Verdensbiblioteket

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 1.900 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  Løbende via opdateringer
 Tekniske
 specifikationer 
 Submitter: 820010
 Format: katalog
 CollectionIdentifier: 150075-verden
 Kilde: danMARC2
 Transfil: kommer ind med de øvrige 820010-poster 
 Encoding: UTF-8
 Hostname:
 Status  Under udvikling

 

Kontaktperson for data

Vibeke Nielsen (vin@kb.dk)

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Verdensbiblioteket.dk kan man streame musik og film på mere end 10 sprog og bestille bøger fra hele verdenen. Websitets formål er at stille bøger, musik og film til rådighed for sproglige minoriteter. Verdensbiblioteket er også Det Kgl. Biblioteks digitale tilbud til flygtninge og indvandrere. Servicen er en del af Det Kgl. Biblioteks overbygningsfunktion, og er en gratis service til folkebibliotekerne.

Verdensbiblioteket er lavet som en responsive løsning, så servicen kan benyttes på alle platforme.

Alle borgere i Danmark kan logge ind ved hjælp af Nem-ID eller bibliotekslogin.