DanBib dokumentation - udvekslingsformat for e-mail-bestillinger

Udvekslingsformat for e-mail-bestillinger


Dato: 19. april 1999, senest rev. 6. november 2012

Formatet bygger på ISO 8459-1 : 1988 (E):
"Documentation - Bibliographic data element directory - Part 1: Interloan applications"


Eksempler på maskinlæsbare e-mails afsendt fra bestil-systemet:Niveau

Tag

Funktion, navn og tilladte værdier

01

001

Gruppe-id for transaktionsoplysninger

01-01

002

Meddelelsestype, tilladte værdier:
 • 01 = Lån ej res.
 • 20 = Lån eller res.
 • 25 = Forespørgsel/skaf [tilføjelse til standard]

01-02

003

Dato for bestilling, på formen ÅÅMMDD, maskingenereres.
OBS: fra 1.12.1999: ÅÅÅÅMMDD

01-03

004

Tidsstempel, på formen: ttmmss, maskingenereres

01-04

005

Gruppe-id for transaktions-id.

01-04-01

006

Fortløbende transaktions-id (bestil-ID), maskingenereres

01-04-01-01

001

Kun ill5form: transaktions-id (bestil-ID) på oprindelig bestilling ved remittering af bibliotek.dk- eller DanBib-bestilling - maskingenereres

01-04-02

009

Fortløbende e-mail-ID til hver e-mail adresse, maskingenereres

01-05

081

procestype (lån eller reproduktion):
4 = lån eller reproduktion

02

059

deltagende part, gruppe-id for oplysninger om låntager

02-01

079

Kommunikators funktion, maskingenereres:
0 = afsender af meddelelse
7 = filial

02-02

080

Fjernlånsfunktion, maskingenereres:
0 = låntagende institution ('requester'), maskingenereres

02-03

060

gruppe-id for identifikation af låntagende institution

02-03-01

061

institutionsnavn, maskingenereres fra låntagers data i VIP-basen, består af:

 • biblioteksnavn
 • i parentes: biblioteksnummer for hovedbibliotek
 • i parentes: kode (J) eller (N) for deltagelse i kørselsordning

02-03-01

062

Forkortet biblioteksnavn for forskningsbiblioteker, maskingenereres fra låntagers data i VIP-basen

02-03-01

063

biblioteksnummer, maskingenereres fra låntagers data i VIP-basen

02-03-02

159

gruppe-id for institutionsadresse

02-03-02-01

160

Gade og nummer (for bogbusser: Holdeplads), maskingenereres fra låntagers data i VIP-basen

02-03-02-02

161

By, maskingenereres fra låntagers data i VIP-basen

02-03-02-03

162

Land, maskingenereres fra låntagers data i VIP-basen

02-03-02-04

163

Postnummer, maskingenereres fra låntagers data i VIP-basen

02-03-02-05

164

Postbox, maskingenereres fra låntagers data i VIP-basen

02-03-03

065

Gruppe-id for låntagers tele netværks adresse

02-03-03-03

068

Låntagers mailadresse og faxnummer (svaradresser), hentes fra VIP-basen, afsnit C. DanBib 1. Bestillinger. Svarmail indsættes også i bestillingsmailens mailheader som "Reply-to"-adresse
OBS: Felt 068 gentages, hvis der i VIP-basen findes både en svarmailadresse og et svar-faxnummer. Hvis der ikke er indtastet mailadresse og/eller faxnummer i VIP-basens afsnit C. DanBib 1. Bestillinger, genereres ét eller to 068-felter med teksten: "Ingen".

02

059

Deltagende part, gruppe-id for oplysninger om långivende institution

02-01

079

Kommunikators institutions rolle, maskingenereres

1 = modtager af meddelelse

02-02

080

Fjernlånsfunktion, maskingenereres:
1 = långivende institution, ('responder')

02-03

060

gruppe-id for identifikation af långivende institution

02-03-01

061

institutionsnavn, maskingenereres fra långivers data i VIP-basen

02-03-01

062

Tidligere brugt til alfanumerisk bibliotekskode for forskningsbiblioteker, nu biblioteksnummer - maskingenereres fra långivers data i VIP-basen

