Springer Open Access

 

 Omfang 1580 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  en gang om måneden
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150091
 Format: ebog
 Kilde (originalformat): MARC21
 Encoding: UTF-8
 Hostname: link.springer.com
 Status i drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Springer Open Access omfatter ca. 1580 poster på videnskabelige ebøger indenfor forskellige fag, inkl. medicin, teknologi, samfundsvidenskaber m.fl.

Fra posterne linkes til en side om materialet hos springer.link, hvorfra der er adgang til at downloade materialet i PDF eller EPUB format.

Størsteparten af titlerne er på engelsk, der er enkelte tysksprogede materialer i samlingen.

 

Mapning

Standard MARC21 til danMARC2 og DKABM mapning

Eksempel:

https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.2/?action=search&query=rec.id=150091-ebog:978-3-642-34138-0&agency=100200&profile=test&objectFormat=dkabm&outputType=xml&relationData=full&start=1&stepValue=20