FAQ

FAQ mdy

Her finder I svar på ofte stillede spørgsmål. FAQ'en er inddelt i emner - brug menuen til venstre

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk mdy

Opdateret 19.7.2019

Her finder I svar på ofte stillede spørgsmål om Bibliotek.dk - se emnerne i menuen til venstre. Prøv evt. også at søge efter uddybende information her på danbib.dk-sitet og i Bibliotek.dk's hjælpetekster.

"Du kan ikke findes i bibliotekets lånerregister" - browserproblem

"Du kan ikke findes i bibliotekets lånerregister" - browserproblem mdy

Opdateret 19.7.2019

Nogle brugere oplever, at de afvises ved bestilling med denne fejlbesked: "Du kan ikke findes i bibliotekets lånerregister".

Når de får den besked, er det fordi lånertjekket ikke har genkendt deres lånerdata.

Fejlen opstår ofte ved, at browseren husker passwords, fx pinkode, og indsætter dem i password-felter.

Vi har valgt at bruge et passwordfelt til indtastning af CPR-nummer for at kunne skjule indholdet. Det betyder, at der er to password-felter ved siden af hinanden:

CPR-nummer- og pinkodefeltet.

Og når så browseren husker og indsætter pinkode i password-feltet, sker det, at der indsættes pinkode i CPR-nummerfeltet.

Vi ser det i Chrome.

Så i de tilfælde: Tjek, om lånerdata står i de rette felter.

Lektørudtalelser

Lektørudtalelser mdy

Opdateret 8.1.2021

Hvorfor kan jeg ikke se lektørudtalelsen?

Lektørudtalelser er først synlige i bibliotek.dk 13 uger efter udgivelsesdatoen. De ses i posterne under fanen Anmeldelser.

Login

Login mdy

Opdateret 7.7.2023

Der er flere måder at logge ind på bibliotek.dk:

Bibliotekslogin (Adgangsplatformen)

Bibliotekslogin er en single sign on-metode, hvor man logger ind med bibliotek, CPR- eller lånernummer og pinkode.

Det vil sige: Hvis man er logget ind med Bibliotekslogin på bibliotek.dk, logger man automatisk ind på Filmstriben - blot ved at klikke på login-knappen. Og det gælder også den anden vej. På bibliotek.dk skal man dog ind på log ind-siden og klikke på Bibliotekslogin.

Læs mere på profblog.bibliotek.dk om Bibliotekslogin

bibliotek.dk-login

bibliotek.dk-login består af en mailadresse og et selvvalgt kodeord.

Mailadressen er den eneste identifikator af brugeren, vi har ved denne log in-metode. Derfor kan mailadressen ikke ændres. Hvis man vil bruge en ny mailadresse, må man oprette et nyt login og altså gemme indstillinger på ny. Man behøver ikke slette den gamle mailadresse - vi bruger den ikke til noget.

MitID

Login med MitID ligger under Bibliotekslogin. Så for at logge ind med MitID, skal man klikke på Bibliotekslogin og derunder vælge MitID.

WAYF

WAYF er en single sign on-løsning, som især bruges af uddannelsesbiblioteker. Læs mere her om WAYF

 

Lånerstatus

Lånerstatus mdy

Opdateret 19.7.2019

For at en bruger kan se sin lånerstatus, skal følgende være opfyldt:

 • Man skal være meldt ind på det bibliotek, man vil se lånerstatus fra
 • Man skal have udfyldt sine lånerdata korrekt. Det vil sige, at man skal have valgt et bibliotek og udfyldt de tilhørende lånerdata.

Hvorfor mangler der titler på brugerens lånerstatus?

