <ln:access>onsite</ln:access>
      <ln:accessType>download</ln:accessType>
      <ln:linkTo>website</ln:linkTo>
      <ln:relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</ln:relationType>
      <ln:url>http://www.pressreader.com/canada/le-vortex-de-bagotville</ln:url>
      <ln:collectionIdentifier>150060-pressdisp</ln:collectionIdentifier>
    </ln:link>
    <ln:link>
      <ln:access>proxy</ln:access>
      <ln:accessType/>
      <ln:linkTo>website</ln:linkTo>
      <ln:relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</ln:relationType>
      <ln:url>http://www.pressreader.com/canada/le-vortex-de-bagotville</ln:url>
      <ln:collectionIdentifier>150060-pressdisp</ln:collectionIdentifier>
    </ln:link>
    <ln:link>
      <ln:access/>
      <ln:accessType/>
      <ln:linkTo>image</ln:linkTo>
      <ln:relationType>dbcaddi:hasCover</ln:relationType>
      <ln:url>http://www.pressdisplay.com/advertising/showimage.aspx?cid=2853&amp;type=thumb120</ln:url>
      <ln:collectionIdentifier>150060-pressdisp</ln:collectionIdentifier>
    </ln:link>
    <ln:link>
      <ln:access/>
      <ln:accessType/>
      <ln:linkTo>image</ln:linkTo>
      <ln:relationType>dbcaddi:hasCover</ln:relationType>
      <ln:url>http://www.pressdisplay.com/advertising/showimage.aspx?cid=2853&amp;type=thumb180</ln:url>
      <ln:collectionIdentifier>150060-pressdisp</ln:collectionIdentifier>
    </ln:link>
  </ln:links>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <creationDate>2015-03-18</creationDate>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>dkabm</indexingAlias>
    <accessType>online</accessType>
    <workType>periodica</workType>
    <collectionIdentifier>150060-pressdisp</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>