Danskernes Historie Online

 Omfang  Ca. 10-15.000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  ca. 1 gang i kvartalet
 Tekniske
 specifikationer 
 Submitter: 150096
 Format: slaegt
 CollectionIdentifier: 150096-slaegt
 Kilde: MARC21
 Encoding: UTF-8
 Hostname:  dis-danmark.dk
 Status  i drift

Kort beskrivelse af kildens indhold

Danskernes Historie Online er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Kilden i brønden omfatter 10-15.000 poster på digitaliserede materialer i fra Danskernes Historie Onlines samling. 

Eksempel:

<ting:container
  xmlns:ting="http://www.dbc.dk/ting"
  xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/"
  xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/"
  xmlns:docbook="http://docbook.org/ns/docbook"
  xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <dkabm:record>
    <ac:identifier>907056|150096</ac:identifier>
    <ac:source>Slægtsforskernes Bibliotek</ac:source>
    <dc:title>Provst F.V. Andersen som nidkær kirkevisitator i Ringsted-Alsted Herreder i 1870'erne</dc:title>
    <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Provst F.V. Andersen som nidkær kirkevisitator i Ringsted-Alsted Herreder i 1870'erne</dc:title>
    <dc:creator>Erik Nørr</dc:creator>
    <dc:creator xsi:type="oss:sort">Nørr, Erik</dc:creator>
    <dc:subject xsi:type="dcterms:LCSH">Danmark -- kirkehistorie</dc:subject>
    <dc:subject>F. V. Andersen</dc:subject>
    <dc:subject xsi:type="oss:sort">Andersen, F. V.</dc:subject>
    <dc:subject>Ringsted-Alsted Herreder</dc:subject>
    <dc:subject xsi:type="dcterms:LCSH">visitatser</dc:subject>
    <dcterms:audience>fagligt niveau</dcterms:audience>
    <dcterms:audience>forskningsniveau</dcterms:audience>
    <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
    <dc:date>1988</dc:date>
    <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Artikel</dc:type>
    <dc:format>s. 36-68, illustreret</dc:format>
    <dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://dis-danmark.dk/bibliotek/907056.pdf</dc:identifier>
    <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
    <dc:language>dansk</dc:language>
    <dcterms:isPartOf>Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, , Bd. 75 (1988)</dcterms:isPartOf>
  </dkabm:record>
  <marcx:collection
    xmlns:marcx="info:lc/xmlns/marcxchange-v1">
    <marcx:record format="danMARC2" type="Bibliographic">
      <marcx:leader>00000naai 22000000 4500</marcx:leader>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="001">
        <marcx:subfield code="a">907056</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">150096</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="c">20230503100618</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="d">20000101</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="f">a</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="004">
        <marcx:subfield code="r">n</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">i</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="008">
        <marcx:subfield code="t">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="a">1988</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">dk</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="d">y</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="l">dan</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="v">0</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="x">f</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="009">
        <marcx:subfield code="a">a</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">xe</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">t</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="088">
        <marcx:subfield code="a">27.67 Ringsted-Alsted Herreder</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
        <marcx:subfield code="a">Provst F.V. Andersen som nidkær kirkevisitator i Ringsted-Alsted Herreder i 1870'erne</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="260">
        <marcx:subfield code="c">1988</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="300">
        <marcx:subfield code="n">s. 36-68</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="b">ill.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="532">
        <marcx:subfield code="a">Med litteraturhenvisninger</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="558">
        <marcx:subfield code="a">Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="j">1988</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="g">Bd. 75 (1988)</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="600">
        <marcx:subfield code="a">Andersen</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">F. V.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="610">
        <marcx:subfield code="a">Ringsted-Alsted Herreder</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="650">
        <marcx:subfield code="a">visitatser</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="2">5</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="651">
        <marcx:subfield code="a">Danmark</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="x">kirkehistorie</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="2">5</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="700">
        <marcx:subfield code="a">Nørr</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="h">Erik</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="q">1</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
      <marcx:datafield ind1="0" ind2="0" tag="856">
        <marcx:subfield code="u">http://dis-danmark.dk/bibliotek/907056.pdf</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="y">Åbn PDF (1,4 MB).</marcx:subfield>
        <marcx:subfield code="z">Søgbar. DIS Bibliotek.</marcx:subfield>
      </marcx:datafield>
    </marcx:record>
  </marcx:collection>
  <ln:links
    xmlns:ln="http://oss.dbc.dk/ns/links">
    <ln:link>
      <ln:access>free</ln:access>
      <ln:accessType/>
      <ln:linkTo>pdf</ln:linkTo>
      <ln:relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</ln:relationType>
      <ln:url>http://dis-danmark.dk/bibliotek/907056.pdf</ln:url>
      <ln:collectionIdentifier>150096-slaegt</ln:collectionIdentifier>
    </ln:link>
    <ln:link>
      <ln:access>remote</ln:access>
      <ln:accessType/>
      <ln:linkTo>resolver</ln:linkTo>
      <ln:relationType>dbcaddi:hasOpenUrl</ln:relationType>
      <ln:url>_BASEURL_url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&amp;ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&amp;rft.atitle=Provst+F.V.+Andersen+som+nidkær+kirkevisitator+i+Ringsted-Alsted+Herreder+i+1870'erne&amp;rft.aulast=Nørr&amp;rft.aufirst=Erik&amp;rft.auinit=E&amp;rft.jtitle=Årbog+for+Historisk+Samfund+for+Sorø+Amt&amp;rft.date=1988&amp;rft.pages=&amp;rft.spage=&amp;rft.epage=&amp;rft.genre=article&amp;rfr_id=info:sid/dbc.dk:150096-slaegt</ln:url>
      <ln:collectionIdentifier>150096-slaegt</ln:collectionIdentifier>
    </ln:link>
  </ln:links>
  <adminData>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <libraryType>none</libraryType>
    <genre>nonfiktion</genre>
    <indexingAlias>danmarcxchange</indexingAlias>
    <accessType>online</accessType>
    <workType>article</workType>
    <collectionIdentifier>150096-slaegt</collectionIdentifier>
  </adminData>
</ting:container>