En bruger kan ikke se reserverede titler på sin lånerstatus. Der kan være flere grunde til det:

 • Bestillingen er et fjernlån. Så er den ikke umiddelbart synlig i lånerstatussen, men kan først ses, når bestillingen er gennemført
 • Bestillingen er på vej fra at være reserveret til at være klar til afhentning. I denne transitperiode har bestillingen en status fra Cicero, som lige nu ikke kan tolkes af DBC's lånerstatus-service, og derfor vil reservationen ikke blive vist. På Min side vil det rigtige antal reservationer dog fremgå
 • Brugeren har ikke valgt favoritbibliotek
 • Brugeren har valgt favoritbibliotek på bibliotek.dk, men ikke udfyldt sine personlige data korrekt
 • Brugerens bibliotek kan ikke vise lånerstatus i bibliotek.dk.

 

 

 

 

Visning i old.bibliotek.dk

Visning i old.bibliotek.dk mdy

Opdateret 19.7.2019 (senest opdateret 2024)

Visningsrækkefølge inden for et værk

Materialetyper

Rækkefølgen af materialetyper inden for et værk er som udgangspunkt alfabetisk.

Undtagelser:

 • Når bånd (kassettebånd, spolebånd) er involveret, sorteres de til sidst - altså efter fx cd
 • Når blu-ray er involveret, sorteres de til sidst - altså efter dvd.

Flere udgaver inden for samme materialetype

 • Skønlitteratur: Rækkefølgen bestemmes af antal lokaliseringer. Den post der har flest lokaliseringer vises øverst og dernæst i faldende antal. Dog ligger bogklubudgaver og særudgaver altid sidst
 • Indspillet musik: rækkefølgen bestemmes af antal lokaliseringer. Den post der har flest lokaliseringer vises øverst og dernæst i faldende antal
 • Faglitteratur: nyeste post øverst, dernæst faldende efter årstal.

Mere om Visning og sortering i bibliotek.dk

 

Hvorfor ser man færre antal poster end der er hits i en søgning?

Eksempel: En søgning på ”Søredning” giver 28 hits. Vælg facet forfatter Guldhammer, det giver 5 hits, men man ser kun to poster. Det er fordi der i den ene post - Søredning, skibsbygning, styrkeberegning - skjuler sig 4 udgaver, fordelt på 2 bind. Klik på titlen for at se hele posten og alle 4 udgaver.
Men der kan også være andre grunde til at tallene er forskellige. Se mere i vores blogindlæg

BOB

BOB lho

Sidst opdateret 19.07.2019

Her finder I svar på ofte stillede spørgsmål om BOB - se emnerne i menuen til venstre. Prøv evt. også at søge efter uddybende information her på danbib.dk sitet.

Automatisk fjernlån

Automatisk fjernlån lho

Sidst opdateret 19.07.2019

Automatisk fjernlån betyder at bestillinger automatisk sendes til det bibliotek der først kan opfylde lånet (hvor materialet udlånes og står på hylden eller der er kortest reserveringskø).

Indstillinger for automatisk fjernlån konfigureres af biblioteket i VIP, både som låntagende bibliotek og som långivende bibliotek.

Læs mere om indstillingsmulighederne her Automatisk fjernlån og i VIPs hjælpetekster

Når det skal beregnes hvorvidt et materiale er for nyt til at bestilles automatisk, så bruger vi datoen for postens oprettelse i Bibliotek.dk (danMarc2 felt: 001 *d)

Læs mere om Hvorfor der lander automatiske fjernlånsbestillinger hos bibliotekerne på helt nye danske bøger, der ikke engang er udkommet endnu: Jussi og de mystiske fjernlån (profblog.bibliotek.dk) 

 

Find ny lokation - afvisning af fjernlån

Find ny lokation - afvisning af fjernlån lho

Sidst opdateret 19.07.2019

1.2 Find ny lokation kan betyde at långivende bibliotek ikke kan eller ikke ønsker at levere materialet, derfor skal ny lokation findes. Svaret kommer fra långivende bibliotek.

1.2 Find ny lokation kan også forekomme hvis man som låntagende bibliotek ikke har benyttet tilgængelige supplerende oplysninger i bestilformularen (via dropdown i formularen) ved bestilling af tidsskrifter eller serier eller flerbindsværker. FBS kan ikke håndtere ikke at få de korrekte information om bind, hæfte, årgang mv. 

