Tidsskrift.dk

 

 Omfang  Ca. 13.000 artikler
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  Kvartårligt via Crontab
 Tekniske
 specifikationer 
 Submitter: 150094
 Format: Artikler
 CollectionIdentifier: 150094-artikel
 Transfil:
 Kilde: Tidsskrift.dk
 Originalformat: MARC21
 Encoding: UTF-8
 Status  Ved at blive oprettet

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for danske videnskabelige tidsskrifter. På tidsskrift.dk kan du som læser finde mere end 180 faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter og årbøger. De fleste artikler er frit tilgængelige uden abonnement. 

Du finder både helt nye tidsskrifter, veletablerede og aktive tidsskrifter, samt ældre tidsskrifter, der oprindeligt udkom på tryk, men nu er blevet digitaliseret og kan læses her.

 

Mapning

Overvejende standardkonvertering af MARC21-poster fra Tidsskrift.dk til danMARC2 og DKABM i brønden.