Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker

Sidst opdateret: 27. juni 2011

Hvem skal bruge denne vejledning?
Denne vejledning skal I bruge, hvis I selv skal danne transfiler lokalt og ønsker at sende data- og transfiler med ftp fra lokalt bibliotekssystem. I skal ikke følge denne vejledning, hvis I anvender DBCs posthus' webformular, når I sender bibliografiske poster til DanBib, eller hvis jeres bibliotekssystem har automatiske rutiner til dannelse af trans- og datafiler.

Vejledningen beskriver, hvordan I danner en korrekt transfil til ftp-overførsel fra jeres lokale maskine til DBC's server. Ved denne metode er det lokale system selv ansvarlig for indhold af både data- og transfil, samt ansvarlig for at filerne sendes i den rigtige rækkefølge

Indhold:

Hvad er en transfil

Transfilens opbygning

Navngivning af en transfil

Eksempler på transfiler for folkebiblioteker:


Hvad er en transfil?

En dataoverførsel til DBC består af to filer:

 • én eller flere datafiler
 • en transaktionsfil ('transfil')

Datafilen rummer selve de data der skal indlægges i DanBib, dvs. bibliografiske poster. Transfilen rummer alene tekniske og administrative oplysninger til brug for den automatiske databehandling, som datafilerne skal gennemgå på DBCs posthus. Fx filnavne på de datafiler, der er sendt sammen med transfilen, oplysning om datafilens tekniske format, rammeformat m.v.

Til toppen

Transfilens opbygning

Transfilen er en tekstfil som består af:

 • én linie for hver datafil, der skal overføres
 • en slutlinie med teksten 'slut'

Linier og felter:

 • hver linie indholder et antal felter adskilt med komma
 • hvert felt består af et enkelt tegn, der identificerer feltet, et lighedstegn og et feltindhold
 • der skelnes imellem store og små bogstaver
 • blanktegn må ikke forekomme i linien
 • nogle af felterne er obligatoriske

Til toppen

Navngivning af en transfil:

En transfil navngives således:

 • biblioteksnumme.evt. løbenummer.trans - fx:
  710100.015.trans

Som det fremgår kan løbenummer udelades, fx:

 • 710100.trans

Til toppen

Eksempler

Eksemplerne i dette afsnit kan give en idé om, hvordan I lokalt skal udforme jeres transfiler efter behov.

For den fuldstændige dokumentation af transfil-formatet - med beskrivelse af alle felter og mulige værdier - seTransfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)Folkebiblioteker anvender kun de felter som er beskrevet her nedenfor:

Eksempel 1: transfil med obligatoriske felter for danMARC2-poster fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.rec.0603,o=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

 • b = <base> - b=folk angiver at posterne skal sendes til DanBib DBCkat
 • f = <filnavn> - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 715700 = Gentofte Bibliotekerne)
 • o = <bibliografisk format> - o=marc2 angiver at posterne er sendt i danMARC2
 • m = <e-mail-adresse til modtager af kvitteringer> - m=xxyy@gentofte.bibnet.dk angiver modtager af kvitteringsmail for modtagelse af fil på DBCs posthus

Kun disse fire felter benyttes og er obligatoriske for dataoverførsel fra folkebiblioteker. DBCs posthus læser filen sådan:

Eksempel 2: transfil for flere datafiler med obligatoriske felter for danMARC2-poster fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.nr16,o=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
b=folk,f=715700.nr17,o=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
b=folk,f=715700.nr18,0=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
slut

I eksempel 2 angiver transfilen, at der er sendt flere datafiler (nemlig 3 - 1 pr. linie) med poster til DanBib DBCkat fra et folkebibliotek.

Eksempel 3: transfil med med obligatoriske felter for lokaliseringer fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.mrc,o=lok,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

Som ved eksempel 2 kan der sendes flere datafiler med én transfil

 • b = <base> - b=folk angiver at posterne skal sendes til DanBib DBCkat
 • f = <filnavn> - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 715700 = Gentofte Bibliotekerne)
 • o = <bestillings- og indberetningsformat> - o=lok angiver at lokaliseringer er sendt i bestillings- og indberetningsformatet
 • m = <e-mail-adresse til modtager af kvitteringer> - m=xxyy@gentofte.bibnet.dk angiver modtager af kvitteringsmail for modtagelse på DBCs posthus

Eksempel 4: transfil med med obligatoriske samt valgfrie felter for lokaliseringer fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.mrc,o=lok,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk,M=xxyy@gentofte.bibnet.dk,i=xxyy
slut

I forhold til eksempel 3 er anvendt følgende 2 felter udover de obligatoriske:

 • M = <e-mail-adresse 2, til modtager af logfiler på mail> - M=xxyy@gentofte.bibnet.dk, modtager af logfil på mail som kvittering for indlæsning (kørsel) af datafil (hvis denne mailadresse ikke anføres sendes mail med logtil til m= )
 • i = <initialer> - initialer

Til toppen

Andre relevante dokumenter

Vil du have et overblik over alle dokumenter vedr. aflevering af data til DanBib m.v., så start med:

Til toppen