Långivende bibliotek kan afmærke poster, så de ikke optræder i netpunkt eller bibliotek.dk med "grøn lampe" som om de er tilgængelige for fjernlån. FBS-biblioteker angiver dette i en påhængspost i 004 *n f. Det betyder at biblioteket ikke optræder i netpunkt eller bibliotek.dk med lokalisering, men bibliotekets egne lånere vil fortsat kunne se og posten og reservere materialet via bibliotekets hjemmeside (DDB CMS).

FFU-biblioteker kan ligeledes afmærke denne type poster i 004 *n f, så deres post ikke optræder i netpunkt og bibliotek.dk. FFU-bibliotekerne kan alternativt angive et materiales tilgængelighed i 096 r. Læs mere om: Koder for tilgængelighed i 096 delfelt r

Læs mere om afvisning af fjernlån på profblog.bibliotek.dk: Reglementært problem

 

Opsætning

Opsætning lho

Sidst opdateret 19.07.2019

Det er muligt at lave en individuel opsætning for visningen i BOB i fanen Opsætning.

Opsætningen gemmes i en cookie på den enkelte PC.

I kan via BOB opsætning vælge:

 • hvilken startside I ønsker (bibliotek.dk til os eller Danbib til os eller Danbib fra os)
 • hvilken type bestillinger I ønsker vist fra start (Alle åbne bestillinger, åbne lokaliseret til eget bibliotek mfl.)
 • hvilket bibliotek (hovedbibliotek/filial) der skal vises fra start
 • afsender adresse ved svarmail (bibliotek.dk til os)
 • hvilken mailadresse (CC- eller BCC) der skal sendes en kopi af mailsvar til
 • sortering (nyeste først eller ældste først)
 • at BOB skal vise låneroplysninger udfoldede fra start
 • farve (default (rød) eller netpunkt-farve (grøn)
 • at BOB skal vise bestillingerne med udfoldede poster fra start

 

Svar til låner

Svar til låner lho

Sidst opdateret 19.07.2019

I fanen bibliotek.dk til os kan I sende et svar til låner ved at benytte linket i bestillingen. I så fald åbner et nyt vindue hvor I kan skrive svaret til låneren, og/eller I kan indsætte et standardsvar, som I evt. har oprettet i VIP (under Slutbrugere > BOB standardsvar).

Når I har udfyldt formular og evt. indsat standardsvar, kan I sende svaret på to måder:
• Klik på Send: mailen sendes og bestillingen forbliver åben
• Klik på Send og afslut: mailen sendes og bestillingen afsluttes af bestilsystemet

Mailsvar til brugeren gemmes ikke i BOB. I kan sende en kopi af mailsvaret til jer selv ved at
udfylde CC eller BCC-felterne i mailformularen. CC- eller BCC-adresse kan også gemmes
permanent i BOBs Opsætning. 

 

Danbib til os

Danbib til os lho

Sidst opdateret 19.07.2019

Som udgangspunkt behandles bestillinger fra andre biblioteker automatisk af det enkelte biblioteks bibliotekssystem (fx FBS-biblioteker). Men tjek jævnligt om der ligger ubesvarede bestillinger i Danbib til os. Eller bestillinger med svaret Kan ikke leveres - det kunne give anledning til at ændre materialets status - læs mere her: Find ny lokation - afvisning af fjernlån

Databrønd

Databrønd lho

Opdateret 15.8.2019

Her finder I svar på de oftest stillede spørgsmål om databrønden.

Hvis I har behov for mere uddybende information, så se afsnittet om databrønden

CQL-søgning

CQL-søgning mdy

Opdateret 13.5.2020

I databrønden bruges søgesproget CQL - Contextual Query Language. Det betyder, man i alle produkter, der benytter databrønden, skal søge med CQL: DDB-CMS, Bibliotek.dk, Netpunkt m.fl.

De vigtigste regler er:

 • Operatorerne er and, or, not
 • Hvis der er to eller flere søgeord, skal der anførselstegn rundt om søgningen: "leine rød mand". Der sættes and mellem søgeordene. Anførselstegnene betyder ikke, at det er en frasesøgning, og rækkefølgen i søgetermerne er uden betydning
 • Man kan bruge praksisregelsøgekoder (ti, fo, ma etc.) og brøndsøgekoder (term.title, phrase.creator etc.). Praksisregelsøgekoderne søger kun i Marc-formatet, mens brøndsøgekoderne søger i alle brøndens kilder.

Der er lavet genvejstaster til automatisk indsættelse af anførselstegn (eller citationstegn) i CQL-søgestrenge. For at kunne anvende genvejstasterne skal du selv installere et lille script på din PC. Vejledning til installering af genvejstaster Genvejstaster til anførselstegn ved CQL-søgning 

Oversigt over praksisregelsøgekoder på Slots- og Kulturstyrelsen: Praksisregelsøgekoder (pdf)

Oversigt over CQL-indekser og søgekoder Brønd- og praksisregelsøgekoder

Mere om søgning i databrønden: http://www.danbib.dk/sogning-bronden

Kilder i databrønden

Kilder i databrønden mdy

Opdateret 15.8.2019

I kan selv vælge kilder til jeres bibliotekssystem eller OPAC og dermed sammensætte jeres biblioteks profil. Valget af kilder afgør, hvad I og jeres brugere kan søge I, og hvilke relationer, der vises.

I styrer det fra VIP > Brøndprofiler.

Når I opretter en profil, kan I se de kilder I kan vælge imellem.

Om kildernes omfang og indhold: Kilder i Databrønden

DDB-CMS

DDB-CMS mdy

Sidst opdateret 15.08.2019

Her opsamles alle relevante problemløsningsforslag som det løbende support-arbejde med DDB-CMS'et genererer.

Prøv også at søge i DDB CMS vejledninger og manualer

Klik på det der måtte være relevant i spalten til venstre.

Dev-site kan ikke slettes

Dev-site kan ikke slettes hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

For webmaster-biblioteker: Hvis man under generering af nyt dev-site oplever at processsen går i stå,  kan det have forskellige årsager. Normalt kan dev-sitet slettes i kontrolpanelet.

Hvis sletning ikke kan gennemføres, oprettes en sag hos DBC: kundeservice.dbc.dk hvorefter DBC sørger for sletning så biblioteket kan starte processen på ny. 

 

Huskelister - problemer

Huskelister - problemer hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Hvis man oplever problemer med huskelister laves en sag i kundeservice.dbc.dk.

Sagen sendes typisk videre til DDB som herefter tager sig af problemet i samarbejde med den tredjepart som har udviklet funktionaliteten. DDB kommunikerer herefter direkte med biblioteket. DBC beholder dog sagen åben i deres sagssystem indtil DDB melder den løst. 

 

Hvilken version CMS?

Hvilken version CMS? hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Under "Indstillinger / Rapporter / Statusrapport" kan man se hvilken version ens DDB-CMS aktuelt kører på. Her ses versionsnummer på formen "ddb441". DDB udmelder ofte et andet nr. på formen "29.1"  som er den egentlige version. Webmaster-bibliotekerne som selv opdaterer deres sites, skal se efter den første type som vil være det software-pakkenavn der vælges i kontrolpanelet. 

Login-problemer

Login-problemer hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Hvis man af en eller anden grund har mistet sin mulighed for at logge ind i CMS'et, kan sitet's administrator eller lokaladministrator hjælpe med at generere et nyt password under "Indstillinger / Personer". 

Hvis det er administratoren eller lokal-administratoren som mangler mulighed for login laves en sag i: kundeservice.dbc.dk hvorefter DBC genererer og sender et nyt password til den pågældende. 

 

Opdatering af DDB-CMS

Opdatering af DDB-CMS admin

Sidst opdateret 15.08.2019

For redaktør-biblioteker skal enhver opdatering til en ny version bestilles hos: kundeservice.dbc.dk
Herefter kontakter DBC biblioteket for at lave en aftale.

For webmaster-biblioteker gælder at de selv vha. det i CMS'et indbyggede kontrolpanel selv skal forestå opdatering af nye versioner. Se evt. vejledning på DDB's wiki: 

https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel

Programmør-bibliotekerne står for alt på egen hånd. 

 

Oprettelse af redaktører mm.

Oprettelse af redaktører mm. hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Når man har brug for at oprette en ny f.eks. redaktør, så anbefales det at oprette en ny bruger selvom vedkommende allerede er alm. bruger af CMS'et. 

Det kræver en alternativ mail-adresse som ikke bruges til andet end at være brugerens unikke ID i Drupal. Der er derfor ikke noget forgjort ved at anvende en privat adresse. 

Brugeren oprettes kan oprettes af admin/lokaladmin under "Indstillinger / Personer". 

Oversættelse af tekster

Oversættelse af tekster hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

De fleste tekster kan ændres/oversættes vha. Drupals indbyggede sproghåndteringsfunktion under Indstillinger / oversættelser. 

Se iøvrigt DDB's vejledning

SSL-certifikat - fornyelse

SSL-certifikat - fornyelse hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Når biblioteket får besked fra certifikatudstederen - eller selv opdager - at biblioteks-sitet's sikkerhedscertifikat er tæt på at udløbe, skal der straks laves en sag hos DBC's kundeservice.dbc.dk

DBC generer så et såkaldt certifikat-request som sendes til biblioteket. Biblioteket bestiller på grundlag af filen et nyt SSL-certifikat som DBC efterfølgende installerer på sitet's webserver. 

 

Styling mistet for cms'et

Styling mistet for cms'et hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Hvis ddb-cms'et pludselig optræder uden layout og styling men kun som tektslinier kan det skyldes et kortvarigt problem som er blevet cached. Prøv først at se på cms'et i en anden browser. Hvis det her er OK slettes cachen i den første browser - hvorefter en ny test vil vise at sitet igen er i orden. 

Hvis problemet er mere sejlivet laves en sag hos DBC på: kundeservice.dbc.dk

 

Widgets - tilføjelse

Widgets - tilføjelse hae@dbc.dk

Sidst opdateret 15.08.2019

Tilføjelse af widgets er ikke en mulighed for redaktør-bibliotekerne hvor der ikke tilbydes individuel konfiguration.

Webmaster-bibliotekerne kan selv tilføje widgets hvis de ønsker det. Det er dog ikke noget DBC som standard tilbyder at hjælpe med. 

netpunkt

netpunkt lho

Sidst opdateret 19.07.2019

Her finder I svar på ofte stillede spørgsmål om netpunkt - se emnerne i menuen til venstre. Prøv evt. også at søge efter uddybende information her på danbib.dk sitet og brug netpunks hjælpetekster.

 

Afvisning af årbogsbestilling

Afvisning af årbogsbestilling lho

Sidst opdateret 19.07.2019

"Netpunkt kan ikke få forbindelse til xx Biblioteks server, og biblioteket kan derfor ikke modtage bestillingen pt."

Hvis du får ovenstående fejlbesked skal du finde den B-mærkede post/periodica-singleposten (PIF-posten) og bestille den. Det er på den B-mærkede post at bibliotekerne har placeret (eller bør placere) deres beholdning.

Du finder den B-mærkede post ved at tilføje ma=pf til din søgning:

eksempel: "børnenes rekordbog" and ma=pf

 

Link til videresøgning i bibliotekets katalog (FBS-biblioteker)

Link til videresøgning i bibliotekets katalog (FBS-biblioteker) lho

Senest opdateret 19.12.2022

Link fra Netpunkt/BOB og fra Bibliotek.dk til videresøgning i bibliotekets katalog indsættes i VIP Om biblioteket > Links til lokalsystem > Link til videresøgning.

Der er forskellige muligheder:

Link til videresøgning (udskift bibliotek.vesterby.dk med dit biblioteks hjemmesideadresse):
https://bibliotek.vesterby.dk/search/ting/870970-basis%3A

Eller et dybere link til en udfoldet post: https://bibliotek.vesterby.dk/ting/object/870970-basis%3A

https://bibliotek.vesterby.dk/search/ting/ - er også en mulighed, men søger mindre specifikt og kan ramme flere poster, hvis der er flere poster som deler samme ID-nummer.

 

Søgekoder

Søgekoder lho

Sidst opdateret 19.07.2019

Du kan finde en oversigt over praksisregelsøgekoderne i netpunkts hjælpetekster: Søgekoder

Og oversigt over brøndindekser og tilhørende søgekoder her: Brøndindekser

DBC's webarkiv

DBC's webarkiv mdy

Læs mere på dbc.dk: DBC's webarkiv

Lektørudtalelser

Lektørudtalelser mdy

Se mere på dbc.dk: Lektørudtalelser

VIP

VIP lho

18. november 2022

VIP-basen (Vejviser over InformationsParametre-basen) er den database der indeholder det enkelte bibliotekets parametre i forhold til Bibliotek.dk, BOB-basen og Netpunkt. Dvs. at jeres indtastninger i VIP-basen bestemmer hvordan Bibliotek.dk og Netpunkt/BOB-basen fremtræder og fungerer for præcis jeres brugere.

Parametre vedrørende Slutbrugere (herunder Bibliotek.dk): I VIP-basen administreres bl.a. parametre vedrørende Bibliotek.dk og hvordan jeres bibliotek optræder heri. Disse parametre benyttes i skærmdialogen med slutbrugerne, fx når brugeren vælger bibliotek, og når brugeren vil bestille materiale. VIP-basen indeholder indstillingerne for hvilke materialer en bruger kan bestille på jeres bibliotek, og hvilke produkter jeres brugere har adgang til (fx Faktalink, Forfatterweb, Ereolen). Det er også i VIP-basen I vælger hvordan I vil modtage bestillinger fra Bibliotek.dk (fx på mail eller ved opslag i BOB-basen) mv.


Parametre vedrørende Lånesamarbejde: (Netpunkt/BOB-basen): Her skal I registrere alle oplysninger om biblioteket som bruges af bestilsystemet i DanBib, fx oplysninger om automatisk fjernlån, modtagelse af bestillinger og administration af jeres låneveje.


Hvem kan indtaste og rette i VIP?
Hvert bibliotek får kun adgang til egne data (samt evt. filialer) og kan ændre og tilføje i de fleste felter. Undtaget fra dette er dog de datafelter hvor Slots- og Kulturstyrelsen har leveret oplysningerne, dvs. Biblioteksvæsensoplysninger, herunder biblioteksnummer, bibliotekets navn og lignende. 


Hvornår slår rettelser i VIP igennem i Bibliotek.dk/Netpunkt/BOB-basen?
Rettelser og tilføjelser i VIP-basen slår igennem i brugergrænseflader og systemerne med det samme de er gemt. Der er dog enkelte undtagelser. Disse er nævnt i info-tekster under de enkelte punkter.


Hjælp undervejs?
Hjælp til siderne eller de enkelte afsnit/felter på siderne får I ved at klikke på det lille i på siderne.

Yderligere oplysninger:
•    information om Bibliotek.dk for professionelle på danbib.dk: Bibliotek.dk
•    information om Netpunkt/BOB-basen og bestilsystemet (ILL-funktionerne) på danbib.dk: Overblik over bestil

Spørgsmål om valg af de enkelte parametre kan stilles til kundeservice.dbc.dk

Webinar om VIP
 14. december 2022 afholdt DBC et webinar om VIP via Teams. Webinaret byder på en præsentation af VIP grænsefladen. Man kan finde optagelsen (ca. 1 time) på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=o8PQpbDuP20