Samlet grafisk oversigt over alle bestillinger i bibliotek.dk - på årsbasis.

Sidst opdateret 12.01.2015

 

 

Bemærkninger til statistikken

Faldet i antal bestillinger fra 2006 til 2007 kan forklares med at bestil på værkniveau blev sat i drift i løbet af 2007. Bestil på værkniveau medfører at flere bestillinger videredirigeres til lokalsystem og fjernlån spares derved.

Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger blev sat i drift maj 2007, derfor er der ingen automatiserede bestillinger før 2007.

Mange biblioteker tog NCIP protokollen i brug i det sidste halvår 2010. Dette forklarer stigningen i bestillinger som er lokaliserede til eget bibliotek, og faldet i viderestilling til lokalsystemer.

Fra december 2013 vises link til det lokale bibliotek kun, hvis dette bibliotek ikke modtager bestillinger via bibliotek.dk. (Man kan stadig se linket i ”Se hvilke biblioteker der har materialet” og ”Er materialet hjemme på dine favoritbiblioteker?” )