Store Danske (Gyldendal)

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 30.000 poster
 Dataformat i webservice
 (opensearch) 
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  Opdateres ikke
 Tekniske
 specifikationer 
 Submitter: 150012
 Format: leksikon
 Transfil: b=aquapr2,f=150012.<bogstav>.csv,o=csv,c=utf8,t=txt,m=[mailadresse] 
 Kilde: Store Danske
 Originalformat: CSV (kommasepareret) der omsættes til properitært XML 
 Encoding: UTF-8
 Host name:
 Status  Opsagt


Kontaktperson for data

Jacob Hald Pedersen (Jacob_Hald_Pedersen@gyldendal.dk)

 

Beskrivelse af kildens indhold

Store Danske er Gyldendals online udgave af Den Store Danske Encyklopædi. Basen består af omtrent 150.000 indførsler, fra korte opslag til omfangsrige artikler. Posterne revideres og opdateres løbende af brugere og en redaktion af specialister.

Til brønden er udvalgt artikler større end 800 tegn. Posterne indeholder basale oplysninger som titel, emneord og en kort beskrivende tekst, samt link til artiklen på www.denstoredanske.dk, hvortil der er gratis adgang.

 

Brugsscenarier

Den Store Danske (DSD) i brønden var oprindeligt tænkt både som selvstændige poster og som et supplement til andet indhold i Brønden via hasSubjectDescription. Denne relation er dog afskaffet i brønd 3, da det gav for meget støj.

Der linkes fra de bibliografiske poster til den fulde artikel på DSD's hjemmeside. Omfangskriteriet for hvornår en indførsel i DSD genererer en post i Brønden, er sat til 800 tegn (ca. 8 linjer på et A4-ark). På den måde undgår vi at få oprettet poster på henvisninger, o.lign. i Brønden.

Søgning: Artiklernes titel udgør det egentlige leksikale opslag. Posterne er også udstyret med en række emneord, som er søgbare. De første 200 tegn i DSD-artiklernes løbende tekst, føres med over i en indholdsbeskrivende note, som også er søgbar.

Visning:

Der udleveres følgende felter til visning:
dc:title, dcterms:abstract, dc:description, dc:subject, dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type, dc:publisher, dc:date, dc:language, dc:identifier xsi:type="dcterms:URI

De første 200 tegn i artiklen fungerer som en kort beskrivelse af indholdet, og ligger i feltet dcterms:abstract. 
At der er tale om en artikel fra Den Store Danske, fremgår af en note i dc:description.

Links: feltet dc:identifier xsi:type="dcterms:URI rummer direkte link til postens artikel på http://www.denstoredanske.dk/ 
(eksempel: http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Grønland/Grønlands_geografi/Qaanaaq)

 

Eksempelpost

http://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/?action=search&query=rec.id=150012-leksikon:104680&agency=100200&profile=test&objectFormat=dkabm&outputType=xml&relationData=full&start=1&stepValue=2

 

Mapning

Der er set på disse DKABM-poster - i relation til brugen i Brønden.

 Feltnavn   Indhold   Bemærkninger 
 ac:identifier    
 ac:source  DSD's biblioteksnummer: 150012  
 dc:title  Artiklens titel  
 dc terms: modified 1  Artiklens oprettelsesstidspunkt  
 dc terms: modified 2   Umiddalbart det samme som ovenfor?  
 dc:description  De første 200 tegn af løbende tekst i DSD- 
 artiklen
 Skal afsluttes pænt, efter et helt ord, med 3 punktummer 
 (sker ift. bibliotek.dk vha. en DBMF) 
 dc:subject  DSD's emneord, i ét felt, adskilt af /  Skal opsplittes i selvstændige dc:subject-felter (sker ift.  
 bibliotek.dk vha. en DBMF)
 dc:type  Rummer oplysning om materialetypen:
 Netdokument 
 
 dc:publisher  Gyldendal  
 dc:identifier  Link til artiklen på denstoredanske.dk