Zpunkt - tekniske parametre for driftversion

Zpunkt

Address/Z39.50URL:

z3950.dbc.dk

Port:

210

UserID/Password:

Adgang til Zpunkt kræver brugerkode (netpunkt- eller findmenu-brugerkode)

Status:

Drift

Database names:

danbib, folk, forsk, folkforsk, dbc, dlb, art, udenart, peri, mono, bibsys, libris

Services:

Init, Search, Present, Scan, Close

Formats in present:

SUTRS, danMARC, XML, MARC21

Search syntax:

RPN

URL for description:

http://www.danbib.dk/docs/zpunkt_drift.htm

Support danZIG Profile on level:

Trin 1

Z39.50 Version:

3

Comments:

Zpunkt er en fælles adgang til informationssøgning i DBC's baser og i en række eksterne baser.

Adgang til Zpunkt kræver en Z39.50-klient.

Brug af Zpunkt kræver tegning af abonnement. En DanBib-licens giver automatisk adgang til Zpunkt.

Brug af de enkelte baser afregnes separat ud fra de betalingsprincipper der knytter sig til hver enkelt base.

Vedr. 'Database names':

  Hovedbase
 • 'danbib' er den fulde DanBib-database

  Delbaser
 • 'folk' er en delbase med poster fra alle DBC-baser og folkebiblioteker (biblioteksnumre: 870970, 870971, 870973, 150000) samt nettjenester (150002 (BNG) og 150005 (Litteratursiden)), og derudover Blindebiblioteket (874310), Statsbiblioteket (biblioteksnummer: 820010) og dlb-basen
 • 'forsk' er en delbase med poster fra danske forskningsbiblioteker, samt dlb-basen
 • 'folkforsk' er en delbase med alle poster fra folk og forsk
 • 'DBC' er en delbase med poster fra DBC (biblioteksnummer: 870970), primært til folkebibliotekernes fælles katalogisering
 • 'dlb' er en base med ca 250.000 poster fra 15 danske lokalbibliografier (Dansk Lokalbibliografisk Base)
 • 'mono' er en delbase omfattende monografier
 • 'peri' er en delbase omfattende periodika
 • 'art' er en delbase omfattende artikler og anmeldelser
 • 'udenart' er en delbase uden artikler og anmeldelser

  Eksterne baser
 • 'bibsys' giver adgang til den norske Bibsys-database med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2
 • 'libris' giver adgang til den svenske Libris-database med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2

Vedr. Zpunkt-adgang til Bibsys og Libris se nærmere på Hent poster via Zpunkt i danMARC2 fra Libris og Bibsys

Vedr. 'Formats in present':

'danMARC'-formatet udleverer poster i standard 'danMARC2'-format i overensstemmelse med ISO-2709

Dokumentation for DBC's ISO-2709-header til danMARC2-format

Under format-OID'en (1.2.840.10003.5.14) til danMARC tilbydes følgende present-formater i form af element set names til brug for flerbindsværks-presents:
 • hoved - udleverer kun hovedposten
 • sektion - udleverer kun sektionsposten
 • bind - udleverer kun bindposten eller en enkeltstående post
Defaultformatet danMARC udleverer alle niveauer som 1-3 selvstændige ISO-2709-poster.

Desuden tilbydes der et format med OID: 1.2.840.10003.5.1000.105.113, der udleverer alle niveauer i én ISO-2709-post med 1. indikator som niveau-indikator.

XML tilbydes for danMARC2 som MarcXchange-formatet i DanBib-basen. Det kaldes med:

 • Format-OID 1.2.840.10003.5.109.10

  Under denne format-OID udleveres element set name danmarcxchange som default-present-format

  Derudover tilbydes beholdningsformaterne B1, B2 og B3.


Vedr. 'Search syntax':

Følgende useattributsæt understøttes:


Contact:

Tegning af abonnement på Zpunkt og betalingsbelagte baser:

Kontakt DBC's Kundeservice E-mail: kundeservice@dbc.dk, tlf. +45 4486 7644

Brugersupport:

Last update:

04.11.2011