Zpunkt mod eksterne databaser

Sidst opdateret: 05.03.2009

Hent poster via Zpunkt i danMARC2 fra WorldCat, Libris og Bibsys

Når du søger i WorldCat, Libris eller Bibsys via Zpunkt, søger du i henholdsvis den amerikanske, svenske eller norske database, men med dit eget bibliotekssystems brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan stille en MARC21-danMARC2-konvertering til rådighed.
Derudover tilbyder vi en oversigt over de Z39.50-attributkombinationer som DBC anvender ved søgning i baserne via netpunkt-klienten.

Hjælp til WorldCat, Libris og Bibsys
Indhold i WorldCat, Libris og Bibsys
Søgning i WorldCat, Libris og Bibsys
Visning og dermed Genbrug
Links til basernes Z39.50-dokumentation

Hjælp til WorldCat, Libris og Bibsys

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i WorldCat, Libris og Bibsys

Aktuelt indhold kan ses på netpunkt.dk ved at klikke på "i" ved baserne. Derudover henviser vi til de tre baser for detaljerede oplysninger om indholdet.

For WorldCat findes et stort dokumentationskompleks.
På www.danbib.dk-siden Hvad kan du finde oplysninger om i WorldCat? kan du læse lidt mere DanBib-information om WorldCat og finde et link til WorldCat-dokumentation.

For Libris kan LIBRIS - Nationella bibliotekssystem - Om LIBRIS give nogle informationer.
Kort fortalt er LIBRIS Sveriges nationale bibliotekssystem for forskningsbibliotekerne.
Der kan ikke skannes i Libris via Z39.50

For Bibsys kan BIBSYS - Om os give nogle informationer.
Kort fortalt er BIBSYS fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker.

Søgning i WorldCat, Libris og Bibsys

Du søger med de søgekoder og attributkombinationer som de tre basers Z39.50-targets stiller til rådighed.
Det kræver derfor en specifik opsætning af din Z39.50-klient at kunne udnytte adgangen via Zpunkt
På netpunkt.dk benytter vi:
WorldCat - attributkombinationer til søgning
WorldCat - attributkombinationer til skanning
Libris - attributkombinationer til søgning
Bibsys - attributkombinationer til søgning
Bibsys - attributkombinationer til skanning
Specielle søgeforhold kan du se ved at gå til baserne på netpunkt.

Visning og dermed Genbrug

Visning ("present") af poster via Z39.50 er ensbetydende med overførsel af posten til din Z39.50-klient.
Vi tilbyder din klient disse muligheder på z3950.dbc.dk port 210:

  1. WorldCat-basen - kaldes med base WorldCat (case sensitive)
  2. Libris-basen - kaldes med base libris
  3. Bibsys-basen - kaldes med base bibsys

Fra alle tre baser kan du hente poster i disse "present"-formater:

  1. Poster i danMARC2
  2. Poster i MARC21
  3. Poster i SUTRS

Benyt disse format-OID'er og elementsetnames:

Hentning af poster i danMARC2:
format-OID 1.2.840.10003.5.14
(evt. angivelse af elements dm2 hvis ønsket i klienten)

Hentning af poster i MARC21:
format-OID 1.2.840.10003.5.10
(evt. angivelse af elements marc21 hvis ønsket i klienten)

Hentning af poster i SUTRS:
format-OID 1.2.840.10003.5.101
elements f3 (giver det der svarer til full) eller
elements f1 (giver det der svarer til brief)

Links til basernes Z39.50-dokumentation

Supplerende oplysninger:
WorldCat: Kompleks dokumentation men start evt. her: Z39.50 Configuration Guide for OCLC Z39.50 Cataloging
WorldCat: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses på:
Searching Tips for OCLC Z39.50 Cataloging med tilhørende videreklik.
Libris: Kortfattet dokumentation for Z39.50-adgangen kan ses på:
LIBRIS via Z39.50
Bibsys: Dokumentation for Z39.50-adgangen kan ses på:
BIBSYS Z39.50 Service Description
Bibsys: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses i sin fulde udstrækning på:
NorZIG Z39.50 Profile version 2.