02-03-01

063

Biblioteksnummer, maskingenereres fra långivers data i infobasen

02-03-02

159

gruppe-id for institutionsadresse

02-03-02-01

160

Gade og nummer, maskingenereres fra långivers data i VIP-basen

02-03-02-02

161

By, maskingenereres fra långivers data i VIP-basen

02-03-02-03

162

Land, maskingenereres fra långivers data i VIP-basen

02-03-02-04

163

Postnummer, maskingenereres fra långivers data i VIP-basen

02-03-02-05

164

Postbox, maskingenereres fra långivers data i VIP-basen

02-03-03

065

Gruppe-id for långivers tele netværks adresse

02-03-03-03

068

Långivers mailadresse og faxnummer (svaradresser), hentes fra VIP-basen, afsnit C DanBib 1. Bestillinger.
OBS: Felt 068 gentages hvis der i VIP-basen findes både en svarmailadresse og et svar-faxnummer. Hvis der ikke er indtastet mailadresse og/eller faxnummer i VIP-basen, genereres ét eller to 068-felter med teksten: "Ingen".

03

010

Materialebeskrivelse, gruppe-id for materialeoplysninger. Hver meddelelse kan indeholde et eller flere sæt materialebeskrivelser. Ved bestilling af en del af et værk (artikel i tidsskrift, bind i flerbindsværk) vil meddelelsen f.eks. indeholde et sæt materialebeskrivelser for artiklen/bindet og et andet sæt for publikationen/flerbindsværket.

03-01

015

Bibliografisk niveau, fra DanBib-format, tilladte værdier:
0 = monografi (hvis DanBib: 008 *t=m)
1 = periodicum (hvis DanBib: 008 *t=p)
2 = del af et værk
OBS: enten 015 0 eller 1 skal forekomme. 015=2 forekommer altid, men for at betyde noget skal det efterfølges af ét eller fler af 024-028-felterne nedenfor.

03-02

011

Personlig forfatter af artikel/i-analyse, optræder kun under segment for del af værk: med bibliografisk niveau = '015 2'

03-02

011

Personlig eller korporativ forfatter (ved bibliografisk niveau 015 1) - bestilt på forskningsbibliotek (biblioteksnummer: 5-, 8- eller 9-):

100 *a + *h + *c ,ellers
700 *a + *h + *c
110 *a + *c ellers
710 *a + *c
Bem: Forfatternavn er foranstillet feltnummeret fra DanBib data

03-02

011

Personlig eller korporativ forfatter (ved bibliografisk niveau 015 1) - bestilt på folkebibliotek (biblioteksnummer: 7-):

100 *a + *h + *c - ellers
110 *a + *c
Bem: Forfatternavn er IKKE foranstillet feltnummeret.

03-04

012

Titel, monografier (ved 015 0):
Hvis delfelt *x findes: 245 *g + *a + *h + *x
Hvis delfelt *x ikke findes: 245 *g + *a + *h + *n + *o + *y + *ø
Hvis felt 239 delfelt *t findes: 239 *t

03-04

012

Titel, del af værk foreløbig kun i brug for artikel/i-analyse, optræder under segment for del af værk: med bibliografisk niveau = '015 2'

03-14

013

Serie, monografi:
440 *a + *c + *n + *o + *v

03-14

013

Titel, periodica (010:015 1):

Hvis posten bestilles på et forskningsbibliotek (biblioteksnummer: 8....., 9.....), så:
245 *g + *a + *n + *o + *x + *y + *æ + *ø, ellers:
246 *a + *ø + *e + *f

Hvis posten bestilles på et folkebibliotek (biblioteknummer: 7- ) , så:
246 *a + *n + * o + *x + *y + *æ + *ø, ellers:
245 *a + *ø + *e + *f

03-05

017

Materialetype i kodet form (indholdet af danMARC2, 009*a og *g), fx:
010:017 a xx

03-05

021

Udgave:

03-06

022

Udgivelsessted:

03-06

023

Forlag:

03-08

024

Datering af artikel, optræder kun under segment for del af værk: med bibliografisk niveau = '015 2'

03-08

024

Udgivelsesår for monografi eller periodicum (015 0 eller 1):
Hvis biblioteksposten indeholder felt 261: 261 *c, ellers: 260 *c

03-09

025

Paginering for artikel, optræder kun under segment for del af værk: med bibliografisk niveau = '015 2'

03-09

026

Volumen & nr. for artikel i periodicum eller bind i flerbindsværk, optræder kun under segment for del af værk: med bibliografisk niveau = '015 2'

03-10

028

Nummer (i periodicum), indenfor valgt årgang/volumen for artikel, optræder kun under segment for del af værk:

med bibliografisk niveau= 015 2'

03-16

034

Materialets identifikationsnummer, gruppe-id for udlånsenhed

03-16-01

082

ID-nummer type:

'3 PRIVAT' for lokalt id-nr fra danMARC-formatet: 001 *a

'3 DANBIB' for DanBib id-nr: 010 *a

03-16-0X

03X

Lokalt id-nr fra danMARC-format: 001 *a

03-16-0X

03X

DanBib id-nr fra gammelt DanBib-format: 010 *a - OBS: denne linje vil mangle i bestillinger og kvitteringer fra DBCs databrønd (fra 1.12.2012), men stadig i bestillinger fra Netpunkt, Zpunkt og bibliotek.dk-classic, se Systemleverandørbloggen

03-16-02

035

ISBN, (kun én forekomst!) fra danMARC2-format: 021 *a - fra 1.1.2007: 021*e, ellers 021*a

03-16-03

036

ISSN, fra danMARC2-format: 022 *a

03-16-04

037

Opstillingssignatur, fra danMARC2-format

Hvis bestilling sendes til et folkebibliotek (bibnr: 7-):
038 *a, 039 *a, 652 *m, 654 *m, 009 (klartekst)
Hvis materialets långiver står i 096 *z: 096 alle andre delfelter end *z

Hvis bestilling ikke sendes til et folkebibliotek (bibnr: 5-, 8-, 9-):
096 (minus *z ), 097, 098, 099, 570, 571 og 980 delfelt f

03-17

150

Bemærkninger/ønsker, udfyldes af bruger.
Hvis et KVIK/NORFRI-bibliotek sender en bestlling til et andet KVIK/NORFRI-bibliotek, udfyldes dette felt automatisk med KVIK hhv. NORFRI

04

040

Gruppe-ID for bibliografisk verifikation

04-01

041

Kilde, kan indeholde følgende tekst:

 • bibliotek.dk - bestilling genereret i bibliotek.dk
 • dbcdatawell - bestilling genereret i bibliotek.dk-brøndudgave (fra 1.12.2012)
 • DanBib - bestilling genereret i DanBib

04-01-01

001

Kun ill5form: Søgevej til bestilt post(klynge) i DanBib.
Angives på formen:
id=xxxxxx og lok=xxxxxx, hvor id= er 001*a og lok= er 001*b fra den bestilte bibliotekspost i DanBib.

04-02

044

Lokalisering fra DanBib (10 for monografier, 20 for periodica)
[blank][biblioteksnummer][blank][bibliotekskode/kortform][blank][evt. lokaliseringsnote fra DanBib]

05

050

Låner-identifikation, gruppe-id for slutbrugeroplysninger

05-01

051

Lånernavn, indtastes af bruger

05-02

052

Låner-ident, indtastes af bruger, underdelt således:

 • 052:001 CPR-nummer
 • 052:002 Låner-ID
 • 052:003 Lånerkortstregkode
 • 052:004 Lånerkortnummer
 • 052:005 Pinkode/brugerkode
 • 052:006 Valgfri tekst
 • 052:007 Fødselsdato
 • 052:008 Adresse
 • 052:009 E-mail
 • 052:010 Telefonnummer

06

071

Identifikation for fjernlånsbibliotekar, gruppe-id.

06-03

073

Identificerende initialer, f.eks. fjernlånsbibliotekars

07

100

Bestillingsbetingelser

07-02

103

Alternativ udgave, værdier:

 • 0 = 'kun denne udgave'
 • 4 = 'anden udgave kan bruges'

07-06

111

Copyright declaration, gruppe-id for interesse dato betingelser

07-06-01

151

Dato type, tilladte værdier:

 • 01 = Bestillingsdato
 • 09 = Interessedato

07-06-02

003

